Presedinte AOR

TEODOSESCU Madalin-Ady

 


Asociatia Oraselor din Romania:

Sediul  AOR

 

Bucureşti

Sector 1, strada Buzesti nr 61,

bl A6, sc 1, et 6, ap 39.

Tel: 021.311.71.97

Fax: 021.310.71.66

e-mail: informare@aor.ro

www.aor.ro

 

Birou Preşedinte

 

Birou Preşedinte
Oraş Balş,
Primăria Balş
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 14
Tel: 0249.45.01.45
Fax: 0249.45.01.40
Mobil:0722.60.57.75
E-mail: biroubalsaor@gmail.com
office@aor.ro

www.bals.ro
 
 

Birou

Preşedinte Executiv

 

Hârşova

Tel./fax: 0241.872.241;

Mobil:  0744.385.323

e-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

www.ionelchirita.ro  

 

Date fiscale:

CUI: 13810572

cont bancar:

 RO07RZBR0000060005696786

Raiffeisen Bank

 
Acces rapid:

   - Presedintia Romaniei

   - Guvernul Romaniei

   - Senatul Romaniei

   - Camera Deputatilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N I C A T

20.06.2019

   

      Miercuri, 19 iunie 2019, reprezentanţii Asociația Oraşelor din România (AOR), alături de cei ai ACoR şi UNCJR, s-au întâlnit cu domnul Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice.
     Prin reprezentanţii săi, Asociația Orașelor din România – reprezentanta legitimă a intereselor celor 216 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş – alături de celelalte structuri asociative prezente, a susţinut şi convenit cu ministrul Eugen Orlando Teodorovici ca, la rectificarea pe care domnul ministru a anunţat-o pentru sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii august, să fie alocate comunelor, oraşelor şi municipiilor sumele corespunzătoare diferenţei de la 41,75%, la 60% din impozitul pe venit, de care acestea au fost deposedate pe primele trei luni ale acestui an.
     Propunerea domnului Ministru Eugen Orlando Teodorovici de stabilire a unor proceduri pentru colaborarea între membrii guvernului şi structurile asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale este o chestiune faţă de care care ne exprimăm susţierea pentru viitor, dar şi regretul că nu a existat o preocupare mai intensă a reprezentanţilor guvernului şi pentru perioada trecută.
     Ministrul Eugen Orlando Teodorovici a preluat problema finanţării insuficiente şi, mai ales, a transmiterii către autorităţile administraţiei publice locale de competenţe neînsoţite de resurse financiare suficiente, pe care reprezentanţii AOR au prezentant-o în numele tuturor primarilor, folosind ca exemplu cheltuielile de cofinanţare complementară din unităţile şcolare (burse, deplasarea cadrelor didactice, transportul elevilor ş.a.), a cheltuielilor privind drepturile salariale ale însoțitorilor și indemnizațiilor persoanelor cu handicap și salarizării personalului neclerical, dar şi alte cheltuieli, care ar trebui alocate integral din sume din TVA, cu destinaţie specială pentru fiecare categorie de cheltuială.
     Asociația Orașelor din România a menţionat că sumele corespunzătoare acestor drepturi pot fi plătite beneficiarilor de către instituţiile statului care gestionează problemele pe domenii de activitate sau de către autorităţile administrației publice locale, dacă aceste sume se transmit bugetelor locale ca sume cu destinaţie specială şi dacă acestea se adaugă sumelor corespunzătoare bugetului minim de funcţionare, în care sunt cuprinse veniturile din impozite şi taxe locale, sumele corespunzătoare cotei de 60 % din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat şi sumele din TVA destinate echilibrării bugetelor locale.
     Asociația Orașelor din România şi-a reafirmat solicitarea pentru aprobarea urgentă a Codului Administrativ, act normativ necesar gradului de dezvoltare actual al administrației publice locale românești, menit să răspundă nevoii crescute de a oferi tuturor cetățenilor servicii diversificate şi de calitate și crearea unei administrații performante.
     Profitând de această întâlnire, reprezentanţii Asociației Orașelor din România l-au invitat pe domnul Ministru Eugen Orlando Teodorovici şi pe colaboratorii săi la atelierul de lucru cu tema “Situația bugetelor locale ale orașelor în anul 2019, urmare a necorelării dintre veniturile asigurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 și cheltuielile mult crescute”, pe care AOR urmează să îl organizeze în prima jumătate a lunii iulie 2019, în Bucureşti. Ministrul Eugen Orlando Teodorovici a răspuns pozitiv acestei invitaţii.

 

Descarca - informarea (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

14.06.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

14.06.2019

   

       Avem plăcerea de a vă invita la evenimentul “Summit pentru simplificarea accesării Fondurilor Structurale”, care va avea loc vineri, 28 iunie la Sibiu în cadrul Muzeului ASTRA. Evenimentul are ca scop găsirea unor soluții care să simplifice procedurile și legislația pentru accesarea și implementarea Fondurilor Structurale și de Investiții Europene (POR, POCU, POIM, PNDR, POCA), dar și de creșterea eficienției și impactului utilizării lor.

În cadrul întâlnirii se va prezenta:
• propunerea legislativă de simplificare a mai multor acte normative;
• măsurile de simplificare care trebuie să fie luate de către autoritățile de management și ministerele care gestionează fonduri UE;
• surse complemenare de finanțare la nivel local și județean prin instrumente financiare;
• initiațiva Cetățenească de adoptare a legislației pentru simplificare;

Mai multe detalii cu privire la agendă regăsiți în documentul atașat, de asemenea regăsiți și invitația la eveniment.
Mai multe informații cu privire la Summit, prin email la: SummitSimplificare@advisoryhub.eu .

 

Descarca - invitatia (.pdf)

 

Descarca - agenda (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

13.06.2019

   

       Procedură de înscriere APL pentru BIG BUILD 2020 – eveniment de construire accelerată și voluntariat organizat de Habitat for Humanity România
     Habitat for Humanity Romania invita autoritatile publice locale interesate din judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Buzau, Vrancea, Ialomita si Calarasi la procedura se stabilire a parteneriatului pentru BIG BUILD 2020
     Habitat for Humanity invită Primăriile care se confruntă în comunitățile lor cu problema locurii precare, pe care nu au capacitatea de a o rezolva, să aplice pentru a deveni parteneri în proiectul BIG BUILD 2020, în care organizația Habitat for Humanity România va construi mai multe locuințe în 5 zile, în perioada 5-9 octombrie 2020, pentru familii în nevoie din comunitate.

 

Descarca - Call for proposals Big Build 2020 (.pdf)

 

Descarca - Scrisoare de invitatie Big Build 2020 (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

06.06.2019

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) a transmis azi, joi, 06.06.2019, către Ministerul Educaţiei Naţionale, în atenția doamnei ministru Ecaterina Andronescu, amendamentele referitoare la “Proiectul de Hotărâre pentru acordarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă începând cu anul școlar 2019-2020”.
     Asociația Orașelor solicită ca sumele necesare pentru acordarea bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, începând cu anul școlar 2019-2020, să fie alocate de la bugetul de stat către bugetele locale, cu precizarea clară c aceste sume sunt allocate pentru burse.
     AOR consideră că faptul că toate tipurile de burse (de ajutor social, de studiu, de merit şi de performanță) au ca propunere aceeaşi valoare pentru minimul stabilit prin HG arată susţinerea precarităţii şi nicidecum încurajarea performanţei.
     Lipsa de dialog real între reprezentanții Guvernului și structurile asociative crează încă o dificultate majoră în funcționarea administrației publice locale și face inoperabil un drept al unor beneficiari, elevii din învățământul preuniversitar de stat, în acest caz.
      Pentru rezolvarea acestor probleme, AOR va solicita o întâlnire de urgență a reprezentanților asociației cu dna. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, și cu dl. Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

 


 

C O M U N I C A T

06.06.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

04.06.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

30.05.2019

   
   

 


 

A N U N T

27.05.2019

 

ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează urmatoarele 3 DEZBATERI REGIONALE in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.


Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
   Dezbaterile regionale sunt organizate în cadrul subactivității 9.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta propunerea de imbunatatire a politicii publice a Legii 350/2005 si a kit-ului de proceduri de cooperare interinstituțională ONG - APL.

 

1. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiuna 3, la Sinaia (.rar)


2. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiuna 2, la Navodari (.rar)

 

3. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiuna 7, la Predeal (.rar)

 


 

C O M U N I C A T

09.05.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

08.05.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

07.05.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.05.2019

   
   

 


 

A N U N T

24.04.2019

 

ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează inca 2 workshopuri din cele 7 in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.

 

Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea realizării de parteneriate sustenabile.

 

1. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 4, la Horezu (.rar)


2. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 5, la Geoagiu (.rar)

 

3. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 6, la Simleul Silvaniei (.rar)

 

4. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 1, la Gura Humorului (.rar)

 


 

INFORMARE ORGANIZARE CURSURI DE FORMARE

17.04.2019

 

ASOCIATIA “ALMA RO”, in calitate de Beneficiar si „ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMÂNIA” in calitate de Partener,

vor organiza o serie de sesiuni de instruire ce au ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor cursantilor (reprezentanti ai ONG-urilor si functionari publici din autoritati publice locale) de a elabora politici publice coerente si adecvate nevoilor specifice regiunilor de provenienta si participarea ONG-urilor la furnizarea serviciilor publice in cadrul proiectului:


‘‘INTARIREA CAPACITATII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.

 

Descarca detalii ... (.pdf)

 

 


 

C O M U N I C A T

02.04.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.03.2019

   
   

 


 

 

C O M U N I C A T

21.03.2019

   
   

 


 

I N V I T A T I E

14.03.2019

 

     Ne face o deosebită onoare, ca, în numele colegilor din Consiliul Director al Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), să vă invităm să fim cu toții prezenți la sedința aniversară a Adunării Generale „AOR- 25 de ani de activitate”, eveniment care se va desfăşura în perioada 24-26 martie 2019, la Bucureşti.
     Evenimentul va reuni primarii de oraşe din întreaga ţară şi principalii parteneri de dialog din cadrul Administrației Prezidențiale, a ministerelor, agenţiilor guvernamentale, parlamentari și alți invitați.

 

1. Descarca Invitatia (.pdf)


2. Descarca Programul (.pdf)

 

2. Descarca Fisa de Inscriere (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

14.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

14.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

14.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

04.03.2019

   
   

 


 

A N U N T

25.02.2019

 

ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează inca 2 workshopuri din cele 7 in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.

 

Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea realizării de parteneriate sustenabile.

 

1. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 4, la Baile Govora (.rar)


2. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 5, la Baile Herculane (.rar)

 


 

C O M U N I C A T

20.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.02.2019

   
   

 


 

A N U N T

13.02.2019

 

ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează inca 2 workshopuri din cele 7 in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.

 

Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea realizării de parteneriate sustenabile.

 

1. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 6, la Negresti Oas (.rar)


2. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 7, la Sovata (.rar)

 


 

A N U N T

11.02.2019

 

Având la bază considerentele şi argumentele expuse în documentele transmise, în repetate rânduri, Doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă - Prim-Ministrul României, Comitetului pentru finanțele publice locale, MFP și MDRAP, cât și președinților celor două Camere, referitoare la necesitatea corelării asigurării finanţării cu responsabilităţile pe care autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrative-teritoriale cu statut de oraş le au stabilite prin lege, Asociaţia Oraşelor din România (AOR), reprezentantă legitimă a celor 216 unităţi administrativ-teritoriale de acest fel, menţionată de legislaţia în vigoare ca parte în procesul de consultare preliminară interinstituţională, solicită modificarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2019, în conformitate cu solicitările transmise:

 

1. Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputatilor (.pdf)


2. Comisiiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor (.pdf)


3. Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Senat (.pdf)


4. Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat (.pdf)

 


 

APEL CĂTRE PRIMARII DE ORAȘE

09.02.2019

   

       Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,


      Pentru a păstra atitudinea de neutralitate politică pe care Asociaţia Oraşelor din România a avut-o de-a lungul celor 25 de ani ai existenței sale, fără a face aprecieri asupra Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2019 votat ieri în Guvern, vă trimit acest document, pe care l-am interceptat în această dimineață, menționându-vă rugămintea să îl parcurgeți cu răbdare și mare atenție pentru ai analiza toate efectele.
      Considerând că dialogul este singura cale acceptabilă pentru îndreptarea situației grave în care pot fi puse orașele, AOR va depune amendamente în comisiile parlamentare care vor dezbate acest proiect de lege.
     Prin urmare, aștept de la dvs. propuneri pentru amendamente.
     La acestea se vor adăuga cele trei amendamente pe care AOR le avea pregătite pentru forma initială a proiectului de lege, cât și alte amendamente pe care le voi lucra eu în cursul zilei de astăzi, iar de marți voi fi în parlament pentru a susține aceste amendamente în cadrul dezbaterilor ce vor avea loc în comisiile parlamentare.
     Aștept de la dvs., astăzi și mâine până la orele 15.00, pe adresa de e-mail ionel_chirita_apl@yahoo.com, amendamentele și alte propuneri pentru sprijinirea demersului nostru pentru ameliorarea situației bugetelor locale ale orașelor

 

- Descarca adresa (.doc)


- Descarca Proiectul de Buget (.doc)

 


 

I N V I T A T I E

07.02.2019

   

      Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,


Se convoacă Consiliul Director al Asociaţiei Oraşelor din România în şedinţă ordinară, în perioada 17-20 februarie 2019, la Complex Valea Mariei, din oraşul Negreşti Oaş, jud Satu Mare.
Relaţii: Ionel Chiriţă, preşedinte executiv, mobil 0744.385.323.
Cu speranţa că şi această acţiune va fi o reuşită în activitatea asociaţiei noastre, vă invităm cu toată căldura să participaţi la acest eveniment.

 

- Descarca Invitatia si Programul evenimentului (.pdf)


- Descarca Fisa de Inscriere (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

06.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.02.2019

   

      Sufocaţi de competenţele transmise la nivel local și îngrijorați de noile propuneri ale guvernului, primarii orașelor mici și mijocii se vor întâlni pentru a-și decide poziția față de Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2019.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


Asociaţia Oraşelor din România (AOR) a solicitat ministrului Finanțelor Publice și președinților celor două Camere o întrevedere urgentă pentru discutarea propunerilor făcute de AOR, cu prioritate a celor referitoare la:

1. Alocarea pentru unitățile administrativ-teritoriale cu statut de oraș a sumei de 1.400 lei/locuitor/an, dar nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș, pentru asigurarea unui buget minim de funcţionare.
Solicitarea sumei de 1.400 lei/locuitor/an pentru orașe și municipii se justifică prin faptul că aproape toate unităţile din mediul urban organizează şi asigură funcţionarea unor servicii publice de diversitate, mărime şi complexitate sporite, care deservesc, pe langă locuitorii acestor UAT-uri şi locuitorii din comunele învecinate (licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă informatizată a persoanei; case de cultură; centre permanente pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; poliţie locală; gropi ecologice sau staţii de transfer ş.a.).

2. Finanțarea drepturilor pentru protecția copilului, centrelor pentru persoane cu handicap, drepturilor salariale ale însoțitorilor și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și contribuțiile pentru completarea drepturilor salariale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară să fie asigurate conform mecanismului folosit în anul 2018 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, asigurate de bugetul de stat destinate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, alocate separat în acest scop.

3. Menționarea, în Legea privind bugetul de stat pentru anul 2019, a sumelor care vor fi atribuite pentru fiecare comună, oraș, municipiu și județ, așa cum a făcut legea bugetului de stat pe anul trecut.
Menționarea sumelor atribuite fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, pentru alocarea directă a 60% din impozitul pe venit încasat de la plătitorii de impozit pe venit de pe teritoriul unde își desfăşoară activitatea, dar și a sumelor ce vor fi alocate pentru echilibrare, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare, atât din sumele alocate din cota de 20,00 % din impozitul pe venit, cât și din sumele defalcate din TVA, este singura soluție acceptabilă pentru dezamorsarea stării de îngrijorare și neîncredere a primarilor de orașe.

 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


     Asociaţia Oraşelor din România doreşte ca primarii să nu mai fie dependenţi de Consiliul Judeţen sau de “Ministerul Binevoitor” şi, de aceea, solicită tuturor decidenților realizarea unui dialog real, pentru a putea face o administraţie publică locală performantă, în folosul cetăţeanului.

 

- Vezi comunicatul integral (.pdf)

 

 


 

C O M U N I C A T

01.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

31.01.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

30.01.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

29.01.2019

   

      Asociaţia Oraşelor din România, reprezentantă a oraşelor mici şi mijlocii din România, solicită imperios Ministerului Finanţelor Publice şi Guvernului următoarele:

1. Respectarea angajamentelor luate de Guvernul României în programul de Guvernare 2018-2020, în cadrul Capitolului "Administraţie publică. Politici regionale" punctul 2. "Finanţarea autorităţilor locale", conform cărora impozitul pe venit şi impozitul din pensii vor reveni integral bugetelor administraţiilor publice locale, începând cu 1 ianuarie 2019, şi repartizarea către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în următoarele cote, astfel:
a. 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
b. 20% la bugetul local al judeţului;
c. 20% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.

2. În cadrul mecanismului folosit pentru echilibrarea bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, prin care se completează veniturile proprii în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare, stabilirea sumei pe locuitor să se facă ţinând cont de faptul că aproape toate unităţile din mediul urban organizează şi asigură funcţionarea unor servicii publice de diversitate, mărime şi complexitate sporite, care deservesc, pe langă locuitorii acestor UAT-uri şi locuitorii din comunele învecinate.

Susţinem ca sumele pe locuitor care se vor lua în calcul la asigurarea bugetui minim de funcţionare pentru anul 2019 să fie:
a. 850 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de comună.
b. 1.000 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de oraş sau municipiu, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ.
c. 1.150 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de reşedinţă de judeţ.

3. Pentru comune, oraşe, municipii şi judeţe să se stabilească ca nivel minim al bugetelor de funcţionare următoarele valori:

2.000.000 lei pentru comune cu până în 5.000 de locuitori;
5.000.000 lei pentru comune cu un număr mai mare de 5.000 locuitori;
8.000.000 lei pentru oraşele cu un număr mai mic de 10.000 de locuitori;
15.000.000 lei pentru oraşele şi municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr între 10.001 locuitori şi 20.000 locuitori;
30.000.000 lei pentru oraşele şi municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr între 20.001 locuitori şi 50.000 locuitori;
40.000.000 lei pentru municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr mai mare de 50.000 locuitori;
60.000.000 lei pentru municipiile reşedinţe de judeţ;
90.000.000 lei pentru judeţe.

4. Sumele din taxa pe valoarea adăugată care se alocă pentru echilibrarea bugetelor locale să fie cel puţin egale cu sumele alocate cu această destinaţie în bugetul de stat din anul 2018 sau cel puţin suficiente pentru asigurarea unor bugete minime de funcţionare la valorile prevăzute la punctul 2.

5. Excluderea oricărei abordări eronate, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare pentru municipii, oraşe şi comune a sumelor considerate excedent la sfârşitul anilor anteriori, întrucât cea mai mare parte a sumelor denumite astfel în legea bugetului de stat pe 2018 au reprezentat credite bugetare neutilizate din motive obiective.

6. Constituirea în cadrul bugetului de stat a unui fond special din care să fie susţinută cofinanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene şi a unui mecanism de atribuire a acestor sume către unităţile administrativ-teritoriale care au dreptul să beneficieze de sumele în cauză.

     Ne delimităm strict de prevederile din propunerea de lege de buget pentru anul 2019 privind alocarea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale făcută de actualul Guvern, autonomia locală şi capacitate de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale fiind puternic afectată de propunerile făcute zilele acestea de către membrii Executivului.
     Asociaţia Oraşelor din România face apel la raţiune şi echilibru, cerând Guvernului României să înţeleagă nevoile reale ale comunităţilor locale şi să găsească, împreună cu structurile asociative ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, soluţii pentru finanţarea acestora.

 

- Vezi comunicatul publicat de Agentia AGERPRES (.link)

 

 


 

C O M U N I C A T

29.01.2019

   
   

 


 

I N V I T A T I E

22.01.2019

   

      Stimate Domnule PRIMAR,

    ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează 7 workshopuri in cadrul proiectului: ‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.
     Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
     Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea realizării de parteneriate sustenabile.

 

- Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 1, la Comanesti (.rar)


- Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 2, la Odobesti (.rar)


- Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 3, la Busteni (.rar)

 


 

I N V I T A T I E

21.01.2019

   

      Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,

    Asociația Orașelor din România (AOR) invită primarii de oraşe marți 29.01.2019, începând cu orele 11.00, la un atelier de lucru care se va desfăşura la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, bvd. Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, având drept temă: Accesarea și implementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional.
     Primarii pot fi însoţiţi de angajaţii din primărie care au responsabilităţi privind accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene.
      La acest atelier de lucru, din partea AM POR, vor participa dna Camelia Coporan, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dna Luiza Radu – director AM POR, precum şi alţi experţi AM POR.
     Relaţii prin Ionel Chiriţă, tel: 0744.385.323.
    Anunţarea participării și transmiterea prenumelui, numelui şi numărului de mobil al fiecărui participant se face până la data de 25.01.2019, orele 16.00, la e-mail: informare@aor.ro .

 

Descarca Invitatia de aici (.pdf)

 


 

 

C O M U N I C A T

17.01.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

20.12.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

20.12.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

13.12.2018

   
   

 


 

I N V I T A T I E

12.12.2018

   

      Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,

    In perioada 2-3 aprilie 2019, va avea loc la Lyon (Franta) Forumul cooperarii descentralizate romano-francez, eveniment dedicat schimbului de experienta intre autoritatile publice locale si regionale din cele doua tari. Pentru reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania, evenimentul va fi precedat, in data de 01 aprilie 2019, de o intalnire cu colegii din cadrul Asociatiei Oraselor Mici din Franta, entitate cu care A.O.R. are o colaborare de durata.
      Asociatia Oraselor organizeaza un grup de 10-12 persoane (alesi locali sau angajati din primariile membre), care vor participa la Forum, alaturi de colegii primari de comune si municipii, respectiv presedintii de Consilii Judetene.

     Detalii despre deplasare gasiti in invitatia atasata. In vederea participarii ferme la eveniment, va rugam sa completati si sa transmiteti formularul de participare atasat, pana la data de 31.12.2018, la adresa de email: informare@aor.ro sau la numarul de fax 021/310.71.66. Persoana de contact – Alexandru PETROVICI – 0788/718.585.

 

Descarca Invitatia de aici (.pdf)

 

Descarca Formularul de participare de aici (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

22.11.2018

   
   

 


 

I N V I T A T I E

19.11.2018

   

      Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,

    Ca urmare a necesităţii definirii urgente a poziţiei Asociaţiei Oraşelor din România faţă de mecanismele şi sumele privind finanţarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ce vor fi stabilite prin legea bugetului de stat pentru anul 2019, se convoacă Consiliul Director al AOR în şedinţă ordinară, în perioada 25-27 noiembrie 2018, la Complex Turistic Darina, din Oraşul Ungheni, jud Mureş.
    Relaţii prin Ionel Chiriţă, preşedinte executiv, mobil: 0744.385.323.
    Ataşat aveţi “Programul” şi “Fişa de înscriere”, în care găsiţi valoarea costurilor şi modul de efectuare a acestora
     Cu speranţa că şi această acţiune va fi o reuşită în activitatea asociaţiei noastre, vă invităm cu toată căldura să participaţi la acest eveniment..

 

Descarca Programul Evenimentului de aici (.pdf)

 

Descarca Fisa de Inscriere de aici (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

01.11.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

30.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.10.2018

   
   

 


 

 

C O M U N I C A T

22.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

22.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.10.2018

   
   

 


 

I N F O R M A R E

16.10.2018

   

      In perioada 29 octombrie – 02 noiembrie, Asociatia Oraselor intentioneaza sa organizeze o intalnire cu reprezentanti ai membrilor sai si conducerea Autoritatii de Management a Programului Operational Regional (A.M.P.O.R.). Consideram ca este un moment oportun pentru o evaluare a modului de functionare a relatiei autoritate de management-beneficiar, avand in vedere ca multe axe de finantare s-au inchis, iar implementarea unor proiecte este deja in curs.
       In vederea structurarii dialogului si identificarii celor mai stringente probleme identificate de Dumneavoastra, in calitate de beneficiari ai programului de finantare POR 2014-2021, va rugam sa ne transmiteti pana vineri 19.10, pe adresa de email informare@aor.ro, situatiile cu care va confruntati in scrierea, respectiv implementarea proiectelor POR.

 

Descarca documentul de aici (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

11.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

11.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

02.10.2018

   
   

 


 

DECLARAȚIE

adoptată, astăzi, 25 septembrie 2018, la Chișinău, Republica Moldova

   

Pornind de la faptul că democrația locală, colectivitățile locale, autonomia locală, cooperarea descentralizată și autoritățile administrației publice locale constituie pilonii oricărui regim democratic;
Conştienţi de răspunderea pe care o purtăm faţă de cetăţenii Republicii Moldova, care așteaptă ca autoritățile pe care le aleg să-și îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile funcționale;
Convinși de eficiența unei abordări de jos în sus la nivel administrativ și susținând o guvernanță pe mai multe niveluri;
Recunoscând nevoia de a colabora în parteneriat pentru a realiza o coeziune legislativă, economică, socială și teritorială mai puternică în cele două state;
Uniți în cuget și-n simțiri, călăuziți de interesele actuale ale colectivităților locale din cele două țări-surori, pe care le reprezentăm în calitatea noastră de primari;
Luând în considerație și reiterând declarațiile anterioare ale structurilor asociative ale APL din Republica Moldova și România de la Alba Iulia (22.05.2015) și Chișinău (11.05.2018);
Facem următoarea declarație care se constituie și într-un apel față de Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova, partenerii de dezvoltare al Republicii Moldova, instituțiile și statele membre ale Uniunii Europene, reprezentanțele și organizațiile internaționale din ambele state, alte asociații reprezentative ale APL, sectorul neguvernamental, mediul de afaceri din România, Republica Moldova și statele UE: Descarca documentul integral de aici (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

27.09.2018

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM) au organizat pe 25 septembrie 2018, la Chișinău, ședința reunită a Consiliilor Directoare ale celor două organisme de administrație. La eveniment au participat peste 100 de primari din Republica Moldova și România. În cea de-a doua parte a întâlnirii, în cadrul Conferinței Internaționale „Dezvoltarea Locală Integrată și Creșterea Economică", s-au reunit reprezentanți ai autorităților centrale din cele două state, ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, ai Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, parteneri de dezvoltare, experți. Reprezentanții mass-media din Republica Moldova au fost prezenți în număr foarte mare... Descarca comunicatul integral de aici (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

27.09.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.09.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.09.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.09.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

18.09.2018

   
   

 


 

Invitatie Consiliul Director AOR Chisinau, 23-26(27) septembrie 2018

05.09.2018

   
    Pentru că în anul Centenarului Marii Uniri se cuvine să fim alături de colegii noştri primari de peste Prut, din Republica Moldova, se convoacă Consiliul Director al AOR în şedinţă ordinară, în perioada 23 - 26 septembrie 2018, la Chişinău, Republica Moldova.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (C.A.L.M.), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.) din România şi cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova, fiind dedicat întăririi relaţiilor de cooperare între membrii noştri şi oraşele mici din Republica Moldova.

Relaţii prin Ionel Chiriţă, preşedinte executiv AOR, mobil: 0744.385.323.

Ataşat aveţi “Programul”, "Agenda" şi “Fişa de înscriere”, în care găsiţi valoarea costurilor şi modul de efectuare a acestora...

 

DESCARCA:

 

1. Descarca Invitatia de participare (.pdf)

 

2. Descarca Fisa de inscriere (.doc)

 

3. Descarca Agenda Conferintei (.pdf)

 


 

A N U N T

30.08.2018

   
    Pentru că în anul Centenarului Marii Uniri se cuvine să fim alături de colegii noştri primari de peste Prut, din Republica Moldova, se convoacă Consiliul Director al AOR în şedinţă ordinară, în perioada 23 - 26 septembrie 2018, la Chişinău, Republica Moldova..

 

DESCARCA:

 

1. Descarca Invitatia si programul (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

29.08.2018

   
   

 


 

I N F O R M A R E

23.08.2018

   
     In data de 23 august 2018, orele 10.00, la Teatrul Elisabeta, Sala Oglinzilor, Blv. Regina Elisabeta nr. 45, Bucuresti, a avut loc “Conferinta de lansare a proiectului ‘‘INTARIREA CAPACITATII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIN PARTENERIAT SOCIAL” - POCA/111/1/1/113205, proiect aprobat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European, avand ca “Lider de parteneriat” ASOCIATIA “ALMA RO” si ca “Partener” „ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMANIA”.
     Asociatia Oraselor din Romania devine astfel prima structura asociativa reprezentativa a adminstratiei publice locale, care va implementa un proiect finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa.
     Proiectul “INTARIREA CAPACITATII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIN PARTENERIAT SOCIAL” va avea o durata de implementare de 14 luni si un buget total de 1.661.422 lei.
     Prin acest proiect, Asociatia si-a propus sa imbunatateasca imaginea membrilor, orasele mici, printr-un parteneriat sustenabil cu organizatiile non-guvernamentale existente la nivel local, judetean sau national.

 

DESCARCA:

 

1. Descarca Comunicatul de Presa (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

14.08.2018

   
   

 


 

 

C O M U N I C A T

08.08.2018

   
   

 


 

I N F O R M A R E

08.06.2018


INTARIREA CAPACITATII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIN PARTENERIAT SOCIAL


Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative
Axa Prioritara - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Operaţiunea - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
Aplicant: Asociatia ALMA-RO
Partener: Asociatia Oraselor din Romania
Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile si durabile cu autorităţile publice locale şi de a propune politici publice alternative în beneficiul cetăţenilor
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1 Realizarea unei imagini de ansamblu asupra implementarii Legii 350/2005 prin intermediul unei cercetari/studiu in randul reprezentantilor autoritatilor publice si ONG-urilor.
2. OS2 Dezvoltarea competentelor si insusirea unui „know how’ specific pentru 160 reprezentanti ai ONG-urilor si autoritatilor publice in vederea consolidarii abilitatilor de dezvoltare de parteneriate publice-private sustenabile
3. OS3 Sintetizarea unor propuneri de imbunatatire a Legii 350/2005 in cadrul unei serii de 14 evenimente regionale bazata pe principiul dezbaterii publice
4. OS4 Realizarea unei alternative viabile de actualizare a Legii 350/2005
Rezultate asteptate:
Rezultat proiect 1 – 1 raport de cercetare privind modul de implementare al Legii 350/2005.
Rezultat proiect 2 - 7 workshop-uri regionale organizate; 140 de participanti la workshop-urile organizate
Rezultat proiect 3 - Personal din ONG-uri şi APL instruiţi în domeniile: Politici publice; Participarea ONG-urilor la furnizarea serviciilor publice; Comunicarea si parteneriatul public –privat;Initierea si implementarea proiectelor.
Rezultat proiect 4 – 160 de Persoane din ONG-uri şi APL instruite
Rezultat proiect 5 - 1 politică publică alternativă în domeniul „Legii 350/2005” elaborată
Rezultat proiect 6 – Kit de proceduri de lucru pentru implementarea politicii publice in domeniul „Legii 350/2005”
Rezultat proiect 7 – 1 retea de colaborare interinstitutionala ONG - APL.
Rezultat proiect 8 - 7 dezbateri regionale organizate; 140 de participanti la dezbaterile

Rezultat proiect 9 - politică publică alternativă în domeniul „Legii 350/2005” promovată şi acceptată de 20 UAT de orase.
     Grupul tinta este format din 160 de persoane, 60 reprezentanti ai ong-urilor si 100 persoane reprezentand personal al autoritatilor si institutiilor publice locale si/sau centrale, personal de conducere si executie. Categoria membrilor Grupului Tinta provenind din randul ONG-urilor va acoperi un segment reprezentativ al organizatiilor relevante la nivel local/ regional. Elementul comun al acestui grup tinta il reprezinta faptul ca anumite acte normative, in special Legea 350/2005 afecteaza direct modul de colaborare, finantare si de realizare a parteneriatelor la nivel interinstitutional dintre ONG-uri si administratia publica locala. Referitor la membrii Grupului Tinta din institutii si autoritati publice acestia vor fi selectati la nivelul unor autoritati locale si/sau centrale cu atributii si in stransa legatura cu obiectivul general al proiectului.
     Proiectul a debutat la 01 iunie 2018 si se va intinde pe o durata de 14 luni.
     In perioada septembrie – noiembrie a.c. , Asociatia Oraselor va organiza 7 mese rotunde la nivel regional cu rolul de a coagula dialogul, ideile cele mai relevante pentru realizarea de parteneriate sustenabile. Pe parcursul acestor intalnirii va fi prezentat raportul final de cercetare cu privire la modul de implementare a legii 350/2005 si se vor stabili premisele elaborarii unei propuneri de imbunatatire a implementarii Legii 350/2005.

 


 

C O M U N I C A T

10.05.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

16.04.2018

   
   

 


 

 

I N V I T A T I E

10.04.2018

   
    Asociaţia Oraşelor din România vă invită la cea de a XXVII-a ediţie a Adunării Generale AOR, eveniment care se va desfăşura în perioada 25-27 aprilie 2018, în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel ****, blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1.
.

 

DESCARCA:

 

1. Descarca Invitatia de participare (.pdf)

 

2. Descarca Fisa de inscriere (.doc)

 

3. Descarca Programul evenimentului (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

03.04.2018

   

 


 

 

A N U N T

02.04.2018

   
    Doamna/domnule primar,

Pentru identificarea problemelor cu care va confruntati in calitate de beneficiari/ potentiali beneficiari de fonduri europene, va rugam sa completati si sa ne transmiteti tabelul atasat. Mentionam ca problemele semnalate vor fi transmise Grupului intermininisterial pentru simplificare administrativa, a cresterea gradului de absorbtie, ameliorarea eficientei si impactul implementarii fondurilor europene structurale si de investitii.
Asteptam tabelul completat pana la data de 10.04.2018..

 

DESCARCA:

 

1. Descarca documentul (.xls)

 


 

COMUNICAT

30.03.2018

   
  

 


 

COMUNICAT

29.03.2018

   
  

 


 

COMUNICAT

27.03.2018

 

 

 


 

COMUNICAT

20.03.2018

   

 


 

COMUNICAT

20.03.2018

   
   

 


 

COMUNICAT

07.03.2018

   

 


 

COMUNICAT

27.02.2018

   

 


 

COMUNICAT

26.02.2018

   
   

 


 

COMUNICAT

26.02.2018

   
   

 


 

COMUNICAT

20.02.2018

 

 

 


 

A N U N T

07.02.2018

   
    Pentru a veni în sprijinul tuturor oraşelor, Asociaţia Oraşelor din România (AOR) în parteneriat cu Asociaţia Experţilor pentru Achiziţii (AEXA) organizează un atelier de lucru cu tema “Simplificarea şi eficientizarea procedurilor de achiziţii publice”, marţi 13 februarie 2018, orele 11.00, la sediul AOR din Bucureşti, Calea Buzeşti, nr. 61, bl.A6, sc. 1, et. 6, ap. 39, sector 1.

 

DESCARCA:

 

1. Descarca detalii (.pdf)

 


 

A N U N T

02.02.2018

   
    Se convoacă Consiliul Director al AOR în şedinţă ordinară, în perioada

25 - 27 februarie 2018, la Pensiunea Creangă, din Oraşul Târgu Ocna, jud Bacău.

 

DESCARCA:

 

1. Descarca Invitatia de participare (.pdf)

 

2. Descarca Fisa de inscriere (.doc)

 

3. Descarca Programul (.pdf)

 

4. Descarca Ordinea de Zi (.pdf)

 


 

I N F O R M A R E

19.01.2018

   
Privind plata cotizatiei pentru anul 2018.

 

DESCARCA:

 

 Descarca Adresa AOR cotizatii 2018 (.pdf)

 

 Descarca Hotararea 11 din 13.04.2017 (.pdf)

 


 

#CitiesofTomorrow 2018

15.01.2018

   
Pe data de 27 februarie 2018, la Bucuresti, Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, organizeaza cea de-a sasea editie a conferintei Cities of Tomorrow – eveniment de top ce reuneste mediul de afaceri cu administratia locala si centrala, arhitecti, urbanisti si societatea civila din Romania. Asociatia Oraselor din Romania este partener al acestui eveniment. In cadrul sau va fi organizat un market place de proiecte. Aici, reprezentantii autoritatilor locale, vor avea posibilitatea sa-si prezinte proiecte concrete pe care le doresc realizate si pentru care cauta sprijinul actorilor privati.
     Cities of Tomorrow 2018 este dedicat regenerarii si revitalizarii urbane in vederea stimularii unei dezvoltari durabile a oraselor si regiunilor Romaniei. Promovarea cu succes a unui oras sau a unei regiuni presupune colaborarea performanta a tuturor partilor interesate, fiind un factor decisiv pentru o dezvoltare eficienta. Participarea este gratuita iar inregistrarea se face on-line pe site-ul evenimentului.

 

DESCARCA:

 

 Descarca documentul de aici (.pdf)

 


 

REÎNOIRE APEL CĂTRE TOŢI PRIMARII DIN ROMÂNIA

20.12.2017

   
În atenţia Doamnelor / Domnilor PRIMARI

     Sufocaţi de competenţele transmise la nivel local, neînsoţite de resurse financiare, constatam că guvernul ne spune: "Reformă DA, dar fără resurse. Reformă în oraşe doar pe banii, timpul sau nervii cetăţenilor din oraşele mici."

     Asociația Orașelor din România constată cu îngrijorare că dialogul cu autorităţile administraţiei publice locale este unul selectiv şi consideră neproductivă o astfel de abordare. Lipsa disponibilităţii pentru un dialog real a autorităţilor centrale cu toate structurile asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale: Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia Municipiilor din România (AMR) şi lipsa de receptivitate pentru găsirea unor soluţii care să rezolve măcar parţial gravele probleme cu care se confruntă autoriţăţile administraţiei publice locale, puse în situaţia de a nu-şi îndeplini atribuţiile prin subdimensionarea resurselor financiare pe care le au la dispoziţie, fac ca promisiunile discutate la diverse evenimente şi neduse la îndeplinire să arate că suntem departe de soluţiile optime necesare rezolvării problemelor noastre.
     Asociația Orașelor din România (AOR) reînnoieşte apelul către toţi primarii din România, indiferent de culoarea politică, să-şi convingă parlamentarii care îi reprezintă să nu susţină proiectul Legii bugetului de stat pe 2018 în forma prezentată de Guvern.
     Primarii trebuie să le ceară tuturor parlamentarilor să voteze, în plenul Parlamentului, Legea bugetului de stat pe 2018 cu amendamentele AOR însuşite şi depuse de către PSD, PNL şi PMP, în conţinut identic, la comisiile de buget şi finanţe din cele două camere, amendamente care sunt apropiate de conţinutul celor depuse de UDMR şi a celor depuse de USR.

 

DESCARCA:

 

 Descarca documentul de aici (.pdf)

 


 

INFORMARE

18.12.2017


Propuneri AOR pentru legea Bugetului de Stat pe anul 2018:

 

DESCARCA:

 

 Descarca documentul de aici (.pdf)

 

 


 

INFORMARE

18.12.2017

   
    In urma eforturile facute de catre reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania s-a reusit modificarea Legii cadru a salarizarii 153/2017 in sensul modificarii art 16. dupa cum urmeaza:

(1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

(2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%. Textul integral aici: http://www.legex.ro/OUG-91-2017-157224.aspx

 


 

APEL CĂTRE TOŢI PRIMARII DIN ROMÂNIA

08.12.2017


Asociaţia Oraşelor din România lansează un apel către toţi primarii din România,
indiferent de culoarea politică, cerându-le să-şi convingă parlamentarii care îi reprezintă
să nu susţină proiectul bugetului pe 2018 în forma prezentată de Guvern
şi să promoveze argumentat cerințele formulate de asociaţia noastră:

 

DESCARCA:

 

 Descarca Adresa amendamente AOR pentru proiectul legii bugetului de stat pe 2108i (.pdf)

 

 Descarca Amendamentele AOR pentru corectare Proiect Legea bugetului de stat pe anul 2018 (.pdf)

 

 


 

Punct de vedere al Asociaţiei Oraşelor din România (AOR)

29.11.2017


Asociaţia Oraşelor din România (AOR) - reprezentantă legitimă a celor 217 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş - propune Guvernului României următoarele măsuri necesare asigurării unei finanţări a bugetelor locale în corelaţie cu responstabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite prin legile în vigoare:

 

DESCARCA:

 

 Descarca de aici (.doc)

 

 


 

COMUNICAT

20.11.2017


 

 


 

Inscriere in "CORPURILE PROFESIONALE AOR"

17.11.2017


PRECIZARI:
Datele colectate vor putea permite membrilor inscrisi in "CORPURILE PROFESIONALE AOR" informarea promta despre initiative si modificari legislative; proceduri operationale si de sistem; interpretari si puncte de vedere in aplicarea legilor; spete si jurisprudenta; bune practici si pericole specifice fiecarui compartiment sau post din primarie, precum si participarea GRATUITA la conferintele si atelierele de lucru privind administratia publica locala.

"CORPURILE PROFESIONALE AOR" reunesc angajatii tuturor celor 217 primarii de orase din fiecare compartiment/post unic.

Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Pentru actualizarea bazei de date a Asociației Orașelor din România (AOR), cât și pentru consolidarea corpurilor profesionale din cadrul asociației, vă rugăm să ne transmiteți datele de identificare, conform tabel anexat, în format editabil (Word).

 

DESCARCA:

 

 Descarca de aici (.doc)

 

 


 

COMUNICAT

10.11.2017

 

 

 

 

 


 

COMUNICAT

07.11.2017

 

 

Asociația Orașelor din România, ca organizație non-guvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, este reprezentanta legitimă a intereselor celor 217 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş.
      Sufocaţi de competenţele transmise la nivel local, neînsoţite de resurse financiare, cu organigrame decimate prin intervenţii legislative nefundamentate şi care nu au ţinut cont că, în oraşe, funcţionează o multitudine de instituţii care, în afara locuitorilor oraşului, deservesc locuitori ai mai multor comune învecinate (licee, spitale, creşe, servicii de evidenţă informatizată a persoanei, instituţii de asistenţă socială, poliţie locală, parchet şi judecătorie, agenţie de ocupare a forţei de muncă, administraţie financiară şi trezorerie ş.a.), excluşi ilogic de la multe programe care privesc accesarea fondurilor europene, cu cetăţeni dispreţuiţi prin decizii injuste (ca în cazul desfiinţării celor 67 de spitale), primarii de oraşe solicită stabilirea de comun acord a unor măsuri menite să ducă la deblocarea situaţiilor critice în care ne aflăm, de creştere a capacităţii administrativ-financiare şi eficientizare a serviciilor publice, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşele noastre.

Descarca Comunicatul integral aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

26.09.2017


“n data de 26 octombrie a.c. va avea loc la Bucuresti sesiunea de informare dedicata lansarii apelului pentru Retele de Transfer in cadrul Programului de Cooperare URBACT III.Primariile de orase interesate sa acceseze acest apel sunt invitate sa participe pentru a afla detalii suplimentare despre aceasta oportunitate de finantare.

 

DESCARCA:

 

 Detalii aici (.rar)

 

 


 

INFORMARE

04.10.2017


 

 


 

INFORMARE

06.10.2017


 

 


 

INFORMARE

06.10.2017


 

 


 

ANUNT

26.09.2017


“In perioada 10-11 octombrie a.c. va avea loc la Bucuresti, la hotelul JW Marriott conferinta Smart Cities of Romania. Asociatia Oraselor este partener al evenimentului iar participarea este gratuita pentru membrii. Pentru detalii vezi programul atasat.

 

DESCARCA:

 

 Detalii aici (.pdf)

 

 


 

APEL CATRE PRIMARII DE ORASE

25.08.2017


Asociaţia Oraşelor din România vă solicită sprijinul privind implicarea în elaborarea punctelor de vedere a trei acte normative de cea mai mare importanţă pentru oraşe şi pentru primarii de oraşe, pentru care avem nevoie să fim ,,Toţi, împreună, pentru mai binele fiecăruia în parte“ la dezbaterile pe care le vom avea în cadrul Adunării Generale Extraordinare AOR la HOTEL PALAS 4**** din staţiunea MAMAIA în perioada 03-05 septembrie.

     Este vorba de următoarele proiecte, aflate in dezbatere publica, de modificare pentru: “Codul Administrativ”, “Codul Finaţelor Publice Locale” şi “Legea 94/1992 privind organizarea Curţii de Conturi”.

     Dacă nu vom reuşi să le dăm cel mai bun conţinut, atunci contestările şi acuzele vor fi tardive şi inutile, pentru că nu ne-am făcut timp să formulăm şi să susţinem cerinţele care să le facă mai bune.

 

De aceea, vă solicit Doamnelor/Domnilor PRIMARI să fiţi prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară AOR la HOTEL PALAS 4**** din staţiunea MAMAIA, jud. Constanţa măcar în perioada 03-05 septembrie 2017.

Dacă ne pasă cum ne vom putea desfăşura activitatea şi dacă doriţi o capacitate administrativă consolidată din punct de vedere legislativ, instituţional, financiar şi al resurselor umane vă rog să nu lipsiţi sau să trimiteţi un reprezentant al oraşului dvs. (viceprimarul/administratorul public/secretarul /directorul economic/o altă persoană).


Perioada până la care puteţi transmite opţiunea de înscriere se prelungeste până pe 31 august, pentru oricare dintre cele două variante (03-05 sau 03-09 septembrie 2017).

 

DESCARCA:

 

 Detalii aici (.pdf)

 

 


 

INVITATIE

01.08.2017


Asociaţia Oraşelor din România vă invită la Adunarea Generală Extraordinară AOR şi la cursul ”Managementul instituţiilor publice şi medierea conflictelor” care se vor desfăşura în perioada 03-09 septembrie 2017, la HOTEL PALAS 4**** din staţiunea MAMAIA, jud. Constanţa.
     Vă atenţionăm că s-a renunţat la locaţia anunţată iniţial şi că noua locaţie (HOTEL PALAS 4**** din staţiunea MAMAIA) ne oferă, la acelaşi preţ, condiţii similare şi o zi în plus (6 zile în loc de 5).
    Evenimentul va reuni (pe parcursul celor şase zile) primari şi alţi participanţi din oraşele din întreaga ţară şi principalii parteneri de dialog, conform ,,Programului Adunării Generale Extraordinare AOR, 2017” şi a cursului, pe care le veţi primi ulterior.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

 

2. Fisa de inscriere (.doc)

 

 


 

INFORMARE

24.07.2017


În vederea aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
trebuie avute în vedere ……


Relatii prin Ionel Chirita, 0744385323

    

DESCARCA DETALII AICI (.pdf)

 


 

INFORMARE

14.07.2017

 

 

Reformă DA, dar NU pe banii, timpul sau nervii cetățenilor din orașele mici – AGERPRES

Asociația Orașelor din România (AOR) consideră că pentru a ajunge la o prosperitate acceptabilă pentru toți cetățenii țării și pentru realizarea unui climat social stabil la nivelul întregii țări este necesară reducerea disparităților și armonizarea economică și socială a tuturor localităților și a tuturor județelor României...

 


 

INFORMARE

15.06.2017


 


 

INFORMARE

13.06.2017


 

Smart CityRO INTERVIU Președintele AOR: Când depinzi de pixul unui șef de Consiliu Judetean este greu sa te dezvolti ca oras mic
Rolul de centru zonal al localităților mici din România trebuie consolidat, iar subiectul bugetelor alocate ...

 


 

INFORMARE

05.06.2017


Prin consultarea membrilor Consiliului Director s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a CD AOR să aibă loc în perioada 21-23 iunie 2017, la Hotel Ciucaş 3*** - Băile Tuşnad, jud. Harghita.
     Sunt invitaţi să participe toţi primarii, precum şi alţi reprezentanţi ai oraşelor membre.
     Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant, valoarea acestora fiind menţionată în fişa de înscriere, anexată acestei invitaţii.
     Înscrierea la eveniment şi asigurarea rezervării, pentru dumneavoastră şi ceilalţi participanţi, se vor face prin transmiterea fişei de participare la Hotel Ciucaş 3*** - Băile Tuşnad, jud. Harghita, adresa de e-mail: contact@hotelciucas.ro; Fax: 0266.335.252, până la data de 13.06.2017, orele 15.00.

    

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

 

2. Fisa de inscriere (.doc)

 

 


 

INFORMARE

26.05.2017

   
CENTENAR 1918-2018


Pana la 15 iunie a.c. membrii A.O.R. care intentioneaza sa desfasoare manifestari comemorative ale Marii Unirii in anul 2018 trebuie sa transmita o prima propunere de calendar de activitati catre Asociatie la informare@aor.ro pentru a fi centralizate si transmise catre departementul CENTENAR din cadrul Guvernului.

    

DESCARCA DETALII AICI (.pdf)

 


 

INFORMARE

15.05.2017

   
Asociatia Oraselor din Romania a fost implicata in grupul de lucru de la MDRAPFE pentru pregatirea proiectului de lege privind autorizarea executarii lucrarilor de construire si desfiintare a constructiilor. Punctul de vedere al A.O.R. a fost reprezentat de catre primarul orasului Bolintin Vale (jud. Giurgiu) dl Daniel Traistaru. La inceputul acestei saptamanii proiectul a fost transmis spre Parlament.

    

DESCARCA DETALII AICI (.rar)

 


 

INFORMARE

09.05.2017

   
In perioada 3-5 octombrie 2017, va avea loc la Amsterdam Saptamana Europeana a Serviciilor de utilitati, eveniment dedicat schimbului de experienta intre autoritatile publice locale si regionale si companiile interesate de oferirea de servicii publice.

    

DESCARCA DETALII AICI (.pdf)

 


 

 

INFORMARE

27.04.2017

   
Marti 25 aprilie 2017 o delegatie formata din 7 reprezentanti ai Asociatiei Oraselor din Romania
a participat la intalnirea cu conducerea Curtii de Conturi a Romaniei
.........................................................................................
Anexat va transmit „Material transmis Curtii de Conturi pentru discutia din 25 aprilie 2017”

    

DESCARCA:

 

1. Adresa INFORMARE PRIMARI referitoare la discutia cu Curtea de Conturi din 25 aprilie 2017 (.pdf)

2. Material transmis Curtii de Conturi pentru discutia din 25 aprilie 2017 (.pdf)

 


 

ANUNT IMPORTANT

19.04.2017

   
Invitaţie la atelierul de lucru din ziua de 21 aprilie 2017,
orele 11.00, la sediu MDRAPFE, pentru dezbaterea
GHIDULUI SOLICITANTULUI - OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2
privind reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 

    

DESCARCA:

 

1. Invitatie atelier GHIDUL SOLICITANTULUI - OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2 - Bucuresti, 21.04.2017 (.pdf)

 

2. Ghidul solicitantului - OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2 - consultare publica la data de 07.04.2017 (3) (.rar)

 


 

INFORMARE

13.04.2017

   
REFERITOR LA: Solicitarile AOR privind corectarea Poiectului

”LEGII - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”

 

 

      Având la bază considerentele şi argumentele expuse in documentul cu nr. 647/12.04.2017 ”Punct de vedere al AOR referitor la PROIECTUL LEGII - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” Asociaţia Oraşelor din România (AOR) reprezentantă legitimă a celor 217 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş, menţionată de legislaţia în vigoare ca parte în procesul de consultare preliminară interinstituţională, solicită iniţiatorului acestui proiect de lege următoarele modificări:

    

DESCARCA:

 

1. Solicitarile AOR pentru corectarea Poiectului de LEGE CADRU A SALARIZARII (.pdf)

2. Punct de vedere al AOR referitor la pricipiile pe baza carora se

va elabora grila cu indemnizatiile primarilor (.pdf)

3. Adresa catre GUVERNUL ROMANIEI (.pdf)

 


 

COMUNICAT

10.04.2017

   
   Dupa Adunarea Generala a AOR ce a avut loc in perioada 2-4 aprilie, la Bucuresti, dl. Ionel Chirita, presedinte executiv AOR - Asociatia Oraselor din Romania, a fost invitatul televiziunii Litoral TV, iar tema emisiunii a fost "Doleante si rezolutii ale AOR".

 

 


 

SCRISOARE PUBLICĂ

08.04.2017

   
Excelenţei Sale Nicolae-Liviu Dragnea, Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Excelenţei Sale Călin Anton Constantin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Senatului,
Excelenţei Sale Sorin Grindeanu, Prim-Ministrul României,
Doamnei Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul M.D.R.A.P.F.E.,
Doamnei Olguţa Vasilescu, Ministrul M.M.J.S.,

 

      Constatând că Asociaţia Oraşelor din România (AOR) nu a fost consultată în elaborarea PROIECTULUI DE LEGE - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pe cale de consecinţă nici a anexei prin care se vor stabili indemnizaţiile pentru persoanele alese în funcţie, potrivit prevederilor Constituţiei României pentru <<FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN ORGANELE AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE>> din cadrul <<FAMILIEI OCUPAŢIONALE DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE">>,

     Dat fiind faptul că la stabilirea indemnizaţiei primarului şi viceprimarului de comună, oraş sau municipiu trebuie să se ţină cont de responsabilităţile rezultate din complexitatea actului administrativ rezultat prin gestionarea serviciilor publice diferite ca multitudine, mărime, complexitate şi diversitate (licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă informatizată a persoanei; case de cultură; centre permanente pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; poliţie locală; gropi ecologice sau staţii de transfer, servicii de furnizare agent termic şi apă caldă ş.a.) pe care oraşele şi municipiile le organizează, atât pentru cetăţenii proprii, cât şi pentru cei din comunele învecinate,

      Avănd în vedere că prin “Legea 28/2014 pentru aprobarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice” primarilor de comună li s-a majorat indemnizaţia cu până la 44,4 - 50,1 % (în funcţie de categoria comunei) în timp ce pentru primarii de oraşe şi municipii indemnizaţia a fost majorată cu până 8,7 - 16,6 % pentru oraşe, respectiv până la 0 - 7,2 % pentru municipii,
     ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::: :::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::

    Asociaţia Oraşelor din România (AOR) solicită organizarea unor discuţii instituţionale imediate, cu rol informativ şi decizional, între asociaţia noastră şi instituţiile pe care le reprezentaţi, în scopul îmbunătăţirii PROIECTULUI DE LEGE - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

DESCARCA:

 

1. Punct de vedere cu privire la indemnizatiile primarilor (.pdf)

 


 

 

INFORMARE

05.04.2017

   
    Adunarea Generală a Asociației Orașelor din România, reunită statutar la București, în perioada 02-04 aprilie 2017, a adoptat urmatoarele doua rezolutii:.

 

DESCARCA:

 

1. Rezolutia - referitoare la dezvoltarea locala (.pdf)

 

2. Rezolutia - referitoare la sustinerea proceselor de reforma in administratie (.pdf)

 


 

INFORMARE

05.04.2017

   
    Discursul dlui Madalin Teodosescu, presedinte AOR - Asociatia Oraselor din Romania si primarul orasului Bals, la Adunarea Generala a Asociatiei Oraselor din Romania, ce a avut loc in perioada 2-4 aprilie, la Bucuresti:

 

 


 

INFORMARE

05.04.2017

   
    In perioada 2-4 aprilie 2017, a avut loc, la Bucuresti, Adunarea Generala a AOR - Asociatia Oraselor din Romania, la care au participat peste 200 de primari, ministri, invitati din UAT, Guvernul Romaniei si numerosi reprezentanti mass-media. Dl. Madalin Teodosescu, presedintele AOR, si dl. Ionel Chirita, presedintele executiv AOR, au condus lucrarile pe parcursul celor trei zile. Printre cei care au raspuns intrebarilor membrilor AOR s-au aflat prim-ministrul Romaniei, Sorin Grindeanu, viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrii Rovana Plumb, Petre Daea (Agricultura), Titus Dobre (Turismului), Marius Dunca (Tineretului si Sportului), Pavel Nastase (Invatamantului).

 

Click pentru galeria foto:

 

 

Mai multe fotografii de la eveniment gasiti pe pagina oficiala :

 

 


 

INVITATIE

22.03.2017

   
    Asociaţia Oraşelor din România vă invită la cea de a XXV-a ediţie a Adunării Generale AOR, eveniment care se va desfăşura în perioada 02-04 aprilie 2017, în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel ****, blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1.
     ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::: :::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::
     Anexat, aveţi Fişa de înscriere pentru participare, cu menţionarea costurilor de participare, care trebuie completată şi transmisă hotelului la adresa de e-mail: evenimente@phoenicia.ro sau la fax: 021.300.08.85, până la 28 martie 2017.
     Relaţii privind Programul Adunării Generale AOR prin Ionel Chiriţă, tel. 0744.385.323.
     Prezenţa dumneavoastră va oferi evenimentului un plus de coeziune şi va demonstra unitatea oraşelor din România în abordarea problemelor specifice.
     Asigurându-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, aşteptăm confirmarea dvs.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

 

2. Programul AG AOR (.pdf)

 

3. Fisa de inscriere (.doc)

 


 

INFORMARE

17.03.2017

   
Constatând că aleşii locali s-au confruntat în cea mai mare parte a timpului cu o lipsă de atenţie din partea partenerilor de dialog şi de decizie a aspectelor legate de statutul celor care ocupă funcţii de autorităţi executive ale administraţiei publice locale, în urma discuţiilor purtate cu membrii Consiliului Director al AOR, militând pentru recunoşterea poziţiei de prim rang a primarului, pe măsura demnităţii pe care o reprezintă această funcţie publică aleasă, ca urmare a unei opţiuni majoritare a cetăţenilor dintr-o colectivitate, solicităm Prim-Ministrului României şi ministrilor de resort ca în elaborarea Proiectului Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice să aibă în vedere abordările principiale propuse de AOR.

 

DESCARCA:

 

1. Adresa catre Guvernul Romaniei (.pdf)

 


 

INFORMARE

16.03.2017

   
In urma discutiilor purtate cu membri Consiliului Director al AOR, reafirmand disponibilitatea asociatiei noastre de a contribui la continuarea reformei in administratia publica si de a participa la finalizarea Codului Administrativ, care sa fie adoptat cat mai repede, am transmis Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene punctul de vedere referitor la raspunderea primarului, respectiv presedintele consiliului judetean, aferenta investirii actelor administrative, mentionat in anexa care insoteste prezenta adresa.
     Ingrijorarea noastra este amplificata de timpul indelungat, peste sapte ani, de cand tot lucram la modificarea si completarea principalelor legi ale administratiei publice locale, cuprinse in Proiectul Codului Administrativ, aflat si acesta in lucru de aproape trei ani.

 

DESCARCA:

 

1. Informare primari (.pdf)

 

2. Adresa catre dna Secretar de Stat - Sirma Caraman (.pdf)

 

3. Raspunderea primarului - prevedere in Codrul Administrativ (.doc)

 


 

COMUNICAT DE PRESA

15.03.2017

 

   
Asociația Orașelor din România (AOR) în parteneriat cu Asociația Experților în Achiziții Publice (AEXA) a efectuat în ultimele trei luni un amplu demers de îmbunătățire a legislației privind achizițiile publice..
     ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::: :::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::
     Conștienți de importanța calității actului legiferării precum și de rolul pe care structurile asociative ale administrației publice locale îl joacă ca și partener de dialog al autorităților central, recunoscut ca atare de legea 215/2001 privind administrația public locală, am încercat să venim în sprijinul autorităților contractante pentru o corectă și unitară aplicare a legislației privind achizițiile publice (Legea nr. 98/2016 , respectiv HG nr. 395/2016).
     Atașat regăsiți textul cu modificările propuse de cele două asociații.

 

DESCARCA:

 

1. Comunicat de presa (.pdf)

 

2. PROPUNERI AEXA si AOR pentru modificarea Legii 98

privind achizitiile publice si norme de aplicare (.pdf)

 


 

I N F O R M A R E

privind precizările DECIZIEI Nr. 23/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi a DECIZIEI nr. 794/2016 a Curţii Constituţionale
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

27.02.2017

   
   În Monitorul Oficial nr. 1029, la data de 21 decembrie 2016, a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 794/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

     Incoerenţa şi inconsecvenţa legislaţiei a afectat nefavorabil personalul din instituţiile publice creând mari dificultăţi în activitatea administraţiei publice locale în special prin emiterea în perioada 2010-2016 a unor acte normative în domeniul salarizării, care, prin aplicarea neunitară a prevederilor acestora atât la nivel administrativ, cât şi de către instanţele de judecată, au dus la diferenţe semnificative în cadrul aceluiaşi sector de activitate, dar şi în cadrul sectoarelor de activitate aparţinând aceloraşi familii ocupaţionale. În ultimii ani Asociaţia Oraşelor din România a pus în discuţii repetate, purtate cu autorităţile centrale, dificultăţile întâmpinate în stabilirea drepturilor salariale pentru funcţionarii publici, a personalului contractual din apararatul de specialitate al primarului sau a instituţiilor/societăţilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, dar şi a indemnizaţiilor primarilor şi viceprimarilor.

     ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::: :::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::

Conştientizând diversitatea de opinii exprimate pe marginea acestui subiect, reamintim că modalitatea de calcul a salariilor/indemnizaţiilor cuvenite personalului salarizat din fonduri publice este responsabilitatea exclusivă a instituţiilor publice locale şi a reprezentanţilor acestora, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale implicate. În stabilirea salariilor/indemnizaţiilor, membrii grupului de lucru şi reprezentanţii Asociaţiei nu au făcut altceva decât să colecteze şi să centralizeze informaţiile pe care le-a primit de launele unităţi administrativ-teritoriale, ca apoi să vi le pună la dispoziţie cu caracter informal.
     Relaţii privind acest demers al Asociaţiei Oraşelor din România, prin Ionel Chiriţă, preşedinte executiv AOR.
     Clarificări referitoare la modul în care informaţiille primite au fost trecute în macheta privind grila pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare şi a veniturilor realizate pe principalele categorii de personal, precum şi puncte de vedere privind interpretarea modalităţii de calcul al sporurilor, prin Dl. Fănel Valentin Ţupă, tel: 0751.037.124, e-mail: dark_sbf_2005@yahoo.com, Inspector Superior Primăria Oraşului Odobeşti.
     Dacă în perioada următoare ne vor fi transmise şi alte hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive prin care au fost recunoscute/stabilite de instanţele judecătoreşti majorări, indexări, sporuri şi alte drepturi referitoare la salariu/indemnizaţie cuvenite funcţionarilor publici sau personalul contractual din apararatul de specialitate al primarului sau din cadrul instituţiilor/societăţilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi primarilor şi viceprimarilor din cadrul oraşelor, menite să vină în sprijinul dumneavoastră, vi le vom trimite pentru a putea să vă reevaluaţi nivelul maxim al salariilor de bază/indemnizaţiei de încadrare al angajatilor din primăria dvumneavoastră.

 

DESCARCA:

 

1. 27.02.2017 - Informarea privind precizările Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016,
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(.pdf)

 

2. Macheta de salarii maxime aferente functiilor principale din cadrul UAT (.xls)

 


 

ANUNT IMPORTANT

21.02.2017

   
    Incepand cu 01 Martie 2017 noua adresa a Asociatiei Oraselor din Romania este: Bucuresti, sector 1, strada Buzesti nr 61, bl A6, sc 1, et 6, ap 39. Va asteptam!

 


 

ANUNT IMPORTANT

13.02.2017

   
    Pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la care se face egalizarea prevăzută la art. 3A1 alin. (1) din OUG nr. 57/2015 –pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din apararatul de specialitate al primarului din toate primăriile de oraşe sau a instituţiilor/societăţilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, dar şi a îndemnizaţiilor primarilor şi viceprimarilor – care va fi stabilit incluzând drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive (majorări, indexări, altele) vă rugăm să răspundeţi următoarelor cerinţe formulate de AOR:

1. Să ne retransmiteţi URGENT macheta completată privind grila veniturilor realizate de toate categoriile de persoanele angajate în primaria dumneavoastră (salariile maxime de încadrare şi alte drepturi, stabilite pana la data de 28.02.2017, doar o singura data pentru fiecare categorie de functie ocupata in cadrul institutiei dumneavoastra, cu gradatia de vechime cea mai mare), însoţite de hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive prin care au fost recunoscute/stabilite de instantele judecatoresti majorări, indexări, sporuri şi altele drepturi referitoare la salariu/indemnizaţie cuvenite funcţionarilor publici sau personalul contractual din apararatul de specialitate al primarului sau din cadrul instituţiilor/societăţilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi primarilor şi viceprimarilor, din oraşele membre AOR.

2. Să desemnati pesoanele din cadrul institutiei dvs. care vor participarea la atelierele de lucru organizate în vederea prelucrării informaţiilor pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la care urmează a se va face egalizarea prevăzută la art. 3A1 alin. (1) din OUG nr. 57/2015 de către toate primăriile de oraşe şi instituţiilor/societăţilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale de oraşe, precum şi a sporurilor şi a altor drepturi salariale.

 

DESCARCA:

 

1. 22.02.2017 - Informarea privind precizările Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016,
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(.pdf)

 

2. 17.02.2017 - Informarea privind precizările Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016,
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(.pdf)

 

3. 13.02.2017 - Informarea privind precizările Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016,
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(.pdf)

 

4. Macheta de salarii maxime aferente functiilor din cadrul UAT (.xls)

 


 

INVITATIE

01.02.2017

   
    Asociaţia Oraşelor din România (AOR) în parteneriat cu Asociaţia Experţilor în Achiziţii (AEXA) invită primarii de oraşe şi angajaţii implicaţi în elaborarea şi implementarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în ziua de marţi, 07.02.2017, începând cu orele 10,00, la un atelier de lucru având drept temă – “Identificarea deficienţelor în aplicarea procedurilor de achiziții publice în vederea formulării de amendamente pentru modificarea Legii 98/2016”.
     Evenimentul va avea loc în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel 4****, blvd. Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1.
    Pe parcursul întâlnirii vor fi prezenţi în acest atelier de lucru experţi din Agenţia Naţională pentru Achiziţi Publice şi din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

     Relaţii prin Ionel Chiriţă, tel: 0744.385.323.
  Anunţarea participării se face până la data de 03.02.2016, orele 15.00, la e-mail: aor@aor.ro şi ionel_chirita_apl@yahoo.com .

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

 


 

APEL CATRE PRIMARII DE ORASE

16.01.2017

   
Îngrijorată de dialogul formal şi de impunerea în anii anteriori de către Ministerul Finanţelor Publice a unor mecanisme de echilibrare care pun în pericol funcţionarea şi dezvoltarea coerentă a unităţilor administrativ-teritoriale prin lipsirea de resurse, dar mai ales prin lipsirea de finanţare a proiectelor aflate în derulare, Asociaţia Oraşelor din România a transmis sâmbăta 14 ianuarie a.c. un punct de vedere referitor la alocările directe pentru bugetele locale şi la mecanismul echilibrării prin sume din cote şi sume defalcate pentru 2017.
             ....................................................................................................
Prin urmare, Asociaţia Oraşelor din România a solicitat Guvernului României ca în bugetul de stat şi în legislaţia care reglementează domeniul administraţiei publice locale să fie adoptate următoarele măsuri:

 

DESCARCA:

 

1. Informare primari AOR (.pdf)

2. Simulare plafoane bugete locale 2017 (.xls)

 


 

ANUNT IMPORTANT

20.12.2016

 

 Vezi Galeria Foto a evenimentului  


    Prin consultarea cu o parte a membrilor Consiliului Director s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a Consiliului Director AOR să aibă loc în perioada 29-31 ianuarie 2017, în Oraşul Gura Humorului, jud. Suceava, urmat în perioada 31 ianuarie–04 februarie de cursul ”Incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice” – acreditat de ANFP.
      Programele şi fişele de înscriere pentru cele două evenimente le găsiţi mai jos.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare la CD (.doc)

2. Fisa de inscriere la CD (.doc)

3. Ordine de zi CD (.doc)

4. Detalii CURS (.pdf)

5. Fisa de inscriere la CURS (.pdf)

 


 

COMUNICAT DE PRESA

01.12.2016

   
    Oraşele mici din România implementează soluţii smart, cu efecte pozitive asupra comunităţilor locale

 

 

Oraşele mici din România au început să implementeze, din ce în ce mai des, soluţii de tip smart, care produc, deja, efecte pozitive în viaţa comunităţilor locale, printre exemple fiind Balş, Târgu Neamţ sau Sânnicolau Mare, susţine Mădălin Teodosescu, preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), organizaţie recent premiată în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Galei Comunicaţii Mobile de la Bucureşti, la categoria 'Smart City Strategic Partner'.
................................................................................................................
     Asociaţia Oraşelor din România a fost distinsă cu premiul 'Smart City Strategic Partner', în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Galei Comunicaţii Mobile, organizată, marţi, la Bucureşti, de publicaţia Comunicaţii Mobile.
.................................................................................................................
     Premiile au fost acordate în urma sesiunii anuale de vot online a nominalizaţilor, în perioada 1 august - 1 noiembrie.

 

DESCARCA:

 

1. Detalii aici (.pdf)

 


 

Lansarea platformei SMART CITY!

BE SMART ROMANIA !

19.10.2016

   
      Lansarea platformei Smart City vine ca o evolutie a conceptului

"Orasul, centru de dezvoltare zonala"

 

 

 

Concluzii Conferinţa SMART CITY 2016

 

 


 

COMUNICAT DE PRESA

19.10.2016

   
    Camera de Comert si Industrie a Romaniei in Italia – CCIRO Italia, in colaborare cu CCIR si Asociatia Oraselor din Romania a organizat forumul economic “Redam increderea investitorilor romani si italieni in economia romaneasca – ECO Romania 2016”

 

DESCARCA:

 

1. Detalii aici (.pdf)

 


 

ANUNT IMPORTANT

11.10.2016

   
      Prin consultarea membrilor Consiliului Director s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a CD AOR să aibă loc în perioada 02-04 noiembrie 2016, în Oraşul Cugir şi la Hotel Parc din Municipiul Alba Iulia, jud. Alba.
    Sunt invitaţi să participe toţi primarii, precum şi alţi reprezentanţi ai oraşelor membre.
    Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant, valoarea acestora fiind menţionată în fişa de înscriere, anexată acestei invitaţii.
    Înscrierea la eveniment şi asigurarea rezervării, pentru dumneavoastră şi ceilalţi participanţi, se vor face prin transmiterea fişei de participare la Hotel Parc din Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, adresa de e-mail: office@hotelparc.ro , tel: 0258.811.723, până la data de 27.10.2016, orele 15.00.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

2. Fisa de inscriere (.pdf)

 


 

ANUNT

10.10.2016

   
    Interesată de susţinerea intereselor oraşelor, Asociaţia Oraşelor din România vă invită să paricipaţi la forumul economic “Redăm încrederea investitorilor români și italieni în economia românească - ECO România 2016” care va avea loc în zilele de 13-14 octombrie 2016 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

 

DESCARCA:

 

1. Detalii aici (.pdf)

 


 

INVITATIE

20.09.2016

   
      Asociația Orașelor din România invită primarii de oraşe, în data de 28.09.2016, începând cu orele 10,00, la un atelier de lucru având drept temă – “Dezvoltarea locală prin atragerea de finanțări din fonduri europene și programe naționale”.

Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti 4****
, blvd. Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1, Sala TYR.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

2. Fisa de inscriere (.pdf)

 


 

ANUNT

19.09.2016

   
    INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ PENTRU SERVICII DE AUDIT FINANCIAR.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

 


 

INVITATIE

16.09.2016

   
      Asociația Orașelor din România invită primarii de oraşe, în data de 21.09.2016, începând cu orele 10,00, la un atelier de lucru având drept temă – “Dezvoltarea locală prin atragerea de finanțări din fonduri europene și programe naționale”.

    Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti 4****, blvd. Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1, Sala TYR.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

2. Fisa de inscriere (.pdf)

 


 

INFORMARE

14.09.2016

   
     Începând cu data de 14 septembrie a.c. timp de trei săptămâni consecutive, Asociația Orașelor oferă posibilitatea aleșilor locali (primari și viceprimari), aflați la primul mandat, să cunoască și să înțeleagă mai bine ce presupune conducerea instituției primarului. Întâlnirile au loc la București și pe parcursul lor sunt abordate teme ce țin de managementul proiectelor cu finanțare europeană sau națională, modalități de a avea o administrație locală eficientă, transparent, cu respectarea prevederilor legale, prezentarea sistemului de achiziții publice și nu în ultimul rând gestionarea corectă a bugetului unității administrativ-teritoriale.

Participarea la aceste evenimente este gratuită pentru toți membrii asociației.

La evenimentul din data de 14 septembrie au participat un număr de 24 de primari și viceprimari, cei mai mulţi dintre aceştia aflați la primul mandat, însoțiți de angajaţi din cadrul primăriilor de oraşe.

Temele de discuție abordate alături de experții invitați au vizat:
- Identificarea liniilor de finanțare dedicate obiectivelor de investiții locale;
- Prezentarea programelor naționale de finanțare a investițiilor locale;
- Dezvoltare locală bazată pe atragerea de investitori privați;
- Finanţarea proiectelor din împrumuturi rambursabile;
- Corelarea strategiei de dezvoltare locală cu nevoile localității;
- Stabilirea, implementarea și monitorizarea listei de investiții prioritare la nivelul localității;
- Proceduri şi probleme în programarea şi implementarea proiectelor;
- Strategii pentru utilități publice;
- Strategii pentru eficienţă energetică; strategii anticoruptie;
- Cadrul legislativ privind implementarea Sistemului de Control Managerial Intern (S.C.I.M)

 


 

 

INVITATIE

07.09.2016

   
     Asociația Orașelor din România invită primarii de oraşe, în data de 14.09.2016, începând cu orele 10,00, la un atelier de lucru având drept temă – “Dezvoltarea locală prin atragerea de finanțări din fonduri europene și programe naționale”.

    Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti 4****, blvd. Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1, Sala TYR.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

2. Fisa de inscriere (.pdf)

 


 

ANUNT

02.09.2016

   
    INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ SERVICII DE AUDIT INTERN.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

 


 

ANUNT IMPORTANT

23.08.2016

   
     În perioada 28-31 august 2016 se convoacă Consiliul Director al AOR în şedinţă extraordinară la Hotel Dacia Sud*** din Mamaia, Jud. Constanța.
     Sunt invitați să participe toți primarii, precum și alți reprezentanți ai orașelor membre.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia de participare (.pdf)

2. Fisa de inscriere (.pdf)

 


 

 

COMUNICAT DE PRESA

04.08.2016

 

 

Vezi Galeria Foto a evenimentului

 
     Întruniți în ședință extraordinară de alegeri, membrii Asociației Orașelor din România au desemnat în unanimitate, noua conducere a organizației pentru mandatul 2014 – 2016. Noul președinte al Asociației este dl Mădălin-Ady Teodosescu, primar al orașului Balș - județul Olt, aflat la al treilea mandat de ales local; primvicepreședinte a fost ales primarul orașului Seini – județul Maramureș dna Gabriela Florica Tulbure, iar secretar al organizației dl Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, județul Harghita.

 

................................................................................................................................................


Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Orașelor din România s-a desfășurat în perioada 03-05 august la București și a reunit peste 100 de primari și viceprimari din oraşele membre AOR.

DESCARCA:

 

Comunicatul Integral (.pdf)

 


 

INVITATIE

22.07.2016

   
     Conform statutului Asociaţiei Oraşelor din România, în termen de 90 de zile de la data alegerilor locale se organizează Adunarea Generală de alegere a structurilor de conducere ale Asociaţiei.

     La sedinţa Consiliului Director al Asociaţiei din data de 22 iulie 2016 de la Scorniceşti s-a hotărât ca Adunarea Generală de alegeri să se organizeze în perioada 03-05 august 2016 la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, urmată de dezbateri pe următoarele teme:
1. “Dezvoltare locală prin proiecte finanţate din fonduri europene sau guvernamentale.”
2. “Clarificări privind reglementările din domeniul achiziţiilor publice pentru evitarea corecţiilor financiare”.
3. ,,Reforma în administraţie. Descentralizare şi autonomie locală. Transparenţă şi participare activă în actul de guvernare locală“.

     Au fost invitaţi să participe Prim-Ministrul României, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministrul Finanțelor Publice, Ministrul Fondurilor Europene, Preşedintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Preşedintele Agenției Experţilor în Achiziţii, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia (.pdf)

 

2. Programul (.pdf)

 

3. Fisa de Inscriere (.pdf)

 


 

ANUNT

 Competiţia celor mai bune practici din administraţia publică din România – ediţia a IX-a; termenul limită - 16 august 2016

    

DESCARCA:

 

1. Documentul complet (.pdf)

 


 

 

INVITATIE

 PENTRU PRIMARII AFLATI LA PRIMUL MANDAT

      
Asociația Orașelor din România invită primarii de oraşe aflaţi la primul mandat, în data de 28.07.2016, începând cu orele 10,00, la un atelier de lucru având drept temă – “Dezvoltarea locală prin atragerea de finanțări din fonduri europene și programe naționale”.
Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti 4****, blvd.Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1, Sala Saidon.
Pe parcursul întâlnirii vor fi prezenți în acest atelier de lucru experți în dezvoltare locală și atragere de fonduri europene precum și persoane cu expertiză în zona de management de proiect și achiziții publice.
 

DESCARCA:

 

1. Invitatia (.pdf)

 


 

 

COMUNICAT DE PRESA

19.07.2016

   
      În permanenţă, Asociația Orașelor din România a desfăşurat acţiuni menite să vină în sprijinul tuturor oraşelor, a primarilor şi viceprimarilor acestora, precum şi a tuturor angajaţilor din administraşia publică locală, AOR fiind singurul dintre partenerii reprezentativi de mediere cu autoritãţile administraţiei centrale şi de reprezentare pe plan intern şi internaţional, recunoscut prin legislaţia în vigoare.
................................................................................................................
     Asociaţia Oraşelor din România doreşte ca primarii să nu mai fie dependenţi de Consiliul Judeţen sau de “Ministerul Binevoitor” şi de acea, îi solicită Domnului Prim Ministru realizarea unui dialogului real pentru a putea face o administraţie publică locală performantă, în folosul cetăţeanului.

 

DESCARCA:

 

1. Comunicatul Integral (.pdf)

 


 

 

ANUNT IMPORTANT !

12.07.2016

 

   Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Prin consultare cu o parte a membrilor Consiliului Director
s-a stabilit ca întâlnirea Consiliului Director, titulari şi supleanţi,
să aibă loc în perioada 21-23 iulie 2016,
la Hotel President 4**** din oraşul Scorniceşti, jud. Olt.

Programul se va desfăşura cu intrarea în după-amiaza zilei de joi, 21 iulie 2016
şi ieşirea în dimineaţa zilei de sâmbătă, 23 iulie 2016.

Înscrierea la eveniment şi asigurarea rezervării,
pentru dumeavoastră şi ceilalţi participanţi,

se vor face prin transmiterea fişei de participare
la Hotel President 4****, din oraşul Scorniceşti, jud. Olt,
adresa de e-mail: office@president-hotel.ro , tel: 0249.464.043,

până la data de 15.07.2016, orele 12.00.

Relaţii prin Ionel Chiriţă, preşedinte executiv AOR, tel: 0744.385.323.

 

DESCARCĂ:


1. Invitatia de participare;


2. Fisa de inscriere;

 

3. Ordinea de zi.

 


 

 

 

COMUNICAT DE PRESA

13.07.2016

   
      Asociația Orașelor din România susţine revendicările angajaţilor din administraţia publică locală, considerând justificată greva acestora şi atrage atenţia guvernanţilor că nu putem discuta despre servicii publice complete, diverse, de bună calitate, accesibile tuturor cetățenilor, în lipsa unui personal competent, specializat și corect motivat în funcția publică sau angajat pe bază de contract.
................................................................................................................
     Folosind expertiza necesară pentru fundamentarea şi susţinerea unor principii şi măsuri care să poată da valoare activităţii persoanelor care ocupă funcţii publice, Asociaţia Oraşelor din România face un apel către toţi partenerii de dialog pentru înţelegerea corectă a acestor aspecte din activitatea administraţiei publice locale şi solicită Prim-Ministrului României o întrevedere, urgentă, de lucru cu toate structurile asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi cu experţii din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministrul Finanţelor Publice şi Ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic pentru realizarea unui sistem de salarizare rezonabil pentru toţi angajaţii din administraţia publică locală.

 

DESCARCA:

 

1. Comunicatul Integral (.pdf)

 


 

 

F E L I C I T A R I   C E L O R   A L E S I

06.06.2016

   
Mă bucur cã am prilejul sã vã felicit,
cu ocazia reconfirmării sau a alegerii noilor primari de oraşe.
Este o certitudine cã succesul înregistrat în alegerile locale
se datoreazã personalitãţii şi muncii fiecărui primar ales.
Cetăţenii din oraşe ne-au votat şi speră că vom face în acest mandat
lucrurile pe care ei le aşteaptă.
Vă urez să aveţi multă sănătate, putere de muncă
şi să duceţi la bun sfârşit proiectele
pe care le-aţi gândit pentru oraşul dumneavoastră.
Încă o dată F E L I C I T Ă R I !


Prim-vicepreşedinte AOR
Madălin-Ady Teodosescu
Primarul oraşului Balş

 


 

COMUNICAT DE PRESA

25.04.2016

   
În cursul zilei de astăzi, o delegaţie a Asociaţiei Oraşelor din România va participa la o întâlnire informală, la Iaşi cu premierul Dacian Cioloş şi vicepremierul, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice dl Vasile Dâncu pe teme legate de priorităţile în domeniul reformei administraţiei publice locale şi provocările specifice regiunii de dezvoltare NE. Delegaţia ce va susţine obiectivele membrilor Asociaţiei este compusă din următorii primari : dna Maria Cojocariu (Dolhasca), dl Adrian Popoiu (Siret) şi Laurenţiu Viorel Gîdei (Târgu Bujor).

 

DESCARCA:

 

1. Comunicatul Integral (.pdf)

2. Lista cu Principalele probleme cu care se confrunta administratia publica din  orase (.pdf)

 


 

COMUNICAT DE PRESA

12.04.2016

 

Primarii de oraşe cosideră inacceptabilă adoptarea unei grille de salarizare care, în fapt, duce la scăderi substanţiale ale salariilor angajaţilor din administraţia publică locală şi ale indemnizaţiilor celor care ocupă funcţii alese de demnitate publică cu atribuţii executive şi atrage atenţia asupra urmărilor unei astfel de masuri nesăbuite
.............................................................................................

Asociaţia Oraşelor din România (AOR) este îngrijorată de lipsa dialogului şi de impunerea de către administraţia centrală a unei legislaţii care pune în pericol funcţionarea şi dezvoltarea coerentă a unităţilor administrativ-teritoriale şi îşi exprimă nemulțumirea față de lipsa de transparență a Guvernului României în fundamentarea și elaborare proiectului de ordonanţă de urgenţă care are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
..............................................................................................
În speranţa unui dialog cât mai bun cu toţi partenerii, pentru rezolvarea rapidă şi pe cale de parteneriat, Asociaţia Oraşelor din România (AOR) face un apel catre toţi partenerii de dialog pentru înţelegerea corectă a acestor aspecte din activitatea administraţiei publice locale, pentru o analiză profundă şi corectă, precum şi pentru echidistanţă în luarea acestor importante şi sensibile decizii, solicitând Prim-Ministrului României o întrevedere, urgentă, de lucru cu toate structurile asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi cu experţii din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministrul Finanţelor Publice şi Ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

CONDUCEREA ASOCIAȚIEI ORAȘELOR DIN ROMÂNIA

 

DESCARCĂ:


1. COMUNICAT DE PRESA - 12 aprilie 2016;

 

2. Punct de vedere al AOR pentru salarizarea alesilor locali cu atributii executive a.p.l.;


3. Grila de salarizare pentru Administratie Publica Locala;

 


 

 

COMUNICAT DE PRESA

05.04.2016

 

Premierul Dacian Cioloș s-a întâlnit cu reprezentanții

Asociației Orașelor din România

 

 

    
Gasiti mai multe detalii aici (link extern)

 

 

Vezi galeria evenimentului (click) 

 

ANUNT IMPORTANT !

07.03.2016

 

   ADUNAREA GENERALA AOR IN PERIOADA 03-05 APRILIE 2016
la Phoenicia Grand Hotel Bucuresti 4****.


Evenimentul va reuni primarii si alti participanti din toate orasele,
precum si partenerii de dialog
din cadrul ministerelor si comisiilor parlamentare.

La eveniment au fost invitaţi să participe:
Prim-Ministrul Daniel Cioloş,
Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
Ministrul Finanțelor Publice, Ministrul Fondurilor Europene,
Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministrul Sănătății,
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor,
Ministrul pentru Consultare Publică si Dialog Civic.

 

DESCARCA:

 

1. Invitatia AG AOR;

 

2. Programul AG AOR;

 

3. Fisa de inscriere la AG AOR.


 

 

ANUNT IMPORTANT !

16.02.2016

 

   Intalnirea CD AOR din 24-27 FEBRUARIE 2016

In perioada 24-27 FEBRUARIE 2016,
la Pensiunea Rustic Baia Sprie 3***, Oras Baia Sprie, jud. Maramures
va avea loc întalnirea Consiliului Director AOR.
Sunt invitati sa participe toti primarii,
precum si alti reprezentanti ai oraselor membre.

 

DESCARCĂ:


1. Invitatia de participare;

 

2. Ordinea de zi;


3. Fisa de inscriere;

 


 

COMUNICAT DE PRESA

16.02.2016

 

Orașele mici preocupate de accesarea fondurilor europene

    

Asociația Orașelor din România în parteneriat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) și cu sprijinul Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) desfășoară în perioada ianuarie-martie a.c. o amplă acțiune de informare și consiliere a autorităților locale de la nivelul orașelor mici din toate regiunile țării.
      Caravana informațiilor pentru finanțarea tuturor proiectelor prioritare în perioada 2014-2020 se dorește un instrument util, la îndemâna primarilor și a persoanelor cu atribuții în dezvoltarea locală a orașului, prin furnizarea de informații utile privind oportunitățile de finanțare existente. Acțiunea vine ca o continuare a proiectului în care Asociația Orașelor a fost partener alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților adminstrației publice locale ale orașelor din România, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. Prin acest proiect, derulat pe parcursul anilor 2014-2015, 100 de orașe au beneficiat de strategii de dezvoltare locală durabile precum și de un portofoliu de idei de proiecte.
      Până în prezent, Caravana informațiilor a ajuns în 4 regiuni de dezvoltare iar la evenimentele organizate până în prezent au participat reprezentanți de la peste 80 de primării de orașe mici. În fiecare regiune de dezvoltare au fost organizate câte doua întâlniri pentru a veni cât mai aproape de membrii asociației noastre.
      Asociația Orașelor continuă să fie alături de membrii săi și prin organizarea de diverse întâlniri cu reprezentanții ministerelor și a comisiilor parlamentare.

 


 

 

MEMORIU CATRE CSAT

08.01.2016

 

Memoriu privind solicitarea de prelungire a termenului de implementare pentru proiectele finantate prin POR 2007-2013 (.pdf)


 


 

 


  

 

| Acasa | Presa | Galeria | LegaturiStiri | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

Acest website folosește cookies. Prin continuarea navigării pe acest website

considerăm că acceptați politicile de utilizare a cookies.

2010 © Asociatia Oraselor din Romania.
        Termeni si conditii de utilizare.
  .: un produs PULS MEDIA COM :.