Asociatia Oraselor din Romania:

Sediul  AOR

 

Bucureşti

Piaţa Presei Libere, Corpul C3,

Etaj III, camera 316, Sector 1

Tel: 021.311.71.97

Fax: 021.310.71.66

e-mail: informare@aor.ro

www.aor.ro

  

Birou

Preşedinte Executiv

 

Hârşova

Tel./fax: 0241.872.241;

Mobil:  0744.385.323

e-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

www.ionelchirita.ro  

 

Date fiscale:

CUI: 13810572

cont bancar:

 RO07RZBR0000060005696786

Raiffeisen Bank

 
Acces rapid:

   - Presedintia Romaniei

   - Guvernul Romaniei

   - Senatul Romaniei

   - Camera Deputatilor

 

 

 

 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

STIRI

 

COMUNICAT

15.12.2015

 

Referitor la mecanismele de echilibrare a

bugetelor locale şi sumele alocate pentru anul 2016
Amendament pentru echilibrare bugetelor locale pentru 2016

 

     Îngrijoraţi de lipsa dialogului şi de impunerea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor mecanisme de echilibrare care pun în pericol funcţionarea şi dezvoltarea coerentă a unităţilor administrativ-teritoriale prin lipsirea de resurse, dar mai ales prin lipsirea de finanţare a proiectelor aflate în derulare, primarii de oraşe din Asociaţia Oraşelor din România (AOR) îşi exprimă dezacordul faţă de mecanismul impus de MFP, fiind contrariaţi că un guvern nou, motivat de schimbări adaptate unei administraţii locale moderne, care se doreşte a fi performantă, refuză total dialogul, dând curs soluţiilor de acum aproape 20 de ani impuse de funcţionarii din MFP.

     Deşi am transmis către MFP încă din luna noiembrie, dar şi primului-ministru Dacian Cioloş, ministrului MDRAP Vasile Dîncu și ministrului MFP Anca Dragu Paliu, imediat după instalarea Guvernului Cioloş simularea repartizării pentru anul 2016 a sumelor din TVA alocate prin legea bugetului de stat şi a cotelelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale de 18,5%, MFP a prezentat în proiectul bugetului de stat pe 2016 un mecanism de echilibrare a bugetelor locale care ne intoarce în timp cu peste 10 ani, urmările acestei îndărădnicii fiind afectarea vitală a funcţionarii administraţiilor locale din cele 217 oraşe şi 2.861 comune.

     Majoritatea covârşitoare a membrilor prezenţi la ultima întâlnire a Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România şi-a exprimat dezacordul faţă de modalitatea şi sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale prezentată de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.
Primarii de oraşe au susţinut cu fermitate ca echilibrarea bugetelor locale să se facă pe baza plafoanelor minime alocate, conform procedurii folosite în anul 2015, corectate prin majorarea lor, ţinând cont de numărul de locuitori, suprafaţă şi tipul unităţii administrativ-teritoriale (comună / oraş / municipiu) în acest sens AOR punând la dispoziţie propuneri de măsuri şi simulări cu valori ale plafoanelor care să sprijine respectarea prevederile art. 9 “Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale” alin. 1. şi 2. din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată de România în 1997:
"1. În cadrul politicii economice naționale, autoritățile administrației publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor lor.
2. Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie să fie proporționale cu competențele prevăzute de constituție sau de lege.",

     De aceea, facem apel către toţi parlamentarii să îşi asume amendamentul propus de noi şi să-l susţină în şedinţa camerelor reunite pentru votul final dat bugetului de stat pe 2016.

 

DESCARCA:


Amendament echilibrare bugetelor locale pentru 2016 - PE PLAFOANE
Simulare AOR cu plafoane - pentru bugetele locale 2016

Comparatie alocari bugetare 2014 - 2015 - 2016

 

 


 

APEL CATRE PRIMARI

08.12.2015

 

     Şi actualul guvern doreşte ca primarii să meargă la “stăpân”, cu căciula în mână, pentru a obţine sumele necesare asigurării acoperirii cheltuielilor pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi cheltuielilor pentru dezvoltare locală.

    Dacă până acum eram consultaţi doar de formă, actualul guvern ne tratează cu indiferenţă totală ignorând prevererile articolului 8 din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală.

     Deşi Guvernul României recunoaşte o creştere a p.i.b.-ului de 4,1%, în anul 2016 sumele din taxa pe valoarea adăugată alocate pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor prevăzute în proiectul bugetului de stat sunt chiar mai mici decât sumele aprobate iniţial în 2015 şi mult mai mici decât sumele aprobate pentru întreg anul 2015.

     Dacă la începutul anului 2015 sumele din taxa pe valoarea adăugată alocate pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor au fost de 2.282.066 mii lei, prin proiectul bugetului de stat pentru 2016 din taxa pe valoarea adăugată ni se alocă pentru echilibrarea bugetelor locale doar 1.849.500 mii lei pentru repartizarea către toate unitățile dministrativ-teritoriale, la care se adaugă 374.100 mii lei pentru unele unități administrativ-teritoriale în scopul achitării ratelor de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Prin urmare, Asociaţia Oraşelor din România consideră că este de datoria fiecăruia dintre primari să contactacteze parlamentarii, atât senatorii cât şi deputaţii, din colegiile pe care le reprezentă, dar şi pe ceilalţi parlamentari şi reprezentanţi politici şi administrativi cu putere de decizie pentru a le solicita, argumentat, să susţină mecanismele de echilibrare a bugetelor locale pentru anul 2016 în varianta susţinută de majoritatea primarilor de oraşe prezentă la Consiliul Director AOR din 27.11.2016.

Conform adresei nr. 859 / 19.11.2105 transmisă de Asociaţia Oraşelor din România (AOR) vă reamintim că la întâlnirea Consiliului Director al AOR din data de 27.11.2008 majoritatea covârşitoare a membrilor prezenţi şi-a exprimat dezacordul faţă de modalitatea şi sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale prezentată de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.

Primarii de oraşe care au luat cuvântul în cadrul acestei întâlniri au susţinut cu fermitate ca echilibrarea bugetelor locale să se facă pe baza plafoanelor minime alocate, conform procedurii folosite în anul 2015, în acest sens AOR punând la dispoziţie propuneri de măsuri şi simulări cu valori ale plafoanelor care să sprijine respectarea prevederile art. 9 “Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale” alin. 1. şi 2. din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată de România în 1997:


"1. În cadrul politicii economice naționale, autoritățile administrației publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor lor.
2. Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie să fie proporționale cu competențele prevăzute de constituție sau de lege.",


Prin urmare, pentru anul 2016 Asociaţia Oraşelor din România (AOR) propune următoarele măsuri menite să îmbunatăţească asigurarea resurselor financiare pentru toate unităţile administrativ-teritoriale:

A. Revenirea la repartizarea cotelor din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat conform alocărilor din anii ateriori, şi anume:
- 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite;
- 13% la bugetul local al judeţului;
- 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului.

B. Echilibrarea bugetelor locale trebuie să se facă folosind plafoane stabilite prin legea bugetului de stat pe anul 2016 care să pornească de la sumele comparabile plafoanelor stabilite pentru anul 2015, dar care să fie corectate prin majorarea lor, ținând cont de numărul de locuitori, suprafaţa și tipul unității administrativ-teritoriale (comună / oraș / municipiu) pentru aceasta fiind necesară alocarea sumei de 2.850.000 mii lei din sume din TVA, la care se adaugă 2.570.000 mii lei alocate din sume din cota de 22% din impozitul pe venit
(Descarcă “Simulare AOR cu plafoane - pentru bugetele locale 2016”).

Le solicităm public Domnului Prim-ministru Dacian Cioloş, Domnului Viceprim-ministru Vasile Dîncu şi Doamnei Ministru Anca Dana Dragu Paliu o întâlnire imediată între părţi, dar şi o consultare reală, atât în cadrul procedurilor de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, prevăzute de HG 521/2005, cât şi în cadrul Comitetului de finanţe publice locale care nu mai funcționează de multă vreme, pentru corectearea proiectului bugetului de stat pentru anul 2016.

 

DESCARCA:


AOR - Apel catre primari - 08.12.2105
Simulare AOR cu plafoane - pentru bugetele locale 2016

Comparatie alocari bugetare 2014 - 2015 - 2016

 

 


 

INFORMARE AOR

08.12.2015

 

     Iată încă o dovadă că "Numai dacă acţionăm împreună poate fi mai bine pentru fiecare oraş şi fiecare primar" – mai ales în aceste momente când unitatea primarilor este mai importantă ca oricând.

Am aflat că şi pentu anul 2016 ni se pregăteşte o păcaleală la echilibrarea bugetelor locale, faţă de care, în numele AOR, am reacţionat promt transmiţând un punct de vedere Domnului Prim-ministru Daniel Cioloş, Domnului Viceprim-ministru Vasile Dâncu şi Doamnei Ministru Anca Dana Dragu Paliu, solicitând o repartizare a sumelor de echilibrare
care să reflecte corect mărimea u.a.t.-urilor ca număr de locuitori şi suprafaţă, dar şi pentru susţinerea financiară a serviciilor publice diferite ca diversitate şi complexitate pe care oraşele şi municipiile le organizează şi susţin din bugetele proprii, atât pentru cetăţenii proprii, cât şi pentru cei din comunele limitrofe (licee, scoli postliceale si alte scoli de pregatire profesionala; spitale generale sau secţii-spital, maternitati, dispensare, policlinici, staţii de salvare, farmacii; judecătorii, parchete, tribunale, notariate; creşe, centre de zi pentru copii, cămine de bătrâni, agentii de ocuparea fortei de munca, si alte institutii cu caracter social; case de cultură, cinematografe, biblioteci publice, muzee, sali de expoziţii, cluburi; supermarketuri, magazine universale şi magazine specializate, piete agroalimentare; bănci, instituţii de credit şi societăţi de asigurare, trezorerii, administratii fiscale, servicii de protecţie a mediului, gropi ecologice sau staţii de transfer, reţele de alimentare cu apă, sisteme de canalizare, staţii de epurare, servicii de furnizare agent termic şi apă caldă; servicii de transport si comunicaţii, autogari, gari; sedii de poliţie şi de jandarmerie, poliţie locale, s.a.), precum şi a altor criterii semnificative (lungimea drumurilor locale, a reţelelor de apă şi canalizare, a reţelelor de iluminat public, a gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale; a sumelor necesare pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă; s.a.).

 

DESCARCĂ:
1. INFORMARE PRIMARI - Alocari directe pentru bugetele locale si mecanismul echilibrarii prin sume din cote si sume defalcate pentru 2016;


2. ADRESA CATRE GUVERNUL ROMANIEI - Referitor la mecanismele de echilibrare a bugetelor locale pentru anul 2016 - 04.12.2015;


3. PROPUNERE PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE - Simulare AOR cu plafoane - pentru bugetele locale 2016;

 


 

COMUNICAT DE PRESA

07.12.2015

 

     Asociaţia Oraşelor din România (AOR) este îngrijorată de lipsa dialogului şi de impunerea de către administraţia centrală a unei legislaţii care pune în pericol funcţionarea şi dezvoltarea coerentă a unităţilor administrativ-teritoriale şi îşi exprimă nemulțumirea față de lipsa de transparență a Guvernului României în fundamentarea și elaborarea Bugetului de Stat pe anul 2016, dar mai ales faţă de neluarea în seamă a soluţiilor propuse de AOR referitoare la alocările directe pentru bugetele locale şi la mecanismul echilibrării prin sume din cote şi sume defalcate pentru 2016 pe bază de plafoane.


    Asociația Oraşelor din România (AOR), reprezentantă, nepartinică, a intereselor cele 217 oraşe mici şi mijlocii pentru asigurarea unei bune guvernări locale în aceste colectivităţi locale consideră că, prin lipsirea de resurse financiare, umane, legislative şi instituţionale, dar mai ales prin lipsirea de finanţare a proiectelor aflate în derulare şi a cheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor conform competenţelor stabilite prin lege pentru autorităţile administraţiei publice locale, administraţia centrală pune în pericol funcţionarea şi dezvoltarea coerentă a unităţilor administrativ-teritoriale.

    Prin urmare, Asociaţia Oraşelor din România a transmis în ultimile trei săptămâni Domnului Prim-ministru Dacian Cioloş, Domnului Viceprim-ministru Vasile Dîncu şi Doamnei Ministru Anca Dana Dragu Paliu mai multe solicitări pentru organizarea unei consultări imediate între părţi, atât în cadrul procedurilor de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, prevăzute de HG 521/2005, cât şi în cadrul Comitetului de finanţe publice locale care nu mai funcționează de foarte multă vreme.

    În procedură de urgenţă, Asociaţia Oraşelor din România doreşte să discute cu autorităţile administraţiei publice despre alocările directe pentru bugetele locale şi la mecanismul echilibrării prin sume din cote şi sume defalcate pentru 2016 pe bază de plafoane, pornind de la simulările, argumentate, pe care le are AOR (vezi anexa la comunicat).

    Având în vedere dispozițiile legale potrivit cărora atacarea articolelor neconstituționale din actele normative sau a celor în care resursele financiare ale autorităților administrației publice locale nu sunt proporţionale cu competenţele prevăzute de constituţie sau de lege se poate realiza numai de către Avocatul Poporului, pentru îmbunătățirea cadrului lucrativ în realizarea acestui deziderat, Consiliul Director al Asociaţiei Oraşelor din România a adoptat o rezoluţie privind redactarea unei solicitări de acordare a unei audiențe la Avocatul Poporului.

    În speranţa unui dialog cât mai bun cu toţi partenerii, pentru rezolvarea rapidă şi pe cale de parteneriat, folosind bunele practici ale activităţilor din administraţia publică din oraşe şi expertiza necesară pentru fundamentarea şi susţinerea unor principii şi măsuri, Asociaţia Oraşelor din România doreşte să contribuie la rezolvarea problemelor privind continuarea reformei în administraţia publică bazată pe creşterea autonomiei colectivităţilor locale.

 

Descarca Comunicatul (.pdf)

 


 

ANUNT IMPORTANT 
Intalnirea CD AOR din 26-28 NOIEMBRIE 2015

In perioada 26-28 NOIEMBRIE 2015,
la Phoenicia Grand Hotel Bucuresti 4****,
a avut loc întalnirea Consiliului Director AOR.

Acceseaza galeria foto

(click pe oricare fotografie)

COMUNICAT DE PRESA

“Solicităm implicarea Avocatului Poporului pentru luarea unei poziţii publice vis-a-vis de abuzurile instituţiilor de forţă asupra aleşilor locali fapt care a paralizat activitatea administraţiei publice locale din România;în perioada următoare vom face o sesizare către această instituţie şi solicit public sprijinul dlui Ciorbea” a declarat Nicolae Matei preşedinte al Asociaţiei Oraşelor din România (A.O.R.), primar al oraşului Năvodari în cadrul şedinţei Consiliului Director al A.O.R. La întâlnirea Consiliului Director lărgit au participat peste 70 de primari de la nivelul autorităţilor locale din oraşe din întreaga ţară.

     Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat subiecte de interes pentru oraşele mici şi mijlocii din România precum accesul oraşelor la programele cu finanţare europeană în exerciţiul financiar 2014-2020, estimarea sumelor din cota din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016 necesare îndeplinirii competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale şi promovarea unei legislaţii bazate pe descentralizare cu aplicarea principiului subsidiarităţii, autonomiei locale şi întăririi capacităţii administrative – corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu resurse legislative, instituţionale, financiare şi umane de care acestea dispun în exercitarea atribuţiilor.
     Majoritatea membrilor Consiliului Director al A.O.R. şi-au exprimat dezacordul faţă de modul de repartizare al cotelor de echilibru impus de Ministerul Finanţelor Publice pentru anul 2016.
Primarii oraşelor româneşti deplâng salarizarea proastă a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, precum şi al celor din celelalte servicii şi instituţii publice de interes local acest fapt contribuind la oferirea de servicii necorespunzătoare către cetăţeni. A fost subliniată diferenţa mare de salarizare dintre funcţionarii publici cu aceleaşi atribuţii, angajaţi în administraţia publică locală în raport cu funcţionarii din administraţia centrală.
     “Primarii se simt nereprezentaţi în actuala conjuctură socio-politică deşi sunt rezultatul unui exerciţiu democratic în urma alegerilor locale desfăşurate în fiecare localitate, fiind totodată îngrijoraţi faţă de consecinţele neclarităţilor legislative şi măsurile instituţiilor de forţă faţă de deciziile judecătorilor; ne considerăm ameninţaţi şi vânaţi.” a completat preşedintele A.O.R. Nicolae Matei.
      
La propunerea mai multor primari de oraşe , Consiliul Director al Asociaţiei Oraşelor a adoptat în unanimitatea celor prezenţi o rezoluţie cu privire la independenţa judecătorilor cu referire directă la situaţia judecătorului pus sub cercetare de Inspecţia Judiciară în cazul eliberării fostului primar al sectorului 4. Primarii şi-au exprimat îngrijorarea faţă de mesajul transmis fiecărui judecător care va delibera asupra faptelor aleşilor locali.
      La întâlnire au participat Vasile Dâncu viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei Publice, Gabriel Friptu director general al AM POR, Romulus Duică, director general adjunct AM PNDR, Cătălin Gheran, director general AM POIM, Marin Cojoc, director general adjunct Ministerul Finanţelor Publice Locale, Claudiu Constantin, consilier al Avocatului Poporului şi Dan Marinescu, director în cadrul MDRAP.


 

Având în vedere anunţul făcut de Primul-Ministru al României privind organizarea unor şedinţe de guvern informale în afara sediului Guvernului României, Asociaţiei Oraşelor din România i-a transmis, în data de 24.11.2015, următoarea invitaţie:
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Către Guvernul României
Excelenţei Sale Domnul Dacian Cioloş,
Primul-Ministru al României

I N V I T A Ţ I E

Luând la cunoştinţă decizia comunicată de Excelenţa Voastră de a organiza şedinţe de guvern informale în afara sediului Guvernului României vă transmitem invitația noastră de a organiza o astfel de şedinţă a Executivului României la sfârşitul acestei săptămâni – vineri 27 noiembrie sau sâmbătă 28 noiembrie – împreună cu primarii de oraşe întruniţi în şedinţă de lucru a Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România, la Phoenicia Grand Hotel Bucuresti ****, blvd. Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1.

Temele principale ale dezbaterilor propuse de AOR sunt:
1. Accesul oraşelor la programele cu finanţare europeană în exerciţiul financiar 2014-2020;
2. Identificarea surselor de finanţare pornind de la “Planul local de acţiune pentru dezvoltare locală” care a stat la baza “Portofoliului de proiecte prioritare pentru perioada 2016-2020” - pentru dezvoltarea fiecărui oraş.
3. Soluţionarea finanţării şi prelungirii termenelor pentru închiderea proiectelor cu finanţare europeană în exerciţiul financiar 2007-2013;
4. Susţinerea descentralizării bazată pe principiile subsidiarităţii, autonomiei locale şi întăririi capacităţii administrative, prin corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu resurse legislative, instituţionale, financiare şi umane de care acestea dispun în exercitarea atribuţiilor.
5. Necesitatea asigurării sumelor şi repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016, necesare îndeplinirii competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale;
6. Promovarea unei legislaţii care să susţină:
- Salarizarea corespunzătoare a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului, precum şi al celor din celelalte servicii şi instituţii publice de interes local;
- Salarizarea corespunzătoare a demnității pe care o reprezintă funcția de primar, precum şi pentru acordarea indemnizaţiilor primarilor la pensionarea acestora şi a reducerii vârstei de pensionare;
- O abordare corectă faţă de implicarea şi răspunderea primarului în emiterea şi semnarea actelor administrative;

În speranţa că vom avea un dialog cât mai fructuos între asociaţia noastră şi instituţia pe care o reprezentaţi, aşteptăm confirmarea dumneavoastră.


 

ANUNT IMPORTANT 
Intalnirea CD AOR din 26-28 NOIEMBRIE 2015

In perioada 26-28 NOIEMBRIE 2015,
la Phoenicia Grand Hotel Bucuresti 4****,
va avea loc întalnirea Consiliului Director AOR.
Sunt invitati sa participe toti primarii,
precum si alti reprezentanti ai oraselor membre.


D E S C A R C A:
Invitatia de participare (.pdf)

Fisa de inscriere (.doc)

Ordinea de Zi (.pdf)


 

COMUNICAT DE PRESA

31.08.2015 

Considerând că ne aflăm într-o situație critică, Asociația Orașelor din România cere Guvernului României să invite cât mai repede toate structurile asociative ale administrației publice locale (AOR, ACoR, AMR si UNCJR), reprezentanţii tuturor sindicatelor din domeniul administrației publice locale, precum și ceilalți parteneri de dialog pentru identificarea soluțiilor de ieșire din această situație limită în care ne aflăm, prin definitivarea legii unice a salarizării care să prevadă o creștere substanțială a salariilor din administrația publică locală.

D E S C A R C A:
Descarca Comunicatul (.pdf)


 

INFORMARE MEMBRI AOR 

Pentru imbunatatirea accesului oraselor la liniile de finantare
din Programul Operational Regional pentru perioada 2014-2020
Asociatia Oraselor din Romania
va organiza in ultimile luni ale anului 2015 si in primele luni ale anului 2016
mai multe intalniri de lucru ale primarilor de orase cu reprezentantii POR si ADR
pentru intelegerea, imbunatatirea alocarii si accesarii
fondurilor nerambursabile din cadrul POR 2014-2020.

Primarii insotiti de persoane cu atributii in dezvoltarea locala a orasului
vor putea discuta cu reprezentati ai POR 2014-2020 si ai ARD
despre fiecare proiect pe care il au in portofoliul
din Strategia Durabila de Dezvoltare Locala.

D E S C A R C A:
Descarca adresa catre primari (.pdf)

Descarca observatii formulate de AOR (.pdf)


 

INFORMARE MEMBRI AOR

La nivelul M.D.R.A.P., s-a constituit “Grupul de lucru care elaborează și redactează Codul Administrativ”.
Din partea A.O.R., dl. Președinte Nicolae Matei, împreună cu Dl. Ionel Chiriță – președinte executiv A.O.R., d-na Carmen Gheorghe – expert armonizare legislativă A.O.R., efectuează demersuri de preluare si centralizare a propunerilor membrilor A.O.R., participând la ședințele Grupului de lucru, alături de reprezentanții A.O.R. în cadrul acestui grup de lucru:
Dl. Victor Moraru – vicepreședinte AOR pentru regiunea 3, primar oraș Amara;
Dl. Adrian Teban – vicepreședinte regiunea 7, primar oraș Cugir;
Dl. Ovidiu Brăiloiu – membru C.D. AOR.
Atașat găsiți materialele aflate în dezbatere.

D E S C A R C A:
Documentele privind Codul Administrativ (arhiva .rar)


 

ANUNT IMPORTANT 
Intalnirea CD AOR din 06-09 AUGUST 2015

In perioada 06-09 AUGUST 2015,
la Hotel Puflene Resort 4**** din Murighiol, jud. Tulcea
a avut loc întalnirea Consiliului Director AOR
la care sunt invitati sa participe toti primarii
si alti reprezentanti ai oraselor membre.

Acceseaza galeria foto

(click pe oricare fotografie)


D E S C A R C A:
Procesul Verbal al CD AOR (.pdf)


 

ANUNT IMPORTANT 

ADUNAREA GENERALA AOR 2015


"Asociaţia Oraşelor din România a organizat cea de a XXII-a ediţie a Adunării Generale AOR, eveniment care s-a desfăşura în perioada 23-25 aprilie 2015, în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel ****,

blvd. Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1.

Acceseaza galeria foto

(click pe oricare fotografie)Proiectul de Program al AG AOR din 23-25 APRILIE 2015
(.pdf)

Descarca fisa de inscriere pentru participare (.pdf)

 

 


 

COMUNICAT DE PRESA 

Referitor la:
“Efectele noului mecanism al echilibrării bugetelor locale
impus prin Legea nr.186-2014 a bugetului de stat pe anul 2015.”

SITUAŢIE DE FAPT, CAUZE, CONSECINŢE şi PROPUNERI.

Jumătate dintre oraşe între bucurie şi extaz,
iar cealaltă jumătate între dezamăgire şi agonie. 

 

Descarca documentul de aici (.pdf)

 


 

ANUNT IMPORTANT

Intalnirea CD AOR din 18 - 20 FEBRUARIE 2015

 

In perioada 18-20 februarie 2015 la Hotel Palace din Statiunea Govora, jud. VALCEA,

a avut loc întâlnirea trimestriala a Consiliului Director AOR,

 

Acceseaza galeria foto

(click pe oricare fotografie)

 

DESCARCA:

Invitatie CD AOR..pdf

Ordinea de Zi CD AOR..pdf

Fisa inscriere CD AOR.pdf


 

ANUNT 

In data de 20.11.2014, ora 10.30 va avea loc Conferinta de prezentare a proiectului “Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica la nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale oraselor din Romania” Cod SMIS 27520, la Rin Grand Hotel, Bucuresti ( Str. Vitan-Barzesti, nr. 7D, Sector 4), Sala Paris.
     Participarea pe baza de confirmare !

 

 


 

ANUNT IMPORTANT

Intalnirea CD AOR din 27-29 AUGUST 2014

 

In perioada 27-29 august 2014 la Hotelul Phoenicia Luxury,

va avea loc întâlnirea largita a Consiliului Director AOR,

la care sunt invitaţi să participe toţii primarii

sau alţi reprezentanţi ai oraşelor membre.
Persoana de contact: Ion Andreea Florentina - 0785.294.117

 

DESCARCA:

Convocator CD AOR..pdf

Ordinea de Zi CD AOR..pdf

Program CD AOR.pdf

Fisa inscriere CD AOR.pdf


 

ANUNT

Descarca Lista Oraselor selectate in cadrul proiectului cod SMIS 27520 (.pdf)

 


 

COMUNICAT DE PRESA

 

 

 

Membrii Asociației Orașelor din România s-au reunit în aceste zile în cadrul Consiliului Director. La lucrările Consiliului Director al AOR au fost prezenți 47 de primari de orașe din România.
     Orașele din România au un aport important în ceea ce privește viitorul țării. Se poate vedea prin raportul de activitate pe trimestrul al doilea al acestui an al Asociației Orașelor din România. În jumătate de an, AOR a emis puncte de vedere referitoare la peste 200 de legi, ordonanțe guvernamentale, hotărâri guvernamentale și alte proiecte.
     “În mai puțin de jumătate de an Asociația Orașelor a consultat și a dat puncte de vedere pentru 244 de legi. În total, 244 de acte normative au fost analizate de către Asociația Orașelor.” a declarat Nicolae Matei, președintele Asociației Orașelor din România.
 

Vezi tot Comunicatul (.pdf)

 


 

ANUNT IMPORTANT

Intalnirea CD AOR din 24-26 IUNIE 2014

 

In perioada 24-26 iunie 2014 la Hotelul Phoenicia Luxury,

va avea loc întâlnirea Consiliului Director AOR,

la care sunt invitaţi să participe toţii primarii

sau alţi reprezentanţi ai oraşelor membre.

Persoane de contact:

Ion Andreea Florentina - 0785.294.117

Mihaila Andreea Gabriela - 0762.247.200

 

DESCARCA:

Convocator CD AOR 24-26.06.2014.pdf

Program CD AOR 24-26.06.2014.pdf

Fisa inscriere CD AOR 24-26.06.2014.pdf


 

COMUNICAT DE PRESA

 

MDRAP în colaborare cu Secretariatul Tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției organizează, în perioada 10 iunie – 25 iulie 2014, 41 de sesiuni de instruire la nivel județean, în vederea informării autorităţilor publice cu privire la Metodologia de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale.

 

Descarca Comunicatul (.pdf)

 


 

COMUNICAT DE PRESA

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) contribuie la creșterea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice din România, printr-un proiect finanțat din fonduri europene.

Astfel, MDRAP, în parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia Secretarilor Oraşelor din România (ASOR), va implementa, în perioada 26.02.2014 - 26.11.2015, proiectul „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România”.

 

Descarca Comunicatul (.pdf)

 


 

ANUNT IMPORTANT

 

Asociaţia Oraşelor din România organizează cea de-a XXI-a ediţie a Adunării Generale, eveniment care se va desfăşura în perioada 05-07 martie 2014, în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel.
      Evenimentul va reuni primari şi alţi participanţi din oraşele din întreaga ţară şi principalii parteneri de dialog din cadrul ministerelor şi comisiilor parlamentare.

 

Acceseaza galeria foto

(click pe oricare fotografie)

 

Descarca Invitatia (.pdf)

Descarca Ordinea de Zi (.pdf)

Descarca Programul Adunarii Generale (.pdf)

Descarca Fisa de Inscriere (.doc)


 

 

COMUNICAT DE PRESA

 

Primarul Orasului Navodari, domnul Nicolae Matei, Presedintele Asociatiei Oraselor din Romania, a participat in cursul zilei de astazi, 17.02.2014, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania, la invitatia domnului Presedinte Emil Draghici.


      In prezenta vicepremierului Liviu Nicolae Dragnea, ministrului mediului si schimbarilor climatice, Rovana Plumb, ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură Lucia – Ana Varga, a ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice Mariana Campeanu, a Presedintelui Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene Marian Oprisan, domnul Nicolae Matei i-a asigurat pe primarii de comune ca Asociatia Oraselor din Romania le este solidara si, asa cum a facut-o si prin semnarea protocolului de sustinere a problemelor Asociatiei Comunelor din Romania in data de 13 noiembrie 2013, se constata ca problemele cu care se confrunta primarii din Romania sunt aproape aceleasi, indiferent de apartenenta politica, indiferent daca sunt primari de comune, orase sau municipii.
     Domnul Nicolae Matei a reafirmat necesitatea pentru armonizarea legislatiei, care vine in dezacord cu legislatia europeana, cu realitatile nationale, mai ales in ceea ce priveste incompatibilitatile in care sunt incadrati primarii care si-au sustinut localitatile, fara sa urmareasca un interes personal.
     De asemenea s-a afirmat ca intr-o societate in care aproape toti alesii comunitarilor locale au cate 2-3 dosare sau lucrari penale, acea societate este bolnava sau in tot cazul sistemul judiciar este viciat.
     S-a reliefat necesitatea de relansare economica a Romaniei pentru a nu ne mai bate pe saracie si aici sarcina revine in principal guvernantilor si autoritatilor publice centrale, deoarece parghiile administrativ economice de relansare economica apartin autoritatilor centrale.

 


 

 

ANUNT IMPORTANT
Adunarea Generala a Uniunii Nationale a

Consiliilor Judetene din Romania

 

Primarul Matei Nicolae, Presedintele Asociatiei Oraselor din Romania, participa in cursul zilei de azi (03.12.2013) la Adunarea Generala a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, unde vor fi discutii despre: incompatibilitatea alesilor locali; propuneri de modificare a Legii nr. 215/2001; descentralizarea institutionala. Intalnirea are loc in sala "Constantin Stere" a Senatului Romaniei, cu incepere de la ora 15.00.

 


 

 

ANUNT IMPORTANT
Intalnirea CD AOR din 27-29.10.2013


In perioada 27-29 octombrie, s-a desfasurat sedinta largita a Consiliului Director, la Phoenicia Grand Hotel Bucuresti.

Click pe foto pentru a accesa Galeria Foto:

 

Descarca:

 

27-29.10.2013.Procesul verbal al sedintei C.D.(.pdf)

27-29.10.2013.Convocator sedinta C.D.(.pdf)

27-29.10.2013.Ordinea de zi CD (.pdf)

27-29.10.2013.Fisa de inscriere CD (.doc)

27-29.10.2013.Lista cu probleme (.doc)

 


 

NICOLAE MATEI – PRESEDINTE A.O.R.

UN AN DE MANDAT LA CONDUCEREA ASOCIATIEI ORASELOR DIN ROMANIA

 

 

In urma cu un an, Adunarea Generala a Asociatiei Oraselor din Romania, intrunita statutar la Eforie Nord alegea conducerea organizatiei pentru mandatul 2012-2016. Ales cu majoritate de voturi, primarul orasului Navodari, dl Nicolae Matei s-a implicat activ in viata structurii asociative reprezentativa pentru orasele mici si mijlocii din Romania ...

 

Citeste tot documentul (.pdf)


 

ANUNT

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația pentru Implementarea Democrației anunță lansarea procesului de selecție a 8 reprezentanți ai autorităților administrației publice locale (câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare) în Grupul de lucru constituit la nivelul MDRAP în vederea elaborării proiectului Strategiei Anticorupție a MDRAP în cadrul proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” cod SMIS 40031.

     Pentru detalii, persoanele interesate sa faca parte din grupul de lucru sunt rugate sa acceseze: http://www.mdrap.ro/anunt-in-vederea-selectiei-reprezentantilor-autoritatilor-administratiei-publice-locale-in-grupul-de-lucru-constituit-la-nivelul-mdrap

 


 

INFORMARE

  

"In perioada 11-13 aprilie a.c. a avut loc la Bucuresti Adunarea Generala a Asociatiei Oraselor din Romania. La eveniment au participat in calitate de invitati: viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice dl Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul Finantelor Publice dl Daniel Chitoiu, ministrul Muncii - dna Mariana Campeanu, ministrul Fondurilor europene - dl Eugen Teodorovici, ministrul Mediului - dna Rovana Plumb precum si reprezentanti ai Comisiilor de Administratie Publica si Buget-Finante din Camera Deputatilor si Senat."

 


 

INFORMARE MEMBRI:


Proiectul Programului naţional de dezvoltare locală, care urmează să fie coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice devine o mare provocare nu numai pentru oraşe, cât şi pentru întraga ţară, prin efectele sale, înţelegând prin aceasta comunităţile locale cu autorităţile administraţiei publice locale care le reprezintă, dar mai ales cu cetăţenii care le compun, cu agenţii economici şi instituţiile care vor beneficia de acest program.
        De aceea, folosind bunele practici ale activităţilor de administraţie publică din oraşe, dorind să contribuie la realizarea reformei în administraţia publică bazată pe creşterea autonomiei locale prin realizarea, atât a autonomiei decizionale, a celei financiare şi patrimoniale, cât şi a procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiarităţii, primarii de oraşe s-au implicat imediat şi au contribuit la realizarea variantei AOR a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

 

Descarca documentul (.pdf)


 

Apel catre PRIMARI

Doamnelor/Domnilor Primari

 

Este de datoria fiecăruia dintre dumneavoastră ca de fiecare dată când participaţi la evenimente publice sau la dezbateri care implică prezenţa reprezentanţilor politici şi administrativi cu putere de decizie să pledăm pentru susţinerea unui Program naţional pentru realizarea unor centre de dezvoltare zonală. (arhiva .rar)

 INFORMARE MEMBRI:

- Scrisoare informare membri situatie cotizatie 2013 (.pdf)

 

- "Hotararea Nr. 8 din 17 martie 2011 privind cuantumul cotizatiei" (.pdf)

 


 

INFORMARE

 

În data de 15.03 a.c. președintele executiv Ionel Chiriţă însoțit de directorul asociației Alex Petrovici au avut o întâlnire la sediul Ministerului Afacerilor Externe cu Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni dl. Cristian David și cu Secretarul de stat dl. Stejărel Olaru. Subiectul discuției a fost – întârirea relației dintre comunitățile locale tot mai depopulate de plecările în străinătate ale românilor aflați în afara granițelor în țări precum Spania și Italia.

        Dincolo de aspectul social reprezentat de ruperea legăturilor de familie și de drama copiilor a căror părinți sunt plecați la munca în străinătate, considerăm că instituirea unui parteneriat solid cu comunitățile de români aflați la muncă în străinătate este de bun augur, concretizând sub aspect practic gestionarea activă a relației cu românii de pretutindeni.

         În acest context, dl Ministru Cristian David a propus instituirea unui program de sprijinire a colectivităților de români din Spania și Italia, prin intermediul autorităților locale din care provin aceștia, via Asociația Orașelor din România, și cu implicarea directă a Patriarhiei Române. Orașele membre ale Asociației au posibilitatea dezvoltării de relații instituționale cu autoritățile locale în care se concentrează un număr mare de cetățeni români. Astfel vor putea fi operaționalizate o serie întreagă de proceduri administrative în favoarea cetățenilor români și în același timp se pot pune bazele unei colaborări fructuoase cu autorități locale din Spania și Italia.

Pentru inițierea și dezvoltarea acestui parteneriat vă rugăm să ne transmiteți :

- Situația parteneriatelor încheiate cu orașe din toate ţările, cu menţionarea unor date relevante privind aceste colaborări;

 - Situaţia pe țări de destinaţie pentru muncă ale cetățenilor din orașul Dumneavoastră pe care o aveţi înregistrată la nivel local;

       În vederea demarării cât mai rapide a acestui parteneriat strategic cu Departamentul Românilor de Pretutindeni din cadrul MAE precum și cu Patriarhia Română, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 29.03 a.c răspunsul la solicitările noastre pe adresele de e-mail: ionelchirita.partenerapl@gmail.com sau anichivu@yahoo.com .

 


 

INFORMARE

 

În atenţia membrilor AOR

 

La şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei din data de 05.03 a.c de la Bucureşti, membri CD AOR luând act de incapacitatea preşedintelui ales - Nicolae Matei, primarul oraşului Năvodari - de a-şi îndeplini atribuţiile conferite de mandatul încredinţat în urma alegerii sale în cea mai înaltă funcţie AOR, în numele CD AOR, au decis cu unanimitatea celor prezenţi ca primvicepreşedintele AOR - Ady Mădălin Teodosescu, primarul oraşului Balş - să preia şi să exercite toate obligaţiile şi drepturile preşedintelui asociaţiei, până la constatarea de către CD AOR a revenirii preşedintelui ales pe funcţie sau a alegerii unui nou preşedinte de către Adunarea Generală a asociaţiei, în cazul în care acesta devine incompatibil cu funcţia sa.

Totodată, s-a luat decizia constituirii unei comisii de completare şi modificare a statutului Asociaţiei, formată din cei 7 vicepreşedinţi AOR, urmând ca secretariatul să fie asigurat de către executivul asociaţiei. Comisia va trebui să prezinte noua formă de statut Consiliului Director şi, apoi, tuturor membrilor AOR, pentru a fi supusă votului Adunării Generale ce va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, în perioada 11-13 aprilie 2013.

Membri AOR interesaţi să contribuie la completarea şi modificarea statutului Asociaţiei pot transmite punctele de vedere referitoare la acesta la adresele de e-mail: ionelchirita.partenerapl@gmail.com şi ionel_chirita_apl@yahoo.com.

Descarca adresa (.pdf)

Preşedinte executiv AOR,

Ionel Chiriţă


 

INFORMARE

 

Sediul din Bucureşti al Asociaţiei  Oraşelor din România s-a mutat  la Piaţa Presei Libere, Corpul C 3, etajul III, camera 316. Pentru relaţii - Alex Petrovici, director executiv AOR, 0788.718.585.

 


 

ANUNT IMPORTANT

Intalnirea CD AOR din 05.03.2013

 

În urma consultării cu membrii Consiliului Director AOR s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a Consiliului Director să aibă loc în data de 05.03.2013 în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel

Descarca Invitaţia (.pdf)

Descarca Fisa de înscriere (.doc)

 


 

COMUNICAT PRESA

19.11.2012

 

Asociaţia Oraşelor din România (AOR) crede că modul în care primarul Nicolae Matei a fost reţinut de către DNA Bucureşti şi în care magistraţii de la Tribunalul Bucureşti au decis arestarea sa pentru 29 de zile, scoate la vedere fragilitatea mandatului de primar şi incriminarea acestuia – şi oricând, a oricărui primar  – fără a putea să beneficieze de prezumţia de nevinovăţie.

         Reales de 75% dintre cei care s-au prezentat la vot pe data de 10 iunie 2012, în cel mai mare oraş din România, Năvodari,  şi ales în 30 august 2012 Preşedinte al AOR, cu o majoritate covârşitoare a primarilor prezenţi la Adunarea Generală AOR, Nicolae Matei merită să aibă parte de o justiţie dreaptă pentru ca adevărul să iasă la lumină.

        Neexistenţa flagrantului doveditor face intervenţia DNA lipsită de credibilitate, în raport cu acuzele aduse şi poate crea suspiciuni, dând impresia unei reţineri sau arestări abuzive, cu tentă politică.

       Considerăm că alegerea pe care au făcut-o locuitorii oraşului Năvodari se datorează şi faptului că primarul Nicolae Matei este un om cinstit şi corect şi credem că judecarea în libertate şi clarificarea veridicităţii acuzelor aduse primarului este singura soluţie într-un stat de drept.

       Întoarcerea acasă a primarului Nicolae Matei poate credibiliza acest proces, fiind convinşi că acesta nu se poate sustrage şi nu poate împiedica corectitudinea actului de justiţie.

Asociatia Oraselor din Romania

 


 

INFORMARE

 

În urma consultării cu membrii Consiliului Director AOR s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a Consiliului Director să aibă loc în perioada 22-24 noiembrie 2012 în oraşul Buşteni, judeţul Prahova, Hotel Alexandros*** şi să poată participa toţi membrii AOR şi reprezentanţii partenerilor AOR.

 

Descarca Invitaţia (.pdf)

Descarca Programul (.pdf)

Descarca Ordinea de Zi (.pdf)

Descarca Fisa de înscriere (.doc)

 


 

În perioada 29-31 august a.c. la Eforie Nord s-a desfăşurat Adunarea Generală de alegere a structurilor de conducere ale Asociaţiei Oraşelor din România.

        In cadrul acesteia au fost adoptate mai multe documente pe care le puteti descarca din linkul de mai jos.

 

Descarca Deciziile si Hotararile AG AOR (arhiva .rar)

 


 

INFORMARE

 

Adunarea Generală AOR derulata in perioada 29 - 31 august 20012 la Eforie Nord a fost deschisă în prezenţa Domnului Mircea Duşa, Ministrul Administraţiei şi Internelor, iar primarii prezenţi au avut ocazia să intre în dialog cu privire la problemele oraşelor membre AOR, pe care aceştia le reprezintă.

 

 

Prin votul a 114 membri ai asociaţiei au fost aleşi:

 

- Preşedinte – Matei Nicolae, primarul oraşului Năvodari

- Primvicepreşedinte – Teodosecu Mădălin Ady, primarul oraşului Balş

- Secretar – Savin Emanoil,  primarul oraşului Buşteni

 

şi ceilalţi membri ai Consiliului Director al AOR format din 7 vicepreşedinţi, 14 membri titulari, 21 membri supleanţi, precum şi comisia de cenzori formată din trei membri.

Evenimentul a fost urmat în perioada 31 august – 03 septembrie de seminarul ,,Sistemul administrativ românesc şi dezvoltarea locală“ , obiectivele cursurilor fiind prezentarea  noutăţior şi modificărilor legislative şi consilierea  pe probleme punctuale în domeniile abordate.

 

Vezi galeria foto (arhiva foto)

Vezi Consiliul Director AOR (arhiva .rar)

 

A  N  U  N  Ţ

 

"In perioada 24-25 aprilie a.c Asociatia Oraselor din Romania in parteneriat cu Asociatia E-civis si cu finantarea Fundatiei Hanns Seidel, organizeaza la Bucuresti masa rotunda cu tema - Dezvoltarea durabila a oraselor. Sunt invitati sa participe alesii locali din orasele membre ale Asociatiei." 

            Vezi informatii suplimentare:

 

Descarca Invitaţia (.pdf)

Descarca Programul (.pdf)

Descarca Fisa de înscriere (.doc)


 

A  N  U  N  Ţ

 

Asociaţia Oraşelor din România organizează cea de a XIX-a ediţie a Adunării Generale, eveniment care se va desfăşura în perioada 01-04 februarie 2012, în Bucureşti.

      Evenimentul va reuni primari şi alţi participanţi din oraşele din întreaga ţară şi principalii parteneri de dialog din cadrul autorităţilor centrale, fiind ivitaţi: Preşedintele României, Excelenţa Sa Dl. Traian Băsescu,  Prim-Ministrul României, Excelenţa Sa dl. Emil Boc, miniştri, parlamentari şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale.

 

Descarca Invitaţia (.pdf)

Descarca Programul (.pdf)

Descarca Fisa de înscriere (.doc)


 

Vezi adresa AOR catre Ministerul Administratiei si Internelor cu privire la administrarea veniturilor bugetelor locale.

 

Descarca Adresa (.pdf)


 

În perioada 17-20 octombrie a.c. la Poiana Braşov, hotel Rina Tirol, va avea loc cea de-a doua sesiune de formare dedicată funcţionarilor publici din compartimentele de relaţii publice din cadrul primăriilor de oraşe desfăşurată în cadrul proiectului cod SMIS 2970 – Dezvoltarea capacităţii de acţiune a AOR prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor.

 

Descarca Invitaţia (.pdf)

Descarca Agenda (.pdf)

Descarca Fisa de înscriere (.pdf)


 

rrAPL® - Revista Română de Administraţie Publică Locală
împreună cu structurile asociative din administraţia publică locală din România organizează:

 

a IV-a ediţie a FAR™ | Forumul Administraţiei Româneşti,
ce se va desfăşura în perioada 28 septembrie - 01 octombrie 2011, la Bucureşti, Hotel Rin Grand.

 

Descarca Invitatia (.pdf)

Descarca Programul (.pdf)

Descarca Fisa de inscriere (.doc)


 

 

 

În perioada 24 – 27 august 2011 în oraşul Sulina, judeţul Tulcea a avut loc întâlnirea trimestrială a Consiliului Director AOR.

 


 

      In perioada 22-25 august 2011 va avea loc  prima sesiune de formare dedicata functionarilor din primariile de orase responsabili de relatia cu cetatenii. Aceasta va avea loc la Brasov (Hotel Rina - Poiana Brasov). Toate cheltuielile participanţilor pentru sesiunea de formare vor fi suportate din bugetul proiectului. 
      Puteti sa confirmati participarea unei singure persoane din cadrul primariei Dumneavoastra, cu conditia achitarii cotizatiei la zi catre Asociatia Oraselor din Romania.

       Atasat gasiti invitatia, agenda precum si fisa de inscriere.

 

Descarca Invitatia (.pdf)

Descarca Agenda (.pdf)

Descarca Fisa de inscriere (.doc)


 

     În urma consultării cu membri Consiliului Director AOR s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a Consiliului Director să aibă loc în perioada 24 – 27 august 2011 în oraşul Sulina, judeţul Tulcea şi să poată participa toţi membri AOR şi reprezentanţii partenerilor AOR.

     Ataşat acestui anunţ gasiţi Invitaţia, Programul întâlnirii CD AOR, Fişa de înscriere şi Locaţiile de cazare.

 

Descarca Invitatia (.pdf)

Descarca Programul (.pdf)

Descarca Fisa de inscriere (.doc)

Descarca Locatiile de cazare (.rar)


 

Asociaţia Oraşelor din România organizează în perioada 03-06 august 2011, la Hotelul Felix, din staţiunea Eforie Nord, jud Constanţa, (intrarea în 03.08 cu prânzul şi ieşirea în 06.08 după micul dejun), seminarul de pregătire din cadrul Proiectului pentru îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene de către primarii de oraşe.

Descarca Invitatia (.pdf)

Descarca Programul (.pdf)

Descarca Fisa de inscriere (.doc)


 

Asociaţia Oraşelor din România organizează în perioada 19 - 21 iunie 2011, la Hotelul ROBERTS din Sibiu, seminarul de pregătire din cadrul Proiectului pentru îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene, de către primarii de oraşe.

 

Descarca Invitatia si programul (.pdf)
Descarca Fisa de inscriere (.pdf)


 

In urma consultarii  cu membri Consiliului Director s-a stabilit ca intalnirea trimestriala a Consiliului Director sa aiba loc in perioada 08-10 iunie 2011 in orasele Targu Neamt si Gura Humorului.
       Organizatori:
       Primaria Targu Neamt - primar Decebal Arnautu
       Primaria Gura Humorului - primar Marius Ioan Ursaciuc

 

Descarca Invitatia si Programul (.pdf)


 

Asociatia Oraselor din Romania a organizat in perioada 06-08 aprilie 2011, la hotelul Lev Or, str. Occidentului nr. 25, sector 1, Bucuresti, seminarul de pregatire din cadrul  "Proiectului pentru imbunatatirea accesarii Fondurilor Europene de catre primarii de orase" in colaborare cu Fundatia Hanns Seidel.


Descarca Invitatia (.pdf)
Descarca Programul (.pdf)
Descarca Fisa de inscriere (.doc)

 


 

Asociaţia Oraşelor din Romania a organizat in perioada 16-18 Martie 2011, in Bucuresti, la  Rin Grand Hotel cea de a XVIII-a ediţie a Adunării Generale.

 

Descarca Invitatia AG AOR (.pdf)

Descarca Programul AG AOR (.pdf)

Descarca Fisa de inscriere la AG AOR (.doc)

Descarca documente prezentate (arhiva .rar)

Descarca Hotararile A.G. AOR (.rar)

Descarca Comunicatul de Presa (.pdf)

 


STIRE AGERPRES

01.03.2011

 

Asociaţia Oraşelor din România (AOR) a determinat Ministerul Sănătăţii să nu desfiinţeze spitalele şi urmează să negocieze situaţia spitalelor din ţară cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care din 1 aprilie nu va mai asigura finanţare pentru acele spitale care nu vor avea contract încheiat, a declarat într-o conferinţă de presă, preşedintele AOR, primarul oraşului Sălişte din judeţul Sibiu, Teodor Dumitru Banciu.
           'Am obţinut un prim succes în domeniul sănătăţii, de amânare, vom lupta să fie definitiv. Dacă nu se semnează contractele, de la 1 aprilie nu va mai fi finanţare. Facem tot posibilul ca la 1 aprilie să nu se desfiinţeze spitalele şi pentru a se asigura finanţarea. Ministerul Sănătăţii nu mai dă sarcină de desfiinţare a spitalelor. Facem de aşa natură, să încercăm să fim foarte abili la păcăleli, chiar şi de 1 aprilie', a spus liderul AOR.
          Acesta este optimist şi spune că autorităţile locale sunt dispuse şi să se judece cu statul, numai ca să nu fie desfiinţate spitalele.
        ' Va trebui să acţionăm statul şi în instanţă să îşi respecte angajamentele. Gândiţi-vă ce înseamnă o comunitate la care îi desfiinţezi spital, şcoală, dispensar. Mai trebuie să desfiinţăm biserici şi primării în România, pe urmă ce mai urmează ? ', a atras atenţia primarul Teodor Dumitru Banciu.
       În urma întâlnirii dintre conducerea AOR şi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii s-au luat o serie de decizii, consemnate în scris într-o minută oficială, semnată de ambele părţi, cea mai importă fiind precizarea că, 'spitalele nu vor fi desfiinţate de Ministerul Sănătăţii şi nici printr-o altă măsură luată de instituţiile din sistemul de sănătate'.


 

Anunt dat in data de 20.02.2011

 

Asociatia Oraselor din Romania organizeaza in perioada 16-18 martie 2011, in Bucuresti cea de-a XVIII-a editie a Adunarii Generale. Depunerea ofertelor se va face pana luni 28.02.2011, orele 12.00, la sediul din Bucuresti, Piata Walter Maracineanu, nr.1-3, etaj 2, camera 180, intrarea 2, Sector 1.

Solicitarile de clarificari se pot transmite pe aor@aor.ro, pana joi 24.02.2011, oerele 12.00. Ultimile raspunsuri la clarificari se vor da pana vineri 25.02.2011, orele 20.00.

Descarca documentele:                                              

Cerere de oferta pentru organizarea AG AOR - 2011 (.pdf)

Clarificari 1 din 24.02.2011 - Intrebari si Raspunsuri (.pdf)

Clarificari 2 din 25.02.2011 - Intrebari si Raspunsuri (.pdf)

Raport de evaluare (.pdf)


 

 

Ca urmare a interventiei AOR, Ministerul Sanatatii a declarat ca nu va desfiinta spitalele si a acceptat ca situatia acestora sa fie analizata pe baza unui set de indicatori stabilit ca urmare a unui plan de masuri convenit intre AOR si MS! Prin eforturile depuse, AOR ca reprezentant al oraselor a reusit sa obtina o victorie importanta in dezbaterea cu autoritatile centrale.

 

Descarca documentul (.pdf)


 

INVITAŢIE

 

Asociaţia Oraşelor din România a organizat în perioada 16-18 februarie 2011, la Hotelul Lev Or, str. Occidentului, nr 25, Sector 1, Bucureşti seminarul de pregătire din cadrul Proiectului pentru îmbunătăţirea accesării FE, de către primarii de oraşe.

 

Descarca invitatia si programul (.pdf)

 


 

Pentru imbunatatirea capaciatii de actiune a Asociatiei Oraselor din Romania,  va rugam sa transmiteti, pana la data de 18.02.2011 orele 15.00, pe adresele de e-mail: aor_presedinte@yahoo.com şi ionel_chirita_apl@yahoo.com, propuneri pentru modificari si/sau completari la Statutul AOR.

 


În perioada 03-05 februarie 2011 a avut loc întâlnirea Consiliului Director AOR la Mioveni.

 

 

Vezi galeria foto (link)

 


 

 

Cititi Buletinul Informativ al AOR, numarul din decembrie 2010

 

Descarca Buletinul (.pdf)

 


 

Apel catre Primari - pentru sustinerea unui Statut al Primarului. Detalii aici !

 

Apel catre Primari - AOR propune un Program national pentru realizarea unor centre de dezvoltare zonala. Detalii aici !

 


 

Anunţuri importante pentru membri AOR 

 

La şedinţa Consiliului Director AOR din 12 noiembrie 2010 s-a stabilit că la sfârşitul  lunii ianuarie sau începutul lunii februarie 2011 va fi organizată următoarea întâlnire a CD AOR. (arhiva .rar)

 

Prin proiectul ,,Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor“ (în care AOR este aplicant) finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, au fost înfiinţate 7 centre de reprezentare regională AOR. (arhiva.rar)

 

Având în vedere prevederile din noile Legi ale Salarizării, personalul din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare,  beneficiază de o majorare a salariului de bază cu până la 75%. (arhiva.rar)

 

AOR organizează cursuri de Manageri de proiect şi Achiziţii, acreditate ANFP sau CNFPA. (arhiva.rar)

 

Asociaţia Oraşelor din România continua rezolvarea problemelor menţionate în Lista cu problemele transmise Guvernului României, sesizate de AOR. (arhiva.rar)

 

Asociaţia Oraşelor din România a constituit grupuri de lucru care sa participe la rezolvarea problemelor din administraţia publică locală din oraşe. (arhiva.rar)

 

Ii rugăm pe toţi primarii de oraşe să transmită, cât mai rapid, tabelul cu datele oraşului său. (arhiva.rar)

 

Asociaţia Oraşelor din România face un apel către toţi primarii oraşelor care nu au finalizat demersurile pentru ca oraşul său să deveină membru AOR să-şi finalizeze aceste demersuri. (arhiva.rar)

 

Totodată, facem un apel către primarii oraşelor care au restanţe la plata cotizaţiei, să srijine menţinerea capacităţii Asociaţiei, prin achitarea urgentă a acestor restanţe.

 

Pe website-ul www.aor.ro puteţi accesa Servicii prestate de AOR;

 

Pentru îmbunătăţirea capaciăţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România vă rugăm să transmiteţi pe aor@aor.ro şi pe aor_presedinte@yahoo.com propuneri pentru modificări şi/sau completări la Statutul AOR

 

 

În urma consultării cu membrii Consiliului Director AOR s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a Consiliului Director să aibă loc în perioada 03 – 05 februarie 2011 în oraşul Mioveni, judeţul Argeş.

 

Descarca invitatia si programul (.pdf)


 

Joi, 16 decembrie 2010, a avut loc la Cernavoda, intalnirea membrilor AOR din Regiunea 2.

Descarca Sinteza intalnirii (.pdf)

 


 

AOR a reprezentat cu succes primarii de orase in dialogul cu administratia centrala

 

16.12.2010

 

Descarca documentul (.pdf)


 

Punctul de vedere al AOR fata de Proiectele de legi

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,

propuse a fi supuse asumarii Guvernului.

 

14.12.2010

 

Considerând că forma prezentată în Guvern  pentru asumarea răspunderii  pe legea salarizării nu este clară şi poate crea confuzii în privinţa persoanelor din administraţia publică locală care lucrează în pregătirea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă şi care pot beneficia de o majorare a salariului, AOR solicită Prim Ministrului României modificarea art. 34 în varianta prezentului document.

Descarca pozitia AOR (.pdf)

Vezi Legea cadru (link)

Vezi Lege pe 2011 (link)


Asociaţia Oraşelor din România a organizat vineri 10 decembrie 2010 evenimentul de lansare a Proiectului pentru îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene de către primarii de oraşe.

 

  

 

Galeria Foto

 

descarca Informarea privind lansarea Proiectului (.pdf)

descarca Invitatia si Agenda Proiectului (.pdf)

descarca Proiectul AOR pentru imbunatatirea accesarii FE (.pdf)

descarca Anexa - Indicatorii proiectului (.pdf)

descarca Anexa - Graficul activitatilor (.pdf)

 


 

Asociaţia Oraşelor din România împreună cu Centrul de Consiliere pentru Dezvoltare Locală şi cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti (furnizor autorizat CNFPA pentru programe de formare pentru adulţi)  organizează în perioada 6-10 dec. 2010, următorul program de formare profesională: Manager de proiect (certificat ANFP sau CNFPA).


Descarca Invitatia si Fisa de inscriere (.rar)


 

În perioada 11 – 13 noiembrie a.c. în localitatea Vama, judeţul Satu Mare, Hotel Valea Mariei (la 20 Km de oraşul Seini) a avut loc Consiliul Director AOR.

 

Descarcati invitatia, programul precum si agenda intalnirii Consiliului Director


 

În perioada 18.10.2010 – 17.11.2010, Administratia Fondului pentru Mediu a organizat o sesiune de depunere a cererilor de finantare, in cadrul Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare. Suma alocata acestei sesiuni este de 298.115 mii lei.

    Accesati: http://www.afm.ro/main/info_stuf/apa/ordin1450_2010-ghid.pdf

    Descarca documentul atasat:

    Program al Administratiei Fondului de Mediu - oportunitate pentru orase


  

N  O  T  A

           

Referitor: Reuniunea grupului de lucru dedicat formulării poziţiei României privind politica de coeziune post 2013.

Descarca documentul (.pdf) 


 

În perioada 30 septembrie – 01 octombrie 2010, la Bucureşti, 

Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Iorga, Asociația Oraselor din România a organizat  cea de-a 4-a Conferinţă a oraşelor mici din Europa.

 

   

 

Descarca Sinteza Conferintei orașelor mici din Europa

Descarca Declaraţia comună a Reţelei europene a oraşelor mici

Vezi galeria foto


 

În data de 29 septembrie 2010, la București, Rin Grand Hotel,

sala Bruxelles Asociaţia Oraşelor din România a organizat:

 

  

 

Conferinţa naţională de prezentare a rezultatelor parţiale privind percepţia cetăţenilor asupra serviciilor oferite de autorităţile administraţiei publice locale ale oraşelor, desfăşurată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor”.

 

Descarcă Sinteza Conferinței naționale proiect PODCA

Vezi Galeria Foto


 

AOR cere recunoasterea demnitatii

functiei de PRIMAR.

 

În Asociaţia Oraşelor din Romania a existat permanent preocuparea de recunoaşterea demnităţii funcţiei de primar prin afirmarea unor principii pe care reprezentanţii AOR le-au afirmat şi susţinut de fiecare dată, când au avut ocazia.

        Primarul trebuie să aibă prima poziţie în colectivitatea pe care o reprezintă şi administrează, iar aceasta nu se poate referi doar la atribuţii şi responsabilităţi, ci şi la recunoaşterea prin salarizare a funcţiei de primar. Citeste mai mult ...

 

Descarca toate documentele (arhiva .rar)

Vezi documentul (pdf.)


 

În perioada 26-29 august 2010, la Hotel Felix din Eforie Nord, a avut loc întâlnirea trimestrială a Consiliului Director AOR.

 

  

 

vezi galeria foto
descarca Deciziile CD AOR, Eforie

AOR - Lista de probleme transmise Guvernului Romaniei

 


 

 

 

 

 

| Acasa | Presa | Galeria | LegaturiStiri | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

2010 © Asociatia Oraselor din Romania.
            Toate drepturile rezervate.
  .: un produs PULS MEDIA COM :.