Presedinte AOR

TEBAN Adrian

primar al orasului Cugir, jud. Alba 


Asociatia Oraselor din Romania:

Sediul  AOR

 

Bucureşti

Sector 1, strada Buzesti nr 61,

bl A6, sc 1, et 6, ap 39.

Tel: 021.311.71.97

Fax: 021.310.71.66

e-mail: informare@aor.ro

www.aor.ro

 

Birou Preşedinte

 

E-mail: office@aor.ro
 
 

Birou

Preşedinte Executiv

 

Mobil:  0744.385.323

e-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

 

Date fiscale:

CUI: 13810572

cont bancar:

 RO07RZBR0000060005696786

Raiffeisen Bank

 
Acces rapid:

   - Presedintia Romaniei

   - Guvernul Romaniei

   - Senatul Romaniei

   - Camera Deputatilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N I C A T

11.01.2022

   
   

 


 

C O M U N I C A T

17.12.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

14.12.2021

   
   

 


 

 

C O M U N I C A T

13.12.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

03.12.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

12.11.2021

   
   

 


 

ANUNT ATRIBUIRE

22.10.2021  

   
Asociația Orașelor din România, în calitate de autoritate contractantă, a publicat anuntul de atribuire a contractului de achiziții Servicii organizare evenimente aferente activității 6.3. Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare la nivelul AOR din cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SMIS 130587.
COD CPV: 55100000-1 - Servicii hoteliere , 79952000-2 - Servicii pentru evenimente.


Descarcă documentul (.pdf)

 


 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

28.09.2021  

   
Asociația Orașelor din România, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziții Servicii organizare evenimente aferente activității 6.3. Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare la nivelul AOR din cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SMIS 130587.
COD CPV: 55100000-1 - Servicii hoteliere , 79952000-2 - Servicii pentru evenimente.
Descrierea serviciilor care urmează să fie achiziționate se regăsește în Caietul de sarcini anexat.


Descarcă arhiva cu documente (.rar)

 


 

C O M U N I C A T

24.09.2021  

 

   

"Pentru a evita creşterea disparităţilor şi pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanţarea minimă pentru cel puţin un proiect eligibil, în limita sumei prevăzute în normele metodologice. Totodată, localităţile care accesează împreună fondurile disponibile prin acest program, prin Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, vor putea beneficia de o finanţare sporită cu 10%", a precizat ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației publice Cseke Attila, în cadrul ședinței Consiliului Director al Asociației Orașelor.
      Prezent la reuniunea celor peste 60 de primari de orașe, ministrul Cseke a anunțat și transparentizarea procesului de aplicare la Programul național de investiții “Anghel Saligny“ prin punerea la dispoziția autorităților locale a platformei digitale https://investitii.mdlpa.ro/, special creată pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare.

 

Descarcă documentul integral (.pdf)

 


 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

20.09.2021  

   
Asociația Orașelor din România, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziții Servicii organizare evenimente aferente activității 6.3. Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare la nivelul AOR din cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SMIS 130587.
COD CPV: 55100000-1 - Servicii hoteliere , 79952000-2 - Servicii pentru evenimente.
Descrierea serviciilor care urmează să fie achiziționate se regăsește în Caietul de sarcini anexat.


Descarcă arhiva cu documente (.rar)

 

Decizie anulare procedura (.pdf)

 


 

A N U N T

17.09.2021  

   
Se convoacă întrunirea Consiliului Director joi şi vineri, 23-24.09.2021, la Bucureşti.

INVITAŢII CELOR DOUĂ ZILE:
- Domnul Ministru Attila Cseke, MDLPA, va prezenta Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny", normele metodologice şi standardele de cost necesare punerii în aplicare a acestui program;
- Domnul Secretar de Stat Cristian Roman, MIPE, va fi partenerul nostru pentru dezbaterea cu tema ”Accesul oraşelor mici şi mijlocii la fondurile europene în perioada 2021-2027 (PNRR, POR şi celelalte programe operaţionale)”.
Aveţi ataşate invitaţia cu programul celor două zile şi fişa de înscriere.


Descarcă invitatia (.pdf)

 

Descarcă fisa de inscriere (.doc)

 

Ordinea de zi - proiect (.pdf)

 

Implicarea asociatiei oraselor din Romania în constituirea CALRRM (.pdf)

 

Cererea presedintelui executiv AOR catre conducerea AOR - 07.09.2021 (.pdf)

 

Declaratie Apel (.pdf)

 

Propunere protocol PAID AOR (.pdf)

 

Protocol si Plan de Actiune ANAP -  AOR 11.05.2021 (.pdf)

 

Solicitare sustinere Nicolae Avram (.pdf)

 

Raport financiar-contabil la 30.06.2021 (.pdf)

 

Raportul Comisiei de Cenzori la 30.06.2021 (.pdf)

 

Prezentare proiect Cod My SMIS 130587 Cod SIPOCA 750 (.pdf)

 

Proiect BVC 2021 (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

26.08.2021

   
   

 


 

A N U N T

17.08.2021  

   
În zilele de 25 şi 26 august a.c. urmează să organizăm cursul cu tema: “Accesarea fondurilor europene soluţia reală de modernizare şi dezvoltare a oraşelor”, care va urma şedinţei de lucru din 23 şi 24 august a Consiliu Director, la care au posibilitatea să participe oricare dintre reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de oraş. Locația de desfășurare este: complex Vox Maris Resort – Costinești..


Descarcă documentul (.pdf)

 


 

I N V I T A Ț I E

09.08.2021  

   
Se convoacă Consiliul Director AOR, cu posibilitatea participării şi a celorlalţi membri al asociaţiei, în perioada 22 – 27 august 2021, la Vox Maris Grand Resort din staţiunea Costineşti, urmat de un curs cu tema “Accesarea fondurilor europene soluţia reală de modernizare şi dezvoltare a oraşelor”.

Programul sumar al evenimentului
Duminică: 22 august, după orele 16.00 - sosirea participanţilor;
Luni şi marţi: 23 şi 24 august - lucrările Consiliului Director AOR;
Miercuri şi joi: 25 şi 26 august - curs cu tema “Accesarea fondurilor europene
soluţia reală de modernizare şi dezvoltare a oraşelor”;
Vineri: 27 august, orele 10.00-12.00 – plecarea participanţilor.
Evenimentul va putea avea loc numai dacă până vinerea acestei săptămâni vor confirma participarea un număr suficient care să permită desfăşurarea acestuia.

Prin urmare, vă rugăm să vă exprimaţi intenţia fermă de participare transmiţând până la data 13.08.2021, orele 12.00, la adresa informare@aor.ro, fişa de înscriere, nr. 1 sau nr. 2, pentru confirmarea participării, completată cu varianta de servicii alese.

Relaţii prin Ionel Chiriţă, mobil 0744.385.323.


Descarcă:

 

1. Invitatie CD AOR

 

2. Fisa de inscriere nr. 1 -  pentru participare la CD AOR

 

3.Fisa de inscriere nr. 2 -  pentru participare la CD AOR


 

C O M U N I C A T

07.07.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

15.06.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.05.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.05.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

07.05.2021

   
   

 


 

I N V I T A Ț I E

AG Extraordinară AOR
din 27 aprilie 2021

23.04.2021  

   
Se convoacă Adunarea Generală AOR, în şedinţă extraordinară, online, în ziua de marţi, 27 aprilie 2021, orele 11.30, pe platforma zoom, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea stadiului de elaborare a Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă şi modalităţile de valorificare eficientă a oportunităţilor care pot fi puse la dispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de oraş.
2. Aprobarea raportului financiar contabil pentru execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil la 31.12.2020.
Relaţii referitoare la detaliile tehnice privind participarea la această adunare generală şi cele privind Programul AG AOR, prin Ionel Chiriţă – preşedinte executiv, la tel. 0744.385.323.
Linkul de acces în platforma zoom vă va fi transmis cu cel puţin jumătate de oră înainte de începerea Adunării Generale Extraordinare AOR.
Prezenţa dumneavoastră va oferi evenimentului un plus de coeziune şi va demonstra unitatea oraşelor din România în abordarea problemelor specifice.


1. Invitatie AG Extraordinara AOR, online, aprilie 2021 (2).pdf

2. Programul AG AOR, 27 aprilie 2021.pdf

3. PNRR -  Publicat pe site-ul MIPE - 19.03.2021.pdf

4. Adresa catre MIPE pentru Memorandum inaintat la data de 09.04.2021.pdf

5. Memorandumul AOR inaintat catre MIPE - la data de 09.04.2021.pdf

6. Raport comisie cenzori  la 31.12.2020.pdf

7. Bilant AOR la - 31.12.2020.pdf


 

A N U N Ț

19.04.2021

   

   
În prezent se află în implementare la nivelul Asociației Orașelor din România proiectul cu titlul - Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și are drept obiectiv principal întărirea relației dintre Minister și structurile asociative ale administrației publice locale. Mai multe detalii aici. 

C O M U N I C A T

02.04.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

02.04.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.03.2021

   
   

 


 

A N U N Ț

18.03.2021

   

   
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR (DGDR AM PNDR), este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020 prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. În acest sens, MADR informează că materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă aferente anului 2021 sunt publicate pe websiteul MADR, aici .


Documentul integral il puteti descarca de aici (.pdf)


 

C O M U N I C A T

16.03.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

10.02.2021

   
   

 


 

ANUNȚ IMPORTANT

16.02.2021

   

   

      Doamnă / Domnule Primar,


În această perioadă una dintre dezbaterile majore din spațiul public este legată de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), instrument prin care vor fi alocați bani pentru proiecte ce urmează să fie realizate, inclusiv de către orașe.
Reprezentanții Asociației Orașelor din România se află într-un contact direct cu cei ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a susține interesele localităților mic urbane, pe care le reprezentăm.
Pentru a avea un punct de vedere argumentat cu privire la nevoile reale de finanțare ale orașelor mici și mijlocii din România, vă rugăm să completați formularul anexat (sub formă de google form) până vineri 19 februarie a.c.
Menționăm faptul că toate proiectele indicate vor putea fi transmise ministerului de resort pentru a fi incluse în anvelopa financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Relaţii suplimentare prin Alexandru Petrovici, director AOR – 0788.71.85.85.

ACCESAŢI LINK-UL DE MAI JOS PENTRU A COMPLETA INFORMAȚIILE SOLICITATE:

Colectarea de informaţii necesare formulării unui punct de vedere argumentat cu privire la nevoile reale de finanțare ale orașelor mici și mijlocii prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - 16.02.2021


 

C O M U N I C A T

10.02.2021

   
   

 


 

C O M U N I C A T

20.11.2020

   

   

      Noul Președinte al Asociației Orașelor din România este dl Adrian Ovidiu TEBAN, primar al orașului Cugir (județul Alba) care alături de dl Daniel Gheorghe Nicolaș, primar al orașului Odobești (județul Vrancea) în calitate de prim-vicepreședinte și dl Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, secretar general vor asigura conducerea organizației în perioada 2020-2024.
Noua conducere își propune întărirea capacității Asociației de a fii un partener activ al administrației centrale în pregătirea proiectelor din Fondul de Coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care să ducă la o creştere reală a calităţii vieţii din oraşele mici şi mijlocii.
     “Îmi propun să continui parteneriatul cu celelalte structuri asociative ale administrației publice locale, respectiv cu Asociația Comunelor, Asociația Municipiilor și Uniunea Națională a Consiliilor Județene. Sunt convins că doar împreună putem continua procesul de reformă al administrației locale și să contribuim astfel la îmbunătățirea serviciilor publice, prin digitalizarea acestora.“ a afirmat noul președinte al Asociației Orașelor din România, dl Adrian Teban.
     Pe un loc important pe agenda noii conduceri se află creșterea vizibilității naționale și internaționale a Asociației prin continuarea îmbunătățirii relațiilor cu structurile similare din străinătate precum și cu reprezentanții Guvernului și Parlamentului român.
Adrian Teban este primar al orașului Cugir (județul Alba) din anul 2004 și membru al Comitetului Regiunilor din 2017. Daniel Nicolaș, primar al orașului Odobești (județul Vrancea) se află la al cincilea mandat ocupând anterior funcția de vicepreședinte pentru Regiunea 2 a Asociației. Primarul orașului Borsec Mik Jozsef își continua activitatea de secretar general al A.O.R.
     Adunarea Generală Extraordinară de alegeri a avut loc în mediul online, cei 74 de reprezentanţi ai oraşelor membre, prezenți la Adunarea Generală, votând în unanimitate, prin aplauze, noua echipă care va conduce a Asociației Orașelor din România.

Persoană de contact:
Adrian TEBAN – 0723.589.103

 


I N V I T A T I E

4.11.202014.11.2020

   

   

      Consiliul Director AOR întrunit în data de 13.11.2020 a stabilit convocarea Adunării Generale AOR, online, în ziua de joi, 26 noiembrie 2020, orele 15.00, pe platforma zoom, având ca ordine de zi:

1. Măsuri urgente solicitate Guvernului României pentru susţinerea activităţii administraţiei publice din unitățile administrativ-teritoriale cu statut de oraș.
2. Discutarea măsurilor ce se impun ca urmare a validării noilor autorităţi ale administraţiei publice locale rezultate la alegerile locale din 27 septembrie 2020, a dificultăţilor create de pandemia de Covid 19 şi despre modul în care asociaţia urmează să îşi desfășoare activitatea.

     Relaţii referitoare la detaliile tehnice privind participarea la această adunare generală şi cele privind Programul AG AOR, prin Ionel Chiriţă – preşedinte executiv, la tel. 0744.385.323.

 

1. Decizia 8 - Aprobare convocare AG  AOR

 

2. Invitatie AG AOR, online, 26 noiembrie 2020 - MEMBRI CU COTIZATIA PLATITA

 

3. Invitatie AG AOR, online, 26  noiembrie 2020 - membrii cu cotizatie RESTANTA

 

4. Desfasurator AG AOR din 26.11.2020

 

5. AOR - Scrisoare catre Ministrul Florin Citu, 17.11.2020

 

6. Hotarare alegeri corespondenta si  prelungire mandat CD

 


 

INFORMARE MEMBRI

16.11.2020

   

   

      1. Ca urmare a propunerilor făcute de Asociația Orașelor din România (AOR) de includere a cheltuielilor de cofinanțare și a celor neeligibile a unităților administrativ-teritoriale urbane aferente proiectelor finanțate din fonduri europene în bugetul național, vă informăm că, începând cu luna septembrie a.c., a apărut O.U.G. 156/2020, care legiferează acest lucru.
Astfel, pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020 gestionate de către unitățile administrativ-teritoriale urbane prevăzute, din regiunile mai puțin dezvoltate, cheltuielile neeligibile se stabilesc în sarcina autorităților de management în procent de 75% din valoarea plăților efectuate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: nu sunt rezultatul unor fraude sau al unor nereguli generate de abateri de la prevederile legislației europene sau naționale aplicabile în efectuarea cheltuielii; pot fi cheltuieli eligibile potrivit regulamentelor europene aplicabile, dar sunt încadrate ca și cheltuieli neeligibile la nivelul programului operațional și/sau ghidului solicitantului; sunt necesare proiectului, fiind prevăzute în bugetul proiectului care face obiectul finanțării din fonduri externe nerambursabile ca și cheltuieli neeligibile.
Totodată, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita plata/rambursarea a 100% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate, fără a fi necesară asigurarea cofinanțării proprii aferente proiectelor potrivit contractelor de finanțare. Pentru a beneficia de această facilitate, unitățile administrativ-teritoriale pot depune la autoritatea de management sau, după caz, la organismul intermediar, în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea cererii de finanțare, o declarație de intenție pentru asigurarea facilității, prin care solicită decontarea din bugetul proiectului aferent fondurilor externe nerambursabile a 100% din cheltuielile eligibile efectuate în implementarea proiectului.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229805


     2. Asociația Orașelor atrage atenția guvernanților asupra provocărilor financiare cu care se confruntă micile comunități urbane. Gradul de realizare a sumelor planificate în bugetele locale în anul 2020 - venituri proprii (în principal, impozitele şi taxele locale) şi alocările de 65% din impozitul pe venit – a fost puternic diminuat. De asemenea, pandemia de COVID-19 a determinat scăderi ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale, determinând imposibilitatea finalizării proiectelor de investiții, respectiv inițierea unora noi.

https://www.bursa.ro/semnal-de-alarma-din-partea-aor-primariile-micilor-orase-aproape-de-faliment-40912147

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

13.11.2020

   
   

 


 

C O M U N I C A T

31.08.2020

   
   

 


 

I N V I T A T I E

20.07.2020

   

Stimată Doamnă Primar,
Stimate Domnule Primar,


     Ne face o deosebită onoare, să vă transmitem invitaţia la Adunarea Generală, care se va desfăşura în zilele de 27 şi 28 iulie 2020.
     Întrucât, anul acesta, Adunarea Generală AOR se va desfășura în condiții de pandemie, suntem nevoiți să alegem varianta online, prin videoconferinţă, cu ajutorul platformei de streaming Zoom, folosită cu succes de AOR, beneficiind de participarea invitaţilor în două module, dupa cum apar în atașament.
     Pentru a respecta statutul Asociației, vicepreşedinţii vor veni cu mandat de reprezentare de la primarii din regiunea lor, care au drept de vot.
     Prin participarea Domniei-Voastre putem arăta, încă o dată, importanța rolului primarului de oraș în dialogul cu autorităţile administraţiei publice centrale din România.
     Asigurandu-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, vă rugăm să ne anunţaţi până miercuri, 22 iulie, orele 15.00, prin e-mail transmis la informare@aor.ro , intenţia de participare la acest eveniment.

 

Descarca invitatia (.pdf)

 

Descarca programul (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

04.06.2020

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) a organizat ieri, miercuri, 03.06.2020, o videoconferință la care au participat peste 50 de primari și specialiști din primăriile de oraşe. Principalul obiectiv al acestei întâlniri online a fost identificarea problemelor cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş.
     În urma discuțiilor, Asociația Orașelor își declară public îngrijorarea față de situația financiară actuală a administrației publice locale, aflată într-un moment excepțional, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 şi a lipsei de dialog din partea Ministerului de Finanţe.
     Ținând cont de faptul că, din cauza situaţiei dramatice prin care trecem, creată de pandemia de COVID-19, care ne-a crescut cheltuielile, dar şi a neînţelegerii dificultăţilor cu care ne confruntăm, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale vor suferi scăderi semnificative, care nu vor putea fi compensate prin măsurile pe care le pot lua autorităţile administraţiei publice locale, primarii de orașe îşi sporesc îngrijorarea că nu vor putea să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute de Constituţie şi legile în vigoare, fiind atât într-o dificultate vizibilă privind asigurarea funcţionării, cât şi în imposibilitatea de a finaliza proiectele începute şi, mai ales, a iniţierii altor proiecte.
     Prin urmare, Asociația Orașelor din România (AOR) îi solicită ministrului Florin Cîţu să facă, cât mai rapid, o rectificare de buget, cu propuneri clare, pe care le regasiti din documentul atasat.
     Situaţia dificilă cu care se confruntă multe dintre oraşele mici şi mijlocii nu va putea fi depăşită fără un dialog real între conducerea Asociaţiei Oraşelor din România şi Ministrul Finanţelor Publice, care să analizeze şi să pună în practică măsurile propuse de AOR, formulate în baza realităţii din comunităţile locale, retransmise ministerului prin numeroase adrese oficiale.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

20.05.2020

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) a continuat seria videoconferințelor care fac legătura dintre autoritățile locale și cele centrale, partenerii tradiționali de dialog, iar marți, 19 mai 2020, prin intermediul platformei de streaming, peste 30 de reprezentanţi ai oraşelor membre AOR au luat parte la întâlnirea cu ministrul Fondurilor Europene, dl. Ioan Marcel Boloș.
     La propunerea conducerii Asociației Orașelor din România de susținere de către bugetul de stat a cheltuielilor de cofinanțare aferente proiectelor cu finanțare europeană, respectiv a cheltuielilor neeligibile din aceste proiecte, ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș a declarat că „suntem interesați de susținerea autorităților locale care implementează proiecte din fonduri nerambursabile și, ca atare, voi studia această propunere. Sunt autorități locale care întâmpină probleme legate de cofinanțare și va trebui să identificăm pârghii de sprijin, poate chiar creșterea contribuției de la bugetul de stat, care pentru cazuri bine fundamentate poate crește până la 15%”.
    Dezbaterea cu ministrul Boloș, moderată de dl. președinte executiv Ionel Chiriță și de dna. Florica Gabriela Tulbure, prim-vicepreședinte AOR și primarul orașului Seini, a fost axată pe problemele principale pe care autoritățile locale le au în această perioadă, fie că este vorba de starea de urgență sau de alertă.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

12.05.2020

 

   

      Asociația Orașelor din România nu și-a întrerupt misiunea de a face legătura dintre autoritățile locale și cele centrale, partenerii tradiționali de dialog, și a trecut, în ultimele săptămâni, la noua formă de comunicare în timpul pandemiei de COVID 19, prin intermediul ședințelor online și al videoconferințelor.
Luni, 11.05.2020, la dezbaterea online cu peste 30 de primari membri AOR, a fost invitat ministrul Educației și Cercetării, d-na. Monica Anisie.
     „Subiectul <<EDUCAȚIE>> este unul dintre cele mai fierbinți în această perioadă și, în același timp, unul dintre cele mai dificile, inclusiv la nivel emoțional. Este vorba de copiii noștri, de viitorul nostru, de ceea ce se va întâmpla mai departe cu mințile, comportamentul social, sănătatea unor generații întregi. Neuitând cadrele didactice și personalul auxiliar din școli, grădinițe, creșe, universități. Este un subiect sensibil și care va naște, cu siguranță, polemici aprinse, pentru că, dincolo de reguli, regulamente, măsuri, asigurări, pe buzele celor mai mulți dintre părinți acum e o singură întrebare: <<E sigur să îmi las copilul la școală?>>”, a subliniat Mădălin-Ady Teodosescu, președinte AOR, în deschiderea discuțiilor.
     Dezbaterea cu ministrul Anisie a avut la bază lista cu măsurile de prevenire și protecție pe perioada desfășurării activităților de pregătire, pentru organizarea examenelor efective ce vor urma în luna iunie, pentru clasele a VIII-a și a XII-a, dar și reluarea cursurilor din septembrie.
     „Intenționăm să continuăm seria de întâlniri dintre primari și miniștrii de resort, astăzi fiind retransmisă invitaţia către ministrul Finaţelor, dar și să diversificăm aceste întâlniri, inclusiv la nivel tehnic, între experţii din administrația publică centrală și cei din U.A.T.-uri, conducerea asociaţiei fiind convinsă că, dacă există voință și deschidere, nu există provocare pe care, împreună, să nu o putem depăși”, a spus în încheiere Mădălin-Ady Teodosescu, președinte AOR.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

A N U N T

05.05.2020

   

      Asociaţia Oraşelor din România angajază, de urgenţă, expert administraţie publică.

     CERINŢELE POSTULUI
1. Să formuleze puncte de vedere pentru toate proiectele de acte normative care vin spre consultare la AOR;
2. Să reprezinte AOR la dezbaterile din comisiile parlamentare și la evenimentele la care AOR este invitată;
3. Să aibă cunoştinţe în domeniul IT care să îi confere capacitatea de organizare de evenimente pe internet (videoconferinţe online) şi prelucrarea acestora în vederea utilizării în interesul asociaţiei;
4. Să aibă cunoştinţe şi/sau abilităţi care să îi permită îndeplinirea atribuţiilor cu caracter general privind activitatea din AOR.
Precizări:
Contractul de muncă se încheie pe perioadă nedeterminata, timp de 8 h/zi cu 40ore/ săpt. şi cu perioadă de probă de 90 de zile.
Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul AOR din Bucureşti, Calea Buzeşti, nr.61, bl.A6, sc.1, etaj 6, ap.39, sector 1.
Există posibilităţii de perfecţionare şi de dezvoltare profesională în asociaţie.
Analiza pentru confirmarea capacităţii de îndeplinire a cerinţelor postului se face, după perioada de probă de 90 de zile, de către preşedintele AOR, preşedintele executiv AOR sau directorul AOR.

     ANUNŢ ÎNSCRIERE:
     Înscrierea la admiterea pentru ocuparea postului se face între 6 şi 12 mai pe bază de cerere transmisă la adresa de e-mail: informare@aor.ro, în care vor fi menţionate datele de contact (nume, prenume, adresa completă şi datele de contact – telefon şi e-mail) însoţită de o declaraţie dată pe proprie răspundere în care se precizează datele care să răspundă la cele patru cerinţe menţionate mai jos.
     Criterii de admitere pentru înscriere pentru ocuparea postului
1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în orice specialitate plus studii universitare de master în orice specialitate;
2. Studii sau vechime în muncă în domeniul administraţiei locale, drept sau economic de cel puţin trei ani;
3. Cunoştere a domeniului IT care să îi confere capacitatea de organizare de evenimente pe internet (videoconferinţe online) şi prelucrarea acestora în vederea utilizării în interesul asociaţiei;
4. Fără sancţiuni în cazierul judiciar.
     După evaluarea cererilor, numai aplicanţii care întrunesc condiţiile vor fi contactaţi pentru a fi înscrişi la evaluare pentru ocuparea postului, urmând să fie informaţi despre continuarea procedurii pentru ocuparea postului.

 


 

C O M U N I C A T

04.05.2020

   

      Din cauza situaţiei dramatice prin care trecem, creată de pandemia de COVID-19, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale vor suferi scăderi semnificative, care nu vor putea fi compensate prin măsurile pe care le pot lua autorităţile administraţiei publice locale. Primarii de orașe îşi sporesc îngrijorarea că nu vor putea să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute de Constituţie şi legile în vigoare, fiind în dificultate vizibilă privind asigurarea funcţionării, cât şi în imposibilitatea de a finaliza proiectele începute şi, mai ales, a iniţierii altor proiecte.
      La iniţiativa d-lui președinte Mădălin-Ady Teodosescu, Asociaţia Oraşelor din România (AOR) anunţă începerea unei serii de comunicări în sistem videoconferinţă între primarii de oraşe din România şi membrii Guvernului Ludovic Orban. Prima dintre aceste videoconferințe s-a desfăşurat în cursul zilei de joi, 30.04.2020, când au participat aprope 40 de primari (dintre cei peste 70 înscrişi în reţeaua de comunicare AOR) și ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, dl. Ion Ștefan.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

10.02.2020

   

      Mădălin-Ady TEODOSESCU (Președinte AOR): Cerem Guvernului României să investească direct în comunitățile din Republica Moldova. Primarii știu cel mai bine care sunt nevoile și prioritățile comunităților care i-au ales
     Consiliul Director al AOR (Asociația Orașelor din România) a punctat, sâmbătă, 6 februarie 2020, importanța unei colaborări concrete și directe dintre structurile asociative de pe ambele părți ale Prutului.
     “Este convingerea noastră că primarii din Republica Moldova trebuie să beneficieze de o investiție românească de încredere și fonduri, pentru a dezvolta, concret, prin proiecte utile, comunitățile pe care le reprezintă”, a declarat președintele AOR Mădălin Ady Teodosescu.
      Președintele executiv AOR Ionel Chiriță a subliniat importanța unui sprijin necondiționat din partea autorităților române față de o dezvoltare locală competentă, unitară și concretă a Republicii Moldova.
     “Cei mai mulți dintre membrii AOR sunt primari cu experiență care au muncit, timp de câteva mandate, pentru a dezvolta comunitățile care i-au ales. De ce să nu folosim această experiență pentru a coordona un program românesc de investiții în Republica Moldova?”, a subliniat Ionel Chiriţă, președinte executiv AOR.
     Asociaţia Oraşelor din România face apel către Guvernul României şi către toţi reprezentanții autorităților centrale şi locale să construim împreună primul program transnațional de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală adresat direct unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

06.02.2020

   
   

 


 

I N V I T A T I E

22.01.2020

   

      În atenţia Doamnei / Domnului PRIMAR

     Prin consultarea cu membrii Consiliului Director, s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a Consiliului Director AOR, urmată de un atelier de lucru în care se vor dezbate principalele probleme cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş, va avea loc în perioada 05-08 februarie 2020, în oraşul Gura Humorului, jud. Suceava.
     Detalii despre program, ordinea de zi, cazare și cheltuieli gasiți în invitația și fișa de înscriere atașate.
     Înscrierile se fac până la data de 28.01.2020, orele 15.00.

 

Descarca fisa de inscriere (.doc)

 

Descarca invitatia (.pdf)

 


 

21.01.2020

   
   

 


 

21.01.2020

   
   

 


 

15.01.2020

   
   

 

 


 

 


  

 

| Acasa | Presa | Galeria | LegaturiStiri | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

Acest website folosește cookies. Prin continuarea navigării pe acest website

considerăm că acceptați politicile de utilizare a cookies.

2010 © Asociatia Oraselor din Romania.
        Termeni si conditii de utilizare.
  .: un produs PULS MEDIA COM :.