Cine Suntem

AOR PE ÎNȚELESUL TUTUROR

Asociația Orașelor din România (AOR) este o organizație non-guvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, ce reprezintă interesele celor 216 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş din România.

 

Consiliul Director, format din 24 membri titulari, are următoarea componenţă:

 • 1 Preşedinte;
 • 1 Prim-vicepreşedinte;
 • 1 Secretar;
 • 7 Vicepreşedinţi – câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare;
 • 14 membri – câte doi pentru fiecare regiune de dezvoltare (mai puţin pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, primarii din jud. Ilfov fiind cuprinşi în grupul primarilor din regiunea Sud Muntenia).

Încă de la înființarea sa, în anul 1994, Asociația Orașelor din România a avut ca scop să devină un partener de dialog activ pentru agenda legislativă a administrației publice centrale.

 

Asociaţia Oraşelor din România este unul dintre cei mai importanți parteneri de mediere cu autoritãţile administraţiei centrale şi de reprezentare pe plan intern, fiind recunoscută – prin OUG 57/2019 privind codul administrativ – ca unul dintre pricipalii parteneri interni de dialog.

Pe plan internaţional, AOR este membră a numeroase structuri internaționale, cu precădere a celor din Uniunea Europeană.

 

AOR contribuie activ la îmbunătăţirea legislaţiei şi a programelor din domeniul administraţiei publice locale prin intermediul:

 • grupurilor de lucru (având ca membri primarii de oraşe și înfiinţate în corespondenţă cu ministerele şi comisiile parlamentare);
 • corpurilor profesionale (ale principalilor specialişti angajaţi în primăriile de oraşe) și folosind expertiza venită de la nivel local.

 

Asociaţia Oraşelor din România s-a concentrat asupra implementării unor obiective specifice activităţii sale, cu mai multe teme foarte importante pentru modernizarea administratiei publice locale.
Legi importante, precum cele care privesc administraţia publică locală, finanţele publice locale, descentralizarea sau salarizarea în administraţia publică locală sunt acte normative la care AOR şi-a exprimat punctul de vedere, de multe ori acesta fiind inclus în textul final.

 

Servicii oferite membrilor
Pentru membrii noștri, asigurăm:

 • participarea la training-urile de formare profesională organizate de către AOR în parteneriat cu instituţii de formare atestate şi acreditate;
 • posibilitatea de a face parte din delegaţiile oficiale ale Asociaţiei la întâlnirile cu reprezentanţii autorităţilor centrale;
 • informări din timp despre oportunitatea privind accesarea unor programe cu finanţare naţională, europeană sau transeuropeană;
 • sprijin în documentarea şi scrierea proiectelor cu finanţare europeană;
 • vizite de lucru în străinătate pentru schimburi de bune practici sau vizite ale partenerilor străini în România.

CE POATE FACE ASOCIAȚIA ORAȘELOR

Pentru oraşele membre care au cotizaţia plătită la zi:

 • pune la dispoziţie toate informaţiile privind activităţile şi evenimentele din administraţia publică şi ale AOR;
 • asigură participarea la:
  • delegaţiile oficiale ale Asociaţiei la întâlnirile avute cu reprezentanţii autorităţilor centrale;
  • întâlnirile Consiliului Director al AOR;
  • întâlnirile Adunării Generale ale AOR (cu drept de vot);
  • training-urile de formare profesională organizate de către AOR în parteneriat cu instituţii de formare atestate şi acreditate;
  • activităţile şi vizitele de studii în străinatate a reprezentanţilor oraşului prin proiectele în care AOR este aplicant sau partener;
  • schimburi de bune practici în străinătate;
 • oferă:
  • dreptul de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere a AOR, implicit de a participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Asociației;
  • acces la proiectele cu finanţare atrasă de către AOR în beneficiul membrilor săi;
  • posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în relaţia cu entități precum ministerele sau alte structuri guvernamentale; Consiliile Judeţene; Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa (CPLRE) de la Strasbourg; Comitetul European al Regiunilor (CoR) de la Bruxelles;
  • distincţii și premii pentru primari;
  • posibilitatea recomandării, desemnării pentru acordarea distincţiilor acordate de Preşedintele României sau alte instituţii;
  • acces la informaţii şi consultanţă oferite de către AOR, gratuit sau contracost, pe teme legate de accesare de fonduri structurale, relaţia cu cetăţenii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice sau noutăţi legislative;
  • posibilitatea angajării reprezentanţilor oraşului în proiectele în care AOR este aplicant sau partener;
 • informează şi oferă sprijin pentru întocmirea documentaţiei privind accesarea împrumuturilor pentru administraţia publică locală;
 • informează periodic oportunitatea privind accesarea unor programe cu finanţare naţională, europeană sau transeuropeană.

Pentru oraşele membre care NU au cotizaţia plătită la zi:

 • afişarea pe site-ul www.aor.ro CONTRA COST a unor anunţuri de interes local;
 • posibilitatea participării la delegaţiile oficiale ale Asociaţiei la întâlnirile avute cu reprezentanţii autorităţilor centrale;
 • posibilitatea participării la întâlnirile Consiliului Director şi a Adunării Generale a AOR;
 • asigurarea participării, contracost sau cu plată parțială, la:
  • training-urile de formare profesională organizate de către AOR în parteneriat cu diverse instituţii de formare atestate;
  • seminariile organizate de AOR sau de parteneri ai AOR;
  • schimburi de bune practici în străinătate;
 • acordarea unor recomandări în vederea susţinerii unor proiecte sau programe;
 • posibilitatea exprimării punctului de vedere propriu vis-a-vis de probleme punctuale întâmpinate la nivelul localităţii în cadrul Adunării Generale, Consiliilor Directoare sau altor evenimente specifice;
 • acces la informaţii oferite de către AOR pe teme legate de accesare de fonduri structurale, relaţia cu cetăţenii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice sau noutăţi legislative.

Pentru celelalte oraşe:

 • reprezentarea intereselor specifice ale primarilor în dialogul cu administraţia publică centrală: structuri guvernamentale (ministere, autorităţi şi agenţii guvernamentale), comisii parlamentare şi ceilalţi parteneri pentru poziţionarea corespunzătoare a atribuţiilor şi responsabilităţilor demnităţii, inclusiv salarizarea acestora;
 • acces la legislaţia aflată în consultare, transmisă de către autorităţile centrale către AOR şi preluarea propunerilor legislative pentru îmbunătăţirea acesteia;
 • transmiterea prin e-mail a legislaţiei aflată în consultare, transmisă de către autorităţile centrale către AOR, precum şi a buletinului informativ al AOR;
 • organizarea de dezbateri privind problemele administraţiei publice locale din oraşe cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice centrale: structuri guvernamentale (ministere, autorităţi şi agenţii guvernamentale), comisii parlamentare şi a altor parteneri.
  – Organizarea de dezbateri privind problemele administraţiei publice locale din oraşe cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice din alte ţări.
  – Reprezentarea intereselor specifice oraşelor româneşti în dialogul cu asociaţiile din administraţia publică locală europeană.
  – Accesarea informaţiilor din site-ul www.aor.ro;
  – Posibilitatea participării CONTRA COST la trainingurile de formare profesională organizate de către AOR în parteneriat cu diverse instituţii de formare atestate.
  – Posibilitatea participării CONTRA COST la seminariile organizate de AOR sau de parteneri ai AOR.

ISTORIC

2020

Întruniți în ședință extraordinară de alegeri, în data de 26.11.2020, membrii Asociației Orașelor din România au desemnat, în unanimitate, noua conducere a organizației pentru mandatul 2020–2024:
 • Președinte: dl. Adrian Ovidiu Teban, primar al orașului Cugir, județul Alba, aflat la al cincelea mandat de primar;
 • Prim-vicepreședinte: dl. Daniel Gheorghe Nicolaş, primarul orașului Odobeşti, județul Vrancea, aflat la al cincelea mandat de primar;
 • Secretar al organizației: dl. Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, județul Harghita, aflat la al patrulea mandat de primar.

2019

Asociația Orașelor a sărbătorit 25 de ani de la fondare.

La eveniment au participat Președintele României, Prim-ministrul, numeroși miniștri, secretari de stat şi alţi invitaţi.

2018

Pentru că în anul Centenarului Marii Uniri se cuvenea să fim alături de colegii noştri primari de peste Prut, din Republica Moldova, Asociaţia Oraşelor din România a început un amplu program de colaborare cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM).

2016

Întruniți în ședință extraordinară de alegeri, membrii Asociației Orașelor din România au desemnat, în unanimitate, noua conducere a organizației pentru mandatul 2016–2020:

 

 • Președinte: dl. Mădălin-Ady Teodosescu, primar al orașului Balș, județul Olt, aflat la al treilea mandat de ales local;
 • Prim-vicepreședinte: dna. Gabriela Florica Tulbure, primarul orașului Seini, județul Maramureș;
 • Secretar al organizației: dl. Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, județul Harghita.

2012

Asociația Orașelor în cadrul Adunării Generale, alege o nouă conducere formată din:

 • Președinte: dl. Nicolae Matei, primarul orașului Năvodari;
 • Prim-vicepreședinte: dl. Mădălin-Ady Teodosescu, primarul orașului Balş;
 • Secretar al organizației: dl. Savin Emanoil, primarul orașului Buşteni.

2010

 • Asociația Orașelor inaugurează cele 7 centre regionale la nivelul orașelor Gura Humorului, Cernavodă, Țăndărei, Drăgănești-Olt, Recaș, Seini, Cugir.
  În fiecare dintre aceste centre există un reprezentant aflat la dispoziția membrilor din regiunea de care este responsabil.
 • AOR, la Palatul Parlamentului, găzduieşte o conferinţă internațională la finalul căreia participanţii din Germania, Franţa, Italia, Polonia, Ungaria şi România decid înfiinţarea Confederaţiei Oraşelor Mici și a Municipalităţilor din Uniunea Europeană, care reprezintă interesele oraşelor mici şi faciliteză schimbul de cunoştinte şi de experiențe între membrii săi.

2009

Asociația Orașelor începe implementarea proiectului finanțat din fonduri europene de întărire a capacității sale de dezvoltare și de intervenție la nivelul membrilor.

2008

Asociația Orașelor sărbătorește cea de-a XV-a ediție a Adunării sale Generale.

La eveniment au participat Președintele României, Prim-ministrul, numeroși miniștri, secretari de stat, ambasadori, precum şi reprezentanți ai structurilor asociative similare din străinătate.

 

În urma alegerilor, noua conducere este formată din:

 • Președinte: dl. Dumitru Teodor Banciu, primarul orașului Sălişte;
 • Prim-vicepreședinte: dl. Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean;
 • Secretar al organizației: dl. Alexandru Toader, primarul orașului Găieşti.

2006

Asociația Orașelor din România devine în mod oficial partener de dialog al Guvernului și al autorităților centrale.

Totodată, se accentuează implicarea sa în proiecte de cetățenie activă europeană, alături de parteneri din Spania, Italia sau Grecia.

2005

Se pun bazele cooperării cu structuri similare din străinătate în vederea intensificării schimburilor între orașele românești și cele din Uniunea Europeană.
Este lansat conceptul de oraș centru de dezvoltare locală. Se finanțează primele proiecte de către USAID în vederea îmbunătățirii capacității de acțiune a AOR.

2004–2005

Continuă demersurile de recrutare de noi membri, AOR ajungând la peste 170 de membri.

2004

În urma Adunării Generale de la Covasna, noua conducere AOR este formată din:

 

 • Președinte: dl. Ionel Chiriţă, primarul orașului Hârşova;
 • Prim-vicepreședinte: dl. Gheorghe Baciu, primarul orașului Întorsura Buzăului;
 • Secretar al organizației: dl. Emil Proşcan, primarul orașului Mizil.

2003–2004

Se fac completări şi modificări în Statutul AOR, concomitent cu recrutarea de noi membri, AOR ajungând la peste 130 de membri.

 

Totodată, se iniţiază constituirea corpurilor profesionale.

2003

În urma Adunării Generale de la Covasna, AOR are o nouă echipă de conducere formată din:

 • Președinte: dl. Vasile Ciupercă, primarul orașului Țăndărei;
 • Prim-vicepreședinte: dl. Gheorghiţă Boţârcă, primarul orașului Topoloveni;
 • Secretar al organizației: dl. Ionel Chiriţă, primarul orașului Hârşova.

Este organizat primul study-tour într-o țară a Uniunii Europene, Danemarca.

2001–2002

Se fac demersuri intense de recrutare a unor noi membri în cadrul Asociației.

Prin deplasările pe care conducerea Asociaţiei le-a efectuat în cele mai multe dintre oraşele din Moldova, Ardeal, Muntenia, Oltenia şi Banat, Asociaţia ajunge la peste 100 de membri.

 

Asociația Orașelor devine membru fondator alături de celelalte structuri ale administrației publice locale a Federației Autorităților Locale din România.

2000

Federația Orașelor din România își schimbă numele în Asociația Orașelor din România. Totodată, Asociația îşi alege o echipă de conducere formată din:

 • Președinte: dl Vasile Ciupercă, primarul orașului Țăndărei;
 • Prim-vicepreședinte: dl. Mircea Duşa, primarul orașului Topliţa;
 • Secretar al organizației: dl. Ionel Chiriţă, primarul orașului Hârşova.

1994

Un grup de 20 de primari reprezentând toate regiunile țării se întâlnesc la inițiativa primarului de la acea vreme a orașului Urziceni, pentru a înființa Federația Orașelor din România.


Au fost implicați în lansarea Asociației următorii primari: Ion Mitrică – primar al orașului Urziceni, Sandu Florin Mânea – primar al orașului Odobești, Viorel Catargiu – primar al orașului Cîmpulung Moldovenesc, Eremia Pop – primar al orașului Reghin, Ioan Toma – primar al orașului Gura Humorului, Gheorghe Baciu – primar al orașului Întorsura Buzăului, Nicolae Manea – primar al orașului Țăndărei, Csaba Szots Ubud – primar al orașului Târgu Secuiesc, Ion Săceanu – primar al orașului Băilești, Petre Isac – primar al orașului Costești, Octavian Popa – primar al orașului Târnăveni, George Grămadă – primar al orașului Fălticeni, Iancu Gogâltan – primar al orașului Băile Herculane, Valeriu Borgiu – primar al orașului Urlați, Cioroianu Marghiloman – primar al orașului Mizil, Kese Jeno – primar al orașului Baraolt, Malnasi Lasilo – primar al orașului Covasna, Gheorghiță Boțârcă – primar al orașului Topoloveni, Gheorghe Mircea Brumă – primar al orașului Târgu Ocna, Dumitru Bărbieru – primar al orașului Slănic Prahova.

Asociația Orașelor din România

© 2023 All rights reserved. Created by Igna.ro