Propuneri AOR

 • Punct de vedere referitor la ordin MADR si MDRAP pt aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public privat al comunelor oraslor si municipiilor

 • Punct de vedere referitor la interpelarea domnului senator Iulian Cristache cu privire la sistare a indemnizatiilor consilierilor locali

 • Punct de vedere propunerile de amendamente cu privire la proiectul de Lege pentru aprobadrea OUG nr 82 din 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, etc

 • Punct de vedere propunere legislativa privind modificarea art 1 din Legea nr 75 din 1994 privind aprobarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei

 • Punct de vedere propunere legislativa Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Punct de vedere propunere legislativa Lege pentru modificarea art 65 din Legea administratiei publice locale

 • Punct de vedere propunere legislativa Lege pentru ajutorul financiar acordat persoanelor care au in ingrijire copii ai caror parinti sunt plecati temporar in strainatate

 • Punct de vedere propunere legislativa intitulata lege pentru modificarea art 58 alin 4 din Legea educatiei nationale nr 1 din 2011

 • Punct de vedere propunere legislativa intitulata Lege pentru instituirea taxei de poluare

 • Punct de vedere propunere legislativa intitulata Lege pentru completarea art 182 din Legea nr 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 • Punct de vedere propunere Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 1 din 2011

 • Punct de vedere proiectul de Lege pentru modificare Legii nr 184 din 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

 • Punct de vedere proiect de OUG pentru stabilirea unor masuri privind asigurare functionalitatii administratiei publice locale

 • Punct de vedere proiect de HG privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropiere a tururor imobilelor situate in coridorul de expropriere

 • Punct de vedere MDRAP referitor la propunerea politica publica Dezvoltarea standardelor etice in sistemul administratiei publice

 • Punct de vedere MDRAP referitor la propunerea leg intitulata Lege pt completarea OG nr 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare

 • Punct de vedere MDRAP referitor la propunerea leg intitulata Lege privind imbunatatirea mediului prin dezvoltarea mai multor spatii verzi - Un copac pentru fiecare copil

 • Punct de vedere MDRAP proiect de Hotarare a Guvernului pt aprobarea Planului de management al Parcului National Piatra Craiului

 • Punct de vedere MDRAP nr 721 din 2011 referitor la prop legislativa intitutalata lege pt consacrarea zilei de 10 mai ziua independentei ca si sarbatoare nationala

 • Punct de vedere MDRAP nr 571 din 2003 referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pt modificarea pct 17 al alin 1 al art 250 privind Codul fiscal

 • Punct de vedere MDRAP nr 448 din 2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile ulterioare

 • Punct de vedere MDRAP nr 296 din 2013 Lege pentru exonerarea de la plata a unor sume de catre personalul platit din fonduri publice

 • Punct de vedere MDRAP nr 291 din 2013 Lege pentru sustinerea cresterii natalitatii

 • Punct de vedere MDRAP nr 274 din 2013 referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pt modificarea si completarea art 42 din Legea 51 din 2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

 • Punct de vedere MDRAP nr 268 din 2013 privind Declararea zilei de 23 aprilie drept ziua Cartii

 • Punct de vedere MDRAP nr 266 din 2013 referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pt completarea art 15 din Legea nr 24 din 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

 • Punct de vedere MDRAP nr 201 din 2013 referitor la propunerea leg pt modificarea Ordonantei de Guvern nr 92 din 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata

 • Punct de vedere MDRAP nr 196 din 2005 referitor la propunerea legislativa intitulata lege pt completarea art 10 din OUG privind fondul pt mediu

 • Punct de vedere MDRAP nr 189 din 2009 referitor la proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind managementul institutiilor publice de cultura

 • Punct de vedere MDRAP nr 179 din 2013 referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind administratia publica locala

 • Punct de vedere MDRAP nr 174 din 2013 referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind abrogarea Legii nr 220 din 2011 si modificarea Legii nr 95 din 2006

 • Punct de vedere MDRAP nr 15 din 2003 Lege pt modificarea art 2 privind sprijinul acordat tinerilor pt construirea unei locuinte proprietate personala

 • Punct de vedere MDRAP referitor la proiectul de Hotarare a Guvernului pt aprobarea Planului de management al Parcului National Muntii Macinului

 • Punct de vedere MDAP referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului

 • Punct de vedere MDAP referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind pescuitul si acvacultura

 • Punct de vedere MDAP referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind butonul de panica

 • Punct de vedere MDAP referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pt completarea Legii nr 341 din 2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989

 • Punct de vedere MDAP nr 224 din 2013 referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pt declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

 • Punct de vedere MDAP nr 205 din 2013 referitor la propunerea legislativa privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata

 • Punct de vedere MDAP nr 44 din 1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

 • Punct de vedere MDAP legea 571 din 2003 propunere legislativa privind codul fiscal

 • Punct de vedere MDAP din legea nr 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

 • Punct de vedere Ministerul Sanatatii referitor la proiectul de Hotarare a Guvernului pt completarea unor acte normative.

 • Informare nr 2740 din 20.05.2013 a Primariei Orasului Sarmasu prin care solicita sprijinul Asociatie Oraselor din romania, la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor, din cadrul Ministerului Finantelor Publice

 • Raspuns la solicitarea nr 2740 din 20.05.2013 a Primariei Orasului Sarmasu, Jud. Mures prin care se solicita sprijinul in fata Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice

 • Adresa catre Primul-Ministru al Romaniei Victor Viorel Ponta, cu privire la informarea nr 2740 din 20.05.2013 a Primariei Orasului Sarmasu, jud. Mures

 • Adresa catre Ministerul Finantelor Publice cu privire la informarea nr 2740 din 20.05.2013 a Primariei Orasului Sarmasu, Jud Mures

 • Adresa catre MDRAP privind depasirea termenului de raspuns la adresa nr 42411 din 28 05 2013

 • Adresa catre Comisia de autorizare a Imprumuturilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu privire la informarea nr 2740 din 20.05.2013 a primariei Orasului Sarmasu, Jud. Mures

 • Adresa AOR referitoare la adresa MDRAP nr 41299 din 04 06 2013 privind comunicarea unor informatii cu privire la situatia locativa a minoritatilor

 • Punct de vedere propunere legislativa intitulata lege pentru completarea Legii 341 din 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria revolutiei

 • Punct de vedere propunere legislativa intitulata Lege pentru completarea art 6 din Legea nr 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

 • Punct de vedere proiect OUG pentru modificarea si completarea legii nr 550 din 2002

 • Punct de vedere proiect Lege privind asigurarea ordinii si linistii publice

 • Punct de vedere proiect de OUG pentru modificarea Legii nr 283 din 2010 privind camerele de agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala si a Legii nr 122 din 2012

 • Punct de vedere proiect de OUG pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

 • Punct de vedere proiect de HG pentru aprobarea Normelor metodologice prividn modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare

 • Punct de vedere proiect de HG pentru aprobarea Normelor metodologice prividn modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare

 • Punct de vedere proiect de HG privind introducerea unor restrictii de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale pentru vehicule rutiere

 • Punct de vedere proiect de HG pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Piatra Craiului

 • Punct de vedere proiect de HG pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Muntii Macinului

 • Punct de vedere privind propunerea legislativa intitulata Lege pentru declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

 • Punct de vedere privind propunerea legislativa intitulata Lege pentru completarea Legii nr 53 din 2013 prinind instituirea Zilei Romane

 • Punct de vedere OUG pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean

 • Adresa catre MDRAP cu privire la reluarea de drept a atributiile exercitate in calitate de Presedinte ales al Asociatiei Oraselor din Romania

 • Punct de vedere referitor la proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri pentru reducerea arieratelor din economie, precum si alte masuri financiare in 2013

 • Punct de vedere referitor la proiectul de OG pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

 • Punct de vedere referitor la Proiectul de Hotarare de Guvern pentru completarea HG NR. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind punerea in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internat. de St. Civila ref. la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG pentru completarea HG 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 si 2015 pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate

 • Punct de vedere referitor la OG pentru completarea art. 24 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 • Punct de vedere referitor la formularele in vigoare si la normele tehnice de completare a Registrului Agricol

 • Punct de vedere referitor la proiectul OG privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OUG nr. 7/2011 pentru modif. si completarea LG. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

 • Punct de vedere referitor la Proiectul de HG pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

 • Punct de vedere referitor la OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 • Raspunsul MDRT cu privire la propunerea AOR referitor la aplicarea prevederilor Legii 152 din 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 • Punct de vedere referitor la propunerea legislativa pentru completarea legii nr 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali

 • Punct de vedere referitor la proiectul Strategiei Nationale Antidrog 2013-2020 si proiectul Planului de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Antidrog in perioada 2013-2016

 • Punct de vedere referitor la proiectul OUG privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Punct de vedere referitor la proiectul OUG privind modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii, initiat de Ministerul Sanatatii

 • Punct de vedere referitor la proiectul de OUG privind executarea serviciilor de distribuire aeriana de vaccin antirabic pentru vulpi sub forma de momeli vaccinale, pe teritoriul Romaniei

 • Punct de vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr 500 din 2002 privind finantele publice

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind modificarea si completarea Normalor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152 din 1998 privind infiintarea ANL

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind modificarea si completarea anexei nr 1 si 2 la programul de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva zapezilor

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind Legea 416 din 2001, OG nr 111 din 2010, Legea nr 277 din 2010 si Legea nr 61 din 1993

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind aprobarea Procedurii pentru informarea calatorilor privind importul de produse de origine animala care sunt destinate consumului personal ...

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind aprobarea programului de interes national privind imbunatatirea cadrului pentru realizarea accesului persoanelor cu handicap ROMANIA FARA BARIERE 2012-2014

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG pentru aprobarea continutului educativ si a standardelor de calitate pentru serviciile de educatie timpurie anteprescolara

 • Punct de vedere referitor la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr 46 din 2008 Codul Silvic

 • Punct de vedere referitor proiectul de Ordin al MAI privind formarea initiala a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere, in anul 2013

 • Punct de vedere catre MDRT referitor la proiectul de OUG pentru modificarea si completarea Legii 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului

 • Punct de vedere catre MAI referitor la proiectul de OUG pentru modificarea si completarea Legii 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului

 • Punct de vedere referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru modificarea si completarea Legii 215 din 2001 a administratie publice locale

 • Punct de vedere referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 • Punct de vedere referitor la proiectul OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

 • Punct de vedere referitor la proiectul Ordinului ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind organizarea si dotarea, echiparea si pregatirea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta

 • Punct de vedere referitor la proiectul de OUG privind cresterea performantei energetice a unor cladiri de interes si utilitate publica din domeniile Invatamant si Sanatate Publica

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul programului national de dezvoltare a infrastructorii, aprobat prin OUG 105 din 2010

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind instituirea unei retele Nationale de Trasee Cicloturistice Marcate

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG privind aprobarea metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara

 • Punct de vedere referitor la proiectul de HG pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, mai concreta a sporurilor pentru familia ocupationala de functii bugetare Administrative

 • Punct de vedere referitor la propunerea Comisiei de Dialog social privind modificarea si completarea legii 550 2002 privind vanzarea spatiilor comerciale

 • Punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Punct de vedere referitor la proiectul de hotarare a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16

 • Punct de vedere pentru modificarea si completarea O.U.G. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica

 • Punct de vedere pentru modificarea legii 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor

 • Punct de vedere Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

 • Punct de vedere Lege pentru modificarea Legii nr. 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali

 • Punct de vedere Lege pentru modificarea Legii nr. 152 din 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 • Punct de vedere Lege pentru completarea Anexei la O.G. nr. 80/2001

 • Punct de vedere Lege modificarea si completarea Legii nr. 119 din 1996 privind actele de stare civila

 • Punct de vedere la propunerea legislativa privind organizarea si functionarea zonei metropolitane

 • Punct de vedere la proiectul ordinului ministrului administratiei si internelor privind organizarea si executarea controalelor la politia locala

 • Punct de vedere la proiectul de O.U.G. pentru aprobarea Programului National privind Dezv. Infrastructurii Rurale si Urbane

 • Punct de vedere la modificarea si completarea O.U.G. 155 din 2001

 • Punct de vedere la legea pentru modificarea si completarea legii nr. 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 • Punct de vedere in legatura cu sprijinul pentru reinsertia familiilor de cetateni romani apartinand minoritatilor romilor

 • Punct de vedere cu privire la propunerea legislativa privind organizarea si functionarea serviciilor sociale.

 • Punct de vedere cu privire la modificarea si completarea H.G. 974 din 2004

 • Punct de vedere cu privire la modificarea legii nr. 155 din 2010 - Legea Politiei Locale

 • Punct de vedere cu privire la legea pentru scutirea de la plata creantelor fiscale accesorii

 • Punct de vedere cu privire la Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. 96 din 2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevi

 • Punct de vedere al AOR cu privire la Proiectul Hotărârii pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 • La propunerea legislativă pentru combaterea saraciei extreme si prevenirea unei catastrofe sociale, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, cl.I-IV şi gimnazial, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul de lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, transmis cu adresa dv. nr. E9161/2011, prezentăm urmăotarele consideraţii:

 • La proiectul legislativ privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naţionale, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul OUG privind mecanismul de stimulare a personalului din administraţia publică centrală, a instituţiilor publice din subordinea acestora şi din administraţia publică locală care face parte din echipele de gestionare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, prezentăm următoarele propuneri:

 • La proiectul de lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul Hotărârii Guvernului privind înfiinţarea camerelor agricole prin reorganizarea Oficiilor de consultanţă agricole judeţene aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă:

 • La proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor judeţene şi consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă privind serviciile de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă privind serviciile de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă pentru adoptarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul Hotărârii Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru debirocratizare administraţiei publice, creşterea transparenţei în relaţia cu cetăţeanul, reducerea cheltuielilor operaţionale şi reducerea taxelor fiscale:

 • La proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416 privind venitul minim garantat, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea strategiei de descentralizare în domeniul tineretului, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, transmis pentru punct de vedere cu nr. 423105/2010, prezentăm următoarele consideraţii:

 • Proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar:

 • La proiectul OUG pentru modificarea şi completarea Legii privind finanţele publice locale, nr. 273/2006, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare , ca urmare a prezentării de către iniţiatori a mai multor variante Asociaţia Oraşelor a prezentat puncte de vedere pentru fiecare variantă, în sinteză, astfel:

 • La propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de carte, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcţia infrastructurii de transport, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul Legii Eucaţiei Naţionale, prezentăm următoarele consideraţii:

 • Proiectul O.U.G. privind implementarea programului de distribuţie a fructelor în şcoli.

 • Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 din O.U.G. nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate:

 • La propunerea legislativă pentru modificarea art. 16, exponent 12 din O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, prezentăm următoarele consideraţii:

 • Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind instituirea alocaţiei pentru naşterea copilului

 • Propunerea legislativă privind completarea art.8 al O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Proiectul de Lege privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordine.

 • La proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modului de atribuire a titlurilor de proprietate precum şi punerea în posesie conform HG nr. 890/2007, prezentăm următoarele consideraţii:

 • La proiectul OUG pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind fondul funciar, prezentăm următoarele consideraţii:

 • Puncte de vedere la proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG nr.51/2006.

 • Punct de vedere referitor la Proiectul Legii privind normativele de personal pentru unitatile administrativ-teritoariale si institutiile publice din subordinea acestora.

 • Proiect OUG privind salarizarea primarilor.

 • Strategia nationala Anticoruptie.

Asociația Orașelor din România

© 2023 All rights reserved. Created by Igna.ro